ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

06 Μάιος, 2010

Nikos A. Salingaros.Twelve lectures on architecture. Algorithmic sustainable design.

"Twelve lectures on architecture. Algorithmic sustainable design. Notes from a series of 12 lectures applying cutting-edge mathematical techniques to architectural and urban design."

Το βιβλίο μπορείτε να το «κατεβάσετε» δωρεάν, ύστερα και από την σημαντική προσφορά του συγγραφέα προς το e-περιοδικό και το ελληνικό κοινό. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον συγγραφέα για την προσφορά του καθώς και για την μακρόχρονη στήριξη του στο greekarchitects.gr

Πληροφορίες για τον Νίκο Σαλίγκαρο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Ο Γιώργος Παπανικολάου σημειώνει:

"Σε μια εποχή που οι δεσπόζουσες πρακτικές της βιομηχανικής κοινωνίας βάζουν σε κίνδυνο τη βιόσφαιρα και το οικιστικό περιβάλλον αντί να προάγει την ανθρώπινη ευεξία, καταπιέζει τις ανθρώπινες ανάγκες και συναισθήματα, η ανάγκη για λύσεις με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία με τη φύση μπαίνουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Πρωτοπόροι θεωρητικοί της αρχιτεκτονικής όπως ο Νίκος Σαλίγκαρος υπερασπίζουν σθεναρά την ανάγκη για την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας σαν μέσο που μπορεί ν' αλλάξει ριζικά τη ζωή του πληθυσμού και την ανάγκη να αξιοποιήσουμε την γλώσσα των προτύπων (Christopher Alexander), δηλαδή γενικών διατυπώσεων που δημιουργούνται από την άντληση επιτυχημένων πρακτικών που αναπτύχθηκαν μέσα από διαδικασίες δοκιμής-λάθους και βρίσκονται κρυμμένες σε δοκιμασμένες παραδοσιακές εφαρμογές. Τέτοια πρότυπα εμπερικλείουν το απόσταγμα της συλλογικής νοημοσύνης γενεών ανθρώπων που πρόσβλεπαν σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον και αποτελούν την κοινή μας κληρονομιά."

 

 

Notes from a series of 12 lectures applying cutting-edge mathematical techniques to architectural and urban design. The uncorrected notes without the author's new additions are available to architecture students for free download. Architecture and urbanism are presented in this new book as advanced applications of interactive computations. Each step in the design process on every scale corresponds to a computation. Salingaros brings together geometrical constructs such as Cellular Automata, recursive growth, the Fibonacci sequence, fractals, universal scaling, etc. Few of these topics are currently taught in architecture schools.

"The work of Nikos Salingaros shines a light on the instinctive workings of every human's internal architecture critic. His explanation of why certain buildings and places speak to our hearts illuminates much of our old assumptions about taste. With Nikos as our guide, we see through the invisibility of the emperor's new clothes, and we laugh (or cry) all the harder at the joke played on mankind by modern architecture." - David Brussat, architecture critic, The Providence (Rhode Island) Journal.


CONTENTS:

INTRODUCTION, by Alexandros A. Lavdas.

AUTHOR'S INTRODUCTION.

PREFACE, by George Papanikolaou.

Lecture 1: Complexity and Scaling. (pdf file, 765 kb)
1.1. Recursion and the Fibonacci sequence.
1.2. Universal scaling.
1.3. Biophilia.
1.4. Scaling from division.
1.5. Combinatorial complexity.

Lecture 2: Fractals and Gravity. (pdf file, 1150 kb)
2.1. Geometric Recursion and Fractals: the Sierpinski gasket.
2.2. Perforation, bending, and folding.
2.3. Anti-gravity anxiety.
2.4. Architecture of the horizontal.

Lecture 3: Smaller Components and Sustainability. (pdf file, 935 kb)
3.1. Universal distribution of sizes.
3.2. Fractal design, ornament, and biophilia.
3.3. Sustainable systems.

Lecture 4: Cellular Automata and Hyperspace.  (pdf file, 840 kb)
4.1. Cellular automata.
4.2. Sierpinski carpets and sea-shells.
4.3. Design in hyperspace and connection to the sacred.

Lecture 5: Design as Computation with Constraints. (pdf file, 660 kb)
5.1. Architectural harmony.
5.2. Christopher Alexander's theory of centers.
5.3. Design as computation.
5.4. Computational reducibility.

Lecture 6: Universal Morphological Rules. (pdf file, 530 kb)
6.1. Alexander's Fifteen Fundamental Properties. 
6.2. Three laws of architecture.

Lecture 7: Algorithms, Form Language, and Memory. (pdf file, 325 kb)
7.1. Biologically-inspired computation.
7.2. Genetic algorithms.
7.3. Computation versus memory retrieval.
7.4. Evolutionary regression.

Lecture 8: Inhuman Architecture and Architectural Education. (pdf file, 885 kb)
8.1. Emergent systems.
8.2. Examples from Artificial Life.
8.3. Inhuman experiments.
8.4. Architectural education.

Lecture 9: Symmetries and the Value of Ornament . (pdf file, 600 kb)
9.1. Symmetry production.
9.2. Symmetry breaking.
9.3. Classical moldings.
9.4. Elementary particle symmetries.
9.5. Binding energy.

Lecture 10: Codes that Generate Living Urban Structure. (pdf file, 590 kb)
10.1. Generative codes and their application to building and urban morphology.
10.2. Secularization destroys public space.
10.3. Spiritual architects.
10.4. Legalizing codes.

Lecture 11: New Urbanism and Tall Buildings. (pdf file, 770 kb)
11.1. Duany-Plater-Zyberk (DPZ) codes.
11.2. The New Urbanism.
11.3. Stephen Mouzon's project.
11.4. Tall buildings.

Lecture 12: Children, Social Housing, and Computing the City. (pdf file, 835 kb)
12.1. Generative codes and urban computations.
12.2. Urban plazas.
12.3. Designing for children.
12.4. Favelas and social housing.

 

 

 

Nikos A. Salingaros, TWELVE LECTURES ON ARCHITECTURE: ALGORITHMIC SUSTAINABLE DESIGN, Umbau-Verlag, Solingen, Germany, 2010: 252 pages.

25