ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

DAFLOS K. & PANAGOULI A.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Κ. Ντάφλος & Α. Παναγούλη ιδρύθηκε το 2000 από τον Κώστα Ντάφλο, δρ. αρχιτέκτονα, εικαστικό, επίκουρο καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και την Αργυρώ Παναγούλη, αρχιτέκτονα.

Η δραστηριότητα του γραφείου αφορά τη μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών αναθέσεων.
Μέσα από κριτικές τακτικές σχεδιασμού επιδιώκεται για τις κατασκευές να επικεντρώνονται και να παρακολουθούν με απλότητα τις τεχνικές των υλικών και τις ενσωματωμένες πρακτικές στον κάθε τόπο κάτω από τις υπάρχουσες δυνατότητες.
Το σχεδιασμένο και κτισμένο έργο που διακρίθηκε, προσανατολίζεται στους κοινωνικούς πόρους και στις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας: [1ο Βραβείο/ Δημαρχείο Λαμπείας (2000), Έπαινος/ Διεθνής Διαγωνισμός
UIA - Αρχιτεκτονική & Νερό (2001), Προεπιλογή/ Europan 6 (2001), 1ο Βραβείο/ Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων (2007), Έπαινος / Διεθνής Διαγωνισμός UIA Award - Φιλικοί χώροι προσιτοί σε όλους (2014)], και συμμετείχε σε εκθέσεις: [ΧΧΙ Παγκόσμιο συνέδριο αρχιτεκτονικής στο Βερολίνο (2002), 1η Biennale Τοπίου της Βαρκελώνης (ETSAB), Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα (ΕΙΑ), 5η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (ΕΙΑ), 7η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (ΕΙΑ), ΣΑΝΑ -Walls].
Κτίσματα του γραφείου (
PaDa-architects) είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά, Αρχιτεκτονικά Θέματα, Δομές, Ελληνικές Κατασκευές και σε καταλόγους αρχιτεκτονικών εκθέσεων όπως: ΣΑΔΑΣ, Δομές -2010, -2011 (6η θέση στην κατηγορία πραγματοποιημένο έργο), -2012, κ.α..


The office K.Daflos & A.Panagouli (PaDa-architects) was founded in 2000 by Kostas Daflos, dr. architect, artist, assistant professor at National Technical University of Athens (NTUA) and Argyro Panagouli, architect.

Through a critical design process their works focus on the existing capacity of every place, follow the simple techniques and the embedded practices which are integrated.
Several studies (proposals) and realized (built) projects are oriented to the issues of social sources and sustainability, such as: 1st prize/ Municipal building of Lambeia (2000), Mention/ UIA competition -Architecture and Water (2001), 1st prize/ Health Social Centre of Melissia (2007), Preselection
/ Europan 6 (2001), Honourable Mention/ UIA Prize -Friendly spaces accessible to all (2014), and is selected to participate in international and national exhibitions: in the framework of ΧΧΙ UIA World Congress, Berlin (2002), 1st Biennial of Landscape, Barcelona (ETSAB), ΄΄Residences in Greece (in the turn) from the 20th to the 21stcentury΄΄ (Hellenic Institute of Architecture, HIA), 5th Biennale of young Greek Architects (HIA), 7th Biennale of young Greek Architects (HIA), SΑΝΑ -Walls, Domes 2010, 2011, 2012, etc.
It is published in architectural catalogues and magazines such as,
Architecture in Greece (Annual Review), Domes International Review of Architecture, ek magazine, SADAS, etc.

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital