ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Το διάγραμμα ως νοητικό εργαλείο στις δυναμικές διαδικασίες σχεδιασμού

02 Απρίλιος, 2014

Το διάγραμμα ως νοητικό εργαλείο στις δυναμικές διαδικασίες σχεδιασμού

Στη διατριβή προτείνεται η χρήση του διαγράμματος ως νοητικό εργαλείο στις δυναμικές διαδικασίες σχεδιασμού. (Διδακτορική Διατριβή της Ελισάβετ Χρυσοχοΐδη)

Ελισάβετ Χρυσοχοΐδη, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, PhD MS Columbia University,NY
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή : Δ. Παπαλεξόπουλος, Ν. Καλογεράς, Α. Κούρκουλας
ΕΜΠ, τμήμα αρχιτεκτόνων
Ημερομηνία παρουσίασης : 2011

Ως δυναμικές διαδικασίες σχεδιασμού ορίζονται οι διαδικασίες που κάνουν χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνικών για την οργάνωση συνεχώς μεταβαλλόμενης πληροφορίας και το μετασχηματισμό της μορφής σε ψηφιακό περιβάλλον, που εμπεριέχει τις έννοιες της κίνησης και του χρόνου. Στη νέα αυτή συνθετική προσέγγιση τα συνθετικά εργαλεία που πρότειναν το Μοντέρνο και η αποδόμηση αποδεικνύονται ανεπαρκή για τη διαχείριση της μεταβολής. Η βασική πρόταση της διατριβής είναι ότι ο αρχιτέκτονας έχει την ανάγκη ενός νέου μηχανισμού, με τη μορφή ενός νοητικού εργαλείου για τη διατήρηση του ελέγχου επί της διαδικασίας, κατά την οποία ετερογενείς μοναδικότητες συνυπάρχουν σε μια ενότητα, που μεταβάλλεται δυναμικά. Ως νοητικό εργαλείο ορίζεται μια θεωρητική κατασκευή που αναζητά την ταυτότητα του αντικειμένου και των εσωτερικών κανόνων που διέπουν τη μορφή του (εμμενείς ιδιότητες/ αυτοποίηση) - αφού το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι η παραγωγή μορφής και χώρου. Ταυτόχρονα, προσδιορίζει και τον τρόπο που το αρχιτεκτονικό αντικείμενο υπόκειται σε μεταβολές μέσω της αλλοποιητικής του δραστηριότητας (ετεροκαθορισμός). Σε μια συνθετική διαδικασία που δεν προκαθορίζει πλέον το τελικό αποτέλεσμα, το νοητικό εργαλείο λειτουργεί ως συντονιστής, αναδεικνύει μια πολλαπλότητα λύσεων και αξιολογεί τη βέλτιστη, προτείνοντας έτσι έναν νέο τρόπο ελέγχου του αρχιτεκτονικού αντικειμένου.

Δείτε τη διδακτορική διατριβή σε pdf (519 σελ.) ΕΔΩ

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital