ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΛΛΑ

Εσωτερική Σήμανση

10 Μάιος, 2011

Εσωτερική Σήμανση

Η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών των επισκεπτών και των εργαζομένων σε κτίρια γραφείων γίνεται με εφαρμογή συστήματος σήμανσης.

SIS Συστήματα Σήμανσης

 

 

 

sis.2011.01.01.jpg


 

Εσωτερική Σήμανση

Η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών των επισκεπτών και των εργαζομένων σε κτίρια γραφείων γίνεται με εφαρμογή συστήματος σήμανσης με χαρακτηριστικά,


- Να ικανοποιεί τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του κτιρίου
- Να είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε λειτουργικές και κυκλοφοριακές αλλαγές.
- Να διέπεται από τη μεγαλύτερη δυνατή τυποποίηση, ώστε να συμπληρώνεται, να επεκτείνεται και να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές αρχές σήμανσης και το προτεινόμενο σύστημα κατασκευής των πινακίδων.

 

Κατηγορίες
Το σύστημα αποτελείται από πινακίδες διαφόρων τύπων και διαστάσεων, έτσι ώστε να παρέχονται με πληρότητα , σαφήνεια και ευκρίνεια, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες στους χρήστες του κτιρίου. Όλες οι πινακίδες θα αποτελούν ένα σύστημα σήμανσης ευέλικτο, εύκολα προσαρμόσιμο ακόμα και σε καθημερινές αλλαγές, ανάλογες με τις τυχόν ανάγκες που θα παρουσιαστούν στην πορεία λειτουργίας του κτιρίου. 

Το σύνολο των πινακίδων διακρίνεται σε τέσσερις ( 4 ) κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο στήριξης και το σκοπό που εξυπηρετούν. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

- Eπίτοιχες συγκεντρωτικές δραστηριοτήτων ολόκληρου του κτιρίου, ορόφου, ή μεγάλων διαμερισμάτων 
- Επίτοιχες τμημάτων,θυρών ή συμβόλων 
- Αναρτημένες μονής ή διπλής όψης 
- Προβολικές μονής ή διπλής όψης

 

Συγκεντρωτικές
Τοποθετούνται σε κεντρικό σημείο στην είσοδο και στο σημείο αναμονής των επισκεπτών (π.χ. δίπλα στους ανελκυστήρες) έτσι ώστε το κέντρο της πινακίδας να είναι περίπου στο ύψος του ματιού ενώ το κάτω μέρος να μην είναι κάτω από 80 εκ. . Στις πινακίδες εισόδου υπάρχει η πλήρης δομή των υπηρεσιών του κτιρίου ενώ σε κάθε όροφο υπάρχουν οι επιμέρους δραστηριότητες στη είσοδο του ορόφου και σε κάθε διακλάδωση σύμφωνα με τη κατεύθυνση του επισκέπτη. Η διάταξη αυτή επιτρέπει την πλήρη πληροφόρηση των δραστηριοτήτων εσωτερικά στο κτίριο καθώς το κοινό σε κάθε όροφο μπορεί να πληροφορείται από εκεί που βρίσκεται για τις υπηρεσίες που υπάρχουν ενώ σε κάθε αλλαγή πτέρυγας σε κάθε είσοδο αυτής πληροφορείται για τα προπορευόμενα τμήματα. 

Οι πινακίδες αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου με βαφή ανοδείωση στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου. Στα οριζόντια στοιχεία αλουμινίου γίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία αυτά εφαρμόζουν πάνω σε δύο κατακόρυφα πλευρικά προφίλ. που τοποθετούνται στον τοίχο και παρέχουν τη δυνατότητα εναλλαγής των θεμάτων.

Η στήριξη γίνεται με upat εσωτερικά της πινακίδας πίσω από τα επιμέρους τμήματα και δεν είναι ορατή εξωτερικά. 

 

sis.2011.01.04.jpg sis.2011.01.05.jpg

 

Τμημάτων
Τοποθετούνται στην είσοδο των τμημάτων κατά προτίμηση δίπλα από την πόρτα για να είναι ορατές και όταν οι πόρτες είναι ανοικτές και σε εμφανή σημεία όταν πρόκειται για εικονογράμματα. Οι πινακίδες αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου με βαφή ανοδείωση στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου.

Αποτελούνται από οριζόντια στοιχεία αλουμινίου, πάνω στα οποία γίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία αυτά εφαρμόζουν πάνω σε ειδικά τελειώματα-εξαρτήματα από P.V.C που τοποθετούνται στον τοίχο ή σε άλλη επιφάνεια και παρέχουν τη δυνατότητα εναλλαγής των θεμάτων. Το πλάτος των στοιχείων τυποποιείται έτσι ώστε απλές αλλαγές να συνοδεύονται με μεταφορά επιμέρους στοιχείων. 

Η στήριξη γίνεται με upat εσωτερικά της πινακίδας ή ταινία διπλής όψης  εάν η επιφάνεια που εφαρμόζεται είναι κατάλληλη ή τζάμι.

 

Αναρτημένες
Τοποθετούνται στους χώρους συναλλαγών με το κοινό ή σε ενιαίους χώρους περιγράφοντας τα αντίστοιχα τμήματα. 

Αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου με βαφή ανοδείωση στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου και από τις δύο όψεις πάνω στα οποία γίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία αυτά εφαρμόζουν πάνω σε ειδικά τελειώματα-εξαρτήματα από P.V.C στα άκρα . Αναρτώνται με σύστημα ανάρτησης το οποίο περιλαμβάνει εξάρτημα στερέωσης στην οροφή, συρματόσχοινο και εξάρτημα σύνδεσης εσωτερικά της πινακίδας. Το πλάτος των στοιχείων τυποποιείται έτσι ώστε απλές αλλαγές να συνοδεύονται με μεταφορά επιμέρους στοιχείων.

 

sis.2011.01.06.jpg sis.2011.01.03.jpg

 

Προβολικές
Τοποθετούνται κάθετα στον τοίχο έτσι ώστε να είναι άμεσα αντιληπτές κατά την κίνηση του επισκέπτη κυρίως σε διαδρόμους. 

Αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου με βαφή ανοδείωση στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου και από τις δύο όψεις πάνω στα οποία γίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων. Η στερέωση γίνεται με πάκτωση της μίας πλευράς.

 

Γραφικά Χρώματα
Οι πινακίδες είναι ανοδειωμένες στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου σε συνδυασμό με προφίλ σε χρώματα Η/Β μπλέ RAL5013 και γκρί RAL7012.

Τα γραφικά των πινακίδων γίνονται με αυτοκόλλητο φίλμ μεγάλης αντοχής.

 

sis.2011.01.02.jpg sis.2011.01.07.jpg
 
 

SIS, Συστήματα  Σήμανσης
25ης Μαρτίου 54, 152 36 Ν. Πεντέλη,
Τηλ. 210-6136706, Fax 210-8034877, e-mail: info@sis.gr

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO