Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99

ΜΕΡΟΣ-Ι
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ (Άρθρα 1 έως 7)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Άρθρα 8 έως 22)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Άρθρα 23 έως 36)
ΜΕΡΟΣ-ΙΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (Άρθρα 37 έως 78)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (Άρθρα 79 έως 98)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟ.
- ΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 23 ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Άρθρα 99 έως 108)
- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
   ΑΡΘΡΟΝ-109

- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
(Άρθρο 110)
- ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(Άρθρα 111 έως 115)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Άρθρα 116 έως 123)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Άρθρα 124 έως 149)
-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Άρθρα 111 έως 115)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ζ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΔ/17-7-23 (Άρθρα 152 έως 161)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Η ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Άρθρα 162 έως 182)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                              (Άρθρα 183 έως 193)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ι ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Άρθρα 194 έως 214)
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (Άρθρα 215 έως 220)
- ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Άρθρα 221 έως 224)
- ΛΟΙΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
(Άρθρα 225 έως 228)
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (Άρθρα 229 έως 240)
ΜΕΡΟΣ-ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Άρθρα 241 έως 275)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (Άρθρα 276 έως 299)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (Άρθρα 300 έως 309)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Άρθρα 310 έως 325)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Άρθρα 326 έως 343)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΣΤ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Άρθρα 344 έως 380)
ΜΕΡΟΣ-IV
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΚΕΦΛΑΙΟΝ-Α ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Άρθρα 381 έως 409)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
                              
(Άρθρα 410 έως 420)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (Άρθρα 421 έως 447)