ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Άνθρωπος – Χώρος

16 Ιούνιος, 2017

Άνθρωπος – Χώρος

 

 

 

Ερμηνεύοντας την διαδικασία αντίληψης και την επιρροή της στην χωρική συμπεριφορά

Επιμέλεια: Σαραντοπούλου Χριστίνα
Επιβλέπων: Ουγγρίνης Κ.
Επιτροπή: Μουτσόπουλος Α., Χατζησάββα Δ.
Πολυτεχνείο Κρήτης_Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία Παρουσίασης:21/10/2015


Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την διαδικασία αντίληψης του χώρου μέσα από γνωσιακές και ψυχολογικές διαδικασίες που συντελούνται στον κάθε άνθρωπο. Σκοπό αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων για το τρόπο επίδρασης των διαδικασιών αυτών στην τελική συμπεριφορά του στον χώρο.


Η βίωση του χώρου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Το περιβάλλον αποκωδικοποιείται απο το αισθητηριακό μας σύστημα και γίνεται αντιληπτό μεσα απο συνδυασμό των γνωστικών λειτουργιών. Το πως θα τοποθετηθεί, θα συμπεριφερθεί και γενικότερα θα χειριστεί ένα άτομο το περιβάλλον του αποτελεί απόροια της επεξεργασίας των πληροφοριών που έχει δεχθεί απο αυτό.
Για να μελετηθεί μια ανθρωποκεντρική προσσέγγιση της αρχιτεκτονικής πρέπει αρχικά να μελετήσουμε τον άνθρωπο και το πως επεξεργάζεται και αντιλαμβάνεται έναν χώρο. Στη συνέχεια να ερευνήσουμε ποια χωρικά χαρακτηριστικά είναι τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την επεξεργασία και την ερμηνεία του χώρου και τέλος συνδυάζοντας αυτές τις 2 μελέτες να κατανοήσουμε την συμπεριφορά του ατομου στον χώρο αυτό,που αποτελεί και το βασικό ζητούμενο.
Ως χώρος στην παρούσα εργασία εννοείται το δομημένο περιβάλλον με το οποίο ένας άνθρωπος έρχεται σε επαφή και εκτελεί διάφορες δραστηριότητες και αντιλαμβάνεται ως ένας υποδοχέας εμπειριών και συμπεριφορών.H ανάλυση έχει στόχο να παραχθούν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό χώρων οι οποίοι θα εντείνουν την βιωματική εμπειρία των χρηστών και θα προκαλούν τις επιθυμητές συναισθηματικές καταστάσεις και συμπεριφορές.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital