ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΛΛΑ

26 Ιούνιος, 2015

Εφαρμογές Εσωτερικής Σήμανσης

Προσδιοριστική σήμανση σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

SIS Συστήματα Σήμανσης

Σύστημα σήμανσης που αποτελείται από πινακίδες διαφόρων τύπων και διαστάσεων, έτσι ώστε να παρέχονται με πληρότητα , σαφήνεια και ευκρίνεια λες οι αναγκαίες πληροφορίες.

Είναι ευέλικτο, εύκολα προσαρμόσιμο ακόμα και σε καθημερινές αλλαγές, με προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα που βοηθούν στη τυποποίηση σε κάθε κτίριο ξεχωριστά και σκοπό την ομοιογένεια και τη κάλυψη των αναγκών που θα προκύπτουν στην πορεία λειτουργίας του κτιρίου.

 

 

SIS, Συστήματα  Σήμανσης
25ης Μαρτίου 54, 152 36 Ν. Πεντέλη,
Τηλ. 210-6136706, Fax 210-8034877, e-mail: info@sis.gr

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital