ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Heliotropium

15 Απρίλιος, 2017

Heliotropium

 

 

 

Σύστημα εισαγωγής ηλιακού φωτισμού σε
τυπικό χώρο γραφείων

Τίτλος ερευνητικής εργασίας: Heliotropium: Σύστημα εισαγωγής ηλιακού φωτισμού σε τυπικό χώρο γραφείων
Φοιτήτριες: Κουκογιαννίδου Κωνσταντίνα, Κοσβύρα Ευαγγελία-Ευθυμία
Υπεύθυνος καθηγητής: Αριστείδης Τσαγκρασούλης
Τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία παρουσίασης: 15 Φεβρουαρίου 2017


Η ερευνητική μας εργασία είχε ως αφετηρία τη μελέτη του φυσικού φωτισμού και των πολλαπλών οφελών του και επεκτάθηκε στην κατανόηση των συστημάτων φυσικού φωτισμού που ήδη υπάρχουν. Η πρόταση μας είχε ως στόχο την εισαγωγή ηλιακού φωτισμού σε μεγάλο βάθος του χώρου, όπου τα ανοίγματα πλέον δεν επαρκούν, λαμβάνοντας υπόψην και παράγοντες όπως είναι το κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήματος. Κατ'επέκταση, το προτεινόμενο σύστημα συμπληρώνεται με τον σχεδιασμό μεταβαλλόμενου φωτιστικού συστήματος, ως αποδέκτη της ηλιακής ακτινοβολίας που εισάγεται. Η μελέτη μας υποβοηθήθηκε από την κατασκευή μακέτας και την διεξαγωγή ερωτηματολογίου σχετικά με την αίσθηση που απέδιδε το προτεινόμενο σύστημα στο χώρο.

 

eikona

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2018. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO