ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποκατάσταση Μνημείων.Αναβίωση Ιστορικών κτιρίων στη Αττική.(ΤΟΜΟΣ Α & Β)

23 Φεβρουάριος, 2009

Αποκατάσταση Μνημείων.Αναβίωση Ιστορικών κτιρίων στη Αττική.(ΤΟΜΟΣ Α & Β)

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται 26 εφαρμοσμένες μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης σημαντικών μνημείων και ιστορικών κτιρίων της Αττικής.Επιμέλεια έκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΖΗΣ - Την έκδοση προλογίζει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α. ΖΗΒΑΣ.

English version

Επιμέλεια έκδοσης:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΖΗΣ αρχιτέκτων, αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π.

Την έκδοση προλογίζει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α. ΖΗΒΑΣ, ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π.
 

 


Στην έκδοση αυτή η οποία αποτελείται από δύο τόμους περιλαμβάνονται 26 εφαρμοσμένες μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης σημαντικών μνημείων και ιστορικών κτιρίων τα οποία βρίσκονται στην Αττική.
Η επιλογή των πραγματοποιημένων αυτών έργων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε αφ' ενός να καλυφθεί όσο το δυνατόν το ευρύτατο φάσμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου, από την αρχαιότητα έως τον 20 ο αιώνα, αφ' ετέρου να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες και τεκμηριωμένες μελέτες.


ΤΟΜΟΣ Α

Για κάθε Μνημείο ή Ιστορικό κτίριο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του και στην κατάσταση του πριν τις εργασίες αποκατάστασης, παρουσιάζεται συνοπτικά η μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρησή του και στη συνέχεια παρατίθενται εικόνες και σχόλια τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ο αναγνώστης μέσα από τις περιγραφές, τα γενικά σχέδια ανάλυσης και πρότασης, τα σχέδια λεπτομερειών και τις εικόνες αποκτά μία συνολική αντίληψη των μεθόδων έρευνας, των ειδικών εργασιών, των υλικών και των τρόπων εφαρμογής τους για την αποκατάσταση και επανάχρηση του μνημειακού πλούτου της Αττικής.

Στις 448 σελίδες των δύο τόμων περιλαμβάνονται 2000 περίπου σχέδια, λεπτομέρειες, φωτογραφίες αρχείων, εικόνες εργοταξίων και ολοκληρωμένων έργων, υλικό από αρχεία υπηρεσιών και ιδιωτών μελετητών τα οποία στοιχειοθετούν ένα πανόραμα μεθόδων, τεχνικών και ειδικών εφαρμογών χρήσιμο για όσους ασχολούνται συστηματικά ή περιστασιακά με αντίστοιχα έργα.


ΤΟΜΟΣ Β

Σχετικά:
Αποκατάσταση Μνημείων.Αναβίωση Ιστορικών κτιρίων στη Αττική (ΤΟΜΟΣ Γ)

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital