ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις

26 Απρίλιος, 2016

Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις». (αιτήσεις έως 15/05/2016)

Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση γνώσεων σε θέματα υλοποίησης και εφαρμογής των κατασκευών. Νέα δομικά συστήματα με σύνθετες προδιαγραφές υλοποίησης, βιωσιμότητας και κατασκευής δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής. Στο διεθνή χώρο οι συνθήκες υλοποίησης διακεκριμένων εφαρμογών προσομοιάζουν περισσότερο με τεχνικές ναυπηγείου ή εργοστασίων. Είναι πιθανόν η παρούσα οικονομική κρίση να δώσει το έναυσμα για έναν ταχύ εκσυγχρονισμό που θα απαιτεί από τον αρχιτέκτονα γνώσεις εφαρμογής και συντονισμού σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Τα αντικείμενα που θα διδαχθούν περιλαμβάνουν ανάλυση παραδειγμάτων αξιόλογων υλοποιήσεων σε όλες τις κλίμακες και ομαδικό εργαστήριο με αντικείμενο μία πειραματική, φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς,
β) μηχανικούς, στελέχη εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα βιώσιμων υλοποιήσεων, σύνθετων μελετών και εφαρμογών,
γ) ανέργους μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ ΕΔΩ ή μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος κα Αφροδίτη Μπουσουλέγκα ΕΔΩ, τηλ. επικοινωνίας: 2310-994364 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 15/05/2016 και μόνο ηλεκτρονικά.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital