ΕΡΓΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Συνέντευξη του αρχιτέκτονα Παύλου Χατζηαγγελίδη στο GRA

02 Φεβρουάριος, 2017

Συνέντευξη του αρχιτέκτονα Παύλου Χατζηαγγελίδη στο GRA

Στο πλαίσιο της παρουσίασης Ελλήνων αρχιτεκτόνων στο GreekArchitects παρουσιάζουμε το Αρχιτεκτονικό Γραφείο 314 architects του Παύλου Χατζηαγγελίδη.

GRA. Σε τι βαθμό τα επικρατούντα αρχιτεκτονικά μορφολογικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό επηρεάζουν την αρχιτεκτονική σύνθεση; Τι λειτουργεί για εσάς ως πηγή έμπνευσης.;
Π.Χ.
H αρχιτεκτονική σύνθεση επηρεάζεται αδιαμφισβήτητα από τα επικρατούντα στοιχεία τα οποία αρκετές φορες αποτελούν σημεία αναφοράς στην εξέλιξη της σύνθεσης. Σε κάθε περίπτωση όμως κάθε αρχιτέκτονας έχει τη δική του ταυτότητα. Προσωπικά θαυμάζω την αρμονία της φύσης, των μορφών και των χρωμάτων της.

GRA. Μια από τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών δόμησης σε ελληνικό έδαφος είναι και το μεσογειακό κλίμα που επικρατεί. Σε τι βαθμό αυτός ο παράγοντας επηρεάζει το έργο σας.;
Π.Χ.
Το έργο ενός αρχιτέκτονα θα πρέπει να συνάδει με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και ακολούθως να σέβεται και να προσαρμόζεται αναλογικά στο περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται.

 

 

GRA. Μεταξύ άλλων, έχετε σχεδιάσει πολυτελείς κατοικίες με χρήση ακριβών υλικών στους εσωτερικούς χώρους αλλά και εξωτερικά. Η οικονομική άνεση του υποψήφιου πελάτη σε τι βαθμό καθορίζει τις επιλογές και τους χειρισμούς του αρχιτέκτονα; Τι αντίκτυπο έχουν οι επιλογές αυτές στην ποιότητα του παραγόμενου χώρου.;
Π.Χ.
Ο υψηλός προϋπολογισμός μπορεί να αναδείξει ένα έργο άλλα σε καμία περίπτωση η έλλειψη αυτού δεν το υποβαθμίζει. Η μεγάλη ποικιλία των υλικών και οι πολλαπλές εφαρμογές τους μας αφήνουν να κινηθούμε σε ένα ευρύ πεδίο. Εξάλλου ένα χαμηλού κόστους έργο πολλές φορές αναδεικνύεται μέσα από την εφευρετικότητα και την πρωτοτυπία του και όχι μέσω των ακριβών υλικών του.

GRA. Στο έργο σας διαβάζουμε με σαφήνεια και καθαρότητα τους γεωμετρικούς όγκους που συνθέτουν την αρχιτεκτονική σύλληψη. Η χρήση και ο ρόλος της γεωμετρίας είναι για σας αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού.;
Π.Χ.
Η γεωμετρία και γενικότερα η σύνθεση των έργων εκφράζει την ένταση και την απλότητα της βασικής ιδέας. Θεωρώ πως ένα ολοκληρωμένο και επιτυχημένο έργο προϋποθέτει στοιχειοθετημένο σχεδιασμό συναρτησει παντα των έκαστου παραμέτρων.

 

 

GRA. Πως διαμορφώνεται και που έχει τις ρίζες της η αισθητική του αρχιτέκτονα.; Ο τρόπος που βιώνουμε το χώρο σε τι βαθμό βασίζεται στην προσωπική μας αισθητική.;
Π.Χ.
Οι εικόνες που ασυναίσθητα κάποιος εισπράττει αλλά και ο τρόπος με τον οποίο βιώνει ένα χώρο διαμορφώνει ανάλογα και τη προσωπική του αισθητική.

GRA. Τα τελευταία χρόνια και λόγο των γενικευμένων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, είναι εμφανής η υποχώρηση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής. Ποια πιστεύεται ότι θα πρέπει να είναι η στάση των αρχιτεκτόνων ώστε να υπάρξει αντιστροφή του κλίματος αυτού.;
Π.Χ.
Η αρχιτεκτονική ενός τόπου εξελίσσεται μέσα από το παραγόμενο έργο. Στη περίπτωση όμως της χώρας μας η συνεχής ενημέρωση και αναζήτηση του αρχιτέκτονα πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης και εξέλιξης για το κλάδο της αρχιτεκτονικής παρ όλη τη στασιμότητα, καθώς το αρχιτεκτονικό έργο θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής.

 

 

Επιμέλεια ερωτήσεων : Μαρία - Ελένη Βογιατζή

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital