ΕΡΓΟ

ΚΤΗΡΙΑ Δ. ΧΡΗΣΗΣ

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

14 Μάιος, 2010

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το συγκρότημα οργανώνεται σε πτέρυγες.

Του Α. Μ. Κωτσιόπουλου

English version

Αποστολή του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών είναι η ανάπτυξη της έρευνας στον ευρύτερο χώρο των ιατροβιολογικών επιστημών. Οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος αναπτύσσονται σε έκταση επιφάνειας 15 στρεμμάτων νοτίως του Νοσοκομείου «Σωτηρία».

Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε επί μέρους ενότητες και έχει συνολική επιφάνεια κλειστών χώρων περίπου 26.000 μ2. Οι ενότητες 1, 2 και 4 - σε μορφή πτερύγων που αποτελούν τις πλευρές ενός περίπου ισοπλεύρου τριγώνου – στεγάζουν τις κυρίως εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και γραφειακούς χώρους.

Οι πτέρυγες 1 και 2 «αρθρώνονται» με τη βοήθεια ενός κυλινδρικού κτιρίου (ενότητα 3) που στεγάζει τον κεντρικό χώρο εισόδου και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τέλος κάτω από την πλατεία η οποία σχηματίζεται από τις τρείς πλευρές του τριγώνου, υπάρχει ενιαίος υπόγειος χώρος στάθμευσης (ενότητα 5).

 


Η αρχιτεκτονική σύνθεση του συγκροτήματος έχει στηριχθεί στη σχέση δύο βασικών μορφολογικών χειρισμών: Ο ένας χειρισμός αφορά στη συνεχή εξωτερική (ως προς την πλατεία) επιφάνεια και στη δημιουργία ενός μάλλον σκληρού και αδιαφανούς εξωτερικού ορίου του συγκροτήματος. Ο άλλος χειρισμός αφορά στη εσωτερική (ως προς την πλατεία) επιφάνεια των πτερύγων και στη δημιουργία μιας περισσότερο ανοικτής επιφάνειας  που χαρακτηρίζεται από στοές και εξώστες.

Η εξωτερική επιφάνεια επενδύεται με αδρό υλικό (κυρίως πωρόλιθο) ενώ οι εσωτερικές ενότητες χαρακτηρίζονται από τις στοές, τα δομικά στοιχεία των οποίων είναι επενδεδυμένα με λευκό μάρμαρο, ενώ οι ενδιάμεσες επιφάνειες επενδύονται με φύλλα αλουμινίου. Στην όλη εικόνα του συγκροτήματος έχουν ουσιαστική συμμετοχή τα επί μέρους ειδικά στοιχεία, όπως ο κύλινδρος του κλιμακοστασίου, στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου, το μεγάλο κεκλιμένο επίπεδο στη βορειοδυτική πλευρά της ενότητας 4 και η διαμόρφωση της βιβλιοθήκης στο ανατολικό άκρο της ενότητας  4.


Οι πτέρυγες των εργαστηρίων του συγκροτήματος περιέχουν, στους δύο κύριους ορόφους, διαδρόμους στο μέσο και όμοιες εργαστηριακές μονάδες εκατέρωθεν, με την εξαίρεση της στενότερης πτέρυγας 4, η οποία έχει μία μόνον ζώνη εργαστηριακών και γραφειακών χώρων. Διαφοροποιούνται οι στάθμες του υπογείου, του ισογείου και του τελευταίου ορόφου που περιέχουν ειδικές λειτουργίες (Η/Μ κεντρικές μονάδες, οίκο πειραματοζώων, εστιατόριο, αμφιθέατρο, χώρους μεταπτυχιακών ερευνητών κ.α.)

Κάθε κύριος όροφος του κτιρίου έχει επαρκές ύψος ώστε να τοποθετείται ένας ηλεκτρομηχανολογικός ψευδόροφος στο μέσο της πτέρυγας. Εν γένει το ποσοστό των Η/Μ χώρων του συγκροτήματος είναι αυξημένο σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο. Η κύρια προσπάθεια των μελετητών, ωστόσο, ήταν ένα κτίριο, τόσο εξειδικευμένο λειτουργικά και τόσο απαιτητικό από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων, να έχει ευδιάκριτο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα ο οποίος να διατηρεί το στοιχειώδες φορτίο συμβολισμού, που απορρέει από την ιστορία του φορέα που το διαχειρίζεται.

Στοιχεία έργου
Αρχιτέκτονες: Α. Κωτσιόπουλος (γενικός συντονιστής), Ν. Αρβανιτοπούλου, Δ. Δακή, Β. Καραλάζος, Ε. Σπάρτση, Γ. Χορόζογλου – Μ. Παπανικολάου, Ρ. Σακελλαρίδου – Φ. Λαμπρινός, Α. Οικονομίδου, Κ. Δεμίρη, Σ. Χατζηκοκκόλη,
Πολ. Μηχ/κοί: Π. Παναγιωτόπουλος, Ε. Κολτσάκης, Κ. Κοντογιάννης, Χ. Μπίσμπος, Α. Μυστακίδης, Ο. Παναγούλη, Ι. Πούλιος, Ε. Σακελλαριάδου, Π. Ζέρβας, Γ. Νικολαίδης, Η/Μ μηχανικοί Κ. Μπουζάκης, Α. Στεργιάννης, Ι. Τσελεπίδης, συνεργάτες Κ. Ευσταθίου, Ι. Τσιάφης
Εποπτεία: Φ. Καραγιάννης, Μ. Μίνη, Δ. Λουκίσης - Ε. Καραγιαννόπουλος - Θ. Βουδικλάρης, Ι. Βασιλειάδης, Δ. Ηλιαδάκης, Π. Κρεμέζης
Κατασκευή: Μηχανική Α.Ε., Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε., ΑΕΓΕΚ Α.Ε.,
Μελέτη εφαρμογής συμπληρωματικών χώρων: Α. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου, συνεργάτις Ε. Χαλκιοπούλου 
Συνολική επιφάνεια κτιρίων 26.000 τμ
Μελέτη: 1991-1993, 1998-99
Ολοκλήρωση κατασκευής: 2002.

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital