ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

17 Φεβρουάριος, 2015

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Δύο νέα Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και στο Σχεδιασμό Αιχμής από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3515/29-12-14, τεύχος δεύτερο, εγκρίθηκε η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Σχεδιασμό Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό».

Στόχος του δίγλωσσοΥ προγράμματος είναι να επαναφέρει τη συζήτηση και να εμβαθύνει στην καλλιέργεια των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διαμόρφωση και υποστήριξη μιας νέας φυσιογνωμίας του σύγχρονου δημιουργού-σχεδιαστή που είναι σε θέση να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς και να δημιουργεί καινοτόμες προτάσεις, συνεπείς με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, αλλά και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους αρχιτεκτονικών σχολών αλλά και σε πτυχιούχους συναφών σχολών-τμημάτων ΑΕΙ της Ελλάδας και αντίστοιχων, ισότιμων, αναγνωρισμένων σχολών-τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος αυτού είναι η 1η Οκτωβρίου 2015 και η διάρκειά του θα είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα χορηγώντας 120 πιστωτικές μονάδες σε όσα άτομα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθησή του.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, η μορφή διδασκαλίας και το περιεχόμενο σπουδών περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω Υπουργική Απόφαση, δείτε ΕΔΩ

Με νεότερη ανακοίνωση το Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσουν, καθώς και τις διαδικασίες επιλογής και εγγραφής τους στο μεταπτυχιακό αυτό τμήμα.

Πληροφορίες: κα Μαρία Βογιατζάκη
τηλ: 2310 995544
mail ΕΔΩ

 

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3427/19-12-14, τεύχος δεύτερο, εγκρίθηκε η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό».

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες και γνώσεις σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό έλεγχο και στο σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων, καθώς  και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους αρχιτεκτονικών σχολών αλλά και σε επιστήμονες που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και στην οργάνωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων και συνόλων.

Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος αυτού είναι η 1η Οκτωβρίου 2015 και η διάρκειά του θα είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα χορηγώντας 120 πιστωτικές μονάδες σε όσα άτομα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθησή του.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι, η μορφή διδασκαλίας και το περιεχόμενο σπουδών περιγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση, δείτε ΕΔΩ

Με νεότερη ανακοίνωση το Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσουν, καθώς και τις διαδικασίες επιλογής και εγγραφής τους στο μεταπτυχιακό αυτό τμήμα.

Πληροφορίες: κα Δώρα Ιορδανίδου
τηλ: 2310 995888
mail ΕΔΩ

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

     

    GreekArchitects Athens

    Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

    Powered by Intrigue Digital