ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

26 Ιανουάριος, 2014

Σχόλια για την αρχιτεκτονική

Νέα τηλεοπτική εκπομπή του αρχιτέκτονα - ακαδημαϊκού Α. Κωτσιόπουλου στο GreekArchitects Cry

Ο Α.Μ. Κωτσιόπουλος, ομ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, δραστηριοποιείται ως αρχιτέκτων από το 1971.>>>


Στην εκπομπή - στήλη αυτή, ο Α.Μ. Κωτσιόπουλος σχολιάζει ελεύθερα την αρχιτεκτονική, επίκαιρη και μη, είτε με ανεξάρτητες παρουσιάσεις είτε συνομιλώντας με συναδέλφους του.

 


Ο Αναστάσιος Κωτσιόπουλος στο studio του GreekArchitects Tv - 2014

Οι 4 πρώτες παρουσιάσεις:

Ενότητα: Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV)

 

Στην ενότητα των τεσσάρων πρώτων παρουσιάσεων με τον γενικό τίτλο «Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες» σχολιάζεται κριτικά η τρέχουσα αρχιτεκτονική ιδίως όταν ασκείται σε καθεστώς κρίσης, είτε μερικής , όπως συμβαίνει διεθνώς, είτε εκτεταμένης, όπως στη χώρα μας. Αυτό που επιδιώκει να καταδείξει ο γενικός τίτλος είναι ότι, ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα στην αρχιτεκτονική παραμένουν σημαντικά, έστω και αν εκ πρώτης όψεως μοιάζουν, λόγω της κρίσης, να έχουν απωλέσει την επικαιρότητά τους. Οι περίπου ημίωρες 4 παρουσιάσεις επιχειρούν να αναδείξουν τέτοια ζητήματα, σχολιάζοντας την εξέχουσα διεθνή αρχιτεκτονική των τελευταίων δεκαετιών.
Οι παρουσιάσεις αυτές αντλούν τα επιχειρήματα και τα παραδείγματά τους, κυρίως από δύο πρόσφατες διαλέξεις του ομιλητή στις Σχολές Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. («Η αρχιτεκτονική αστάθεια του κατοικείν», 4-4-2013, στο πλαίσιο κύκλου παρουσιάσεων για θέματα κατοίκησης) και του Α.Π.Θ. («Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες», 12-11-2013, στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων προς τιμήν των αφυπηρετούντων καθηγητών).


Επί μέρους περιεχόμενα:

Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες Ι:
Σχολιάζονται οι γενικότερες συνθήκες της εποχής για την άσκηση της αρχιτεκτονικής, στη διεθνή σκηνή και την Ελλάδα, ιδίως τα τελευταία είκοσι χρόνια. Εντοπίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το, κατά Jencks, «δικομματικό σύστημα» με τον υπερ-εξπρεσιονισμό και το λεγόμενο νεο-μοντέρνο και σχολιάζεται η τύχη των παραινέσεων περί αυτοσυγκράτησης. Εντοπίζονται έξι θεμελιώδη ζητήματα στην αρχιτεκτονική που παραμένουν σημαντικά έστω και σε περίοδο κρίσης. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται ανά ζεύγη, στις επόμενες τρεις παρουσιάσεις.

Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες ΙΙ:
Σχολιάζεται το κεντρικό για την αρχιτεκτονική ερώτημα αν η συμπεριφορά παράγει χώρο ή αν ο χώρος παράγει συμπεριφορά, ή αν συμβαίνουν και τα δύο. Σχολιάζονται επίσης διάφορες εκδοχές της σχέσης ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, η οποία αποκτά τα τελευταία χρόνια νέες διαστάσεις, επεξεργαζόμενη όμως παλαιότερα θέματα.

Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες ΙΙΙ:
Αναλύεται η σχέση του κτιρίου με το έδαφος και οι νέοι μηχανισμοί μορφογένεσης που εξαρτώνται από τη σχέση αυτή. Σχολιάζεται, επίσης, η επεξεργασία του φλοιού, η σημασία του «δέρματος», η συνεπαγόμενη αποφυγή της γλυπτικής των όψεων και η λειτουργία της αρχιτεκτονικής της «μονοκονδυλιάς», με τη δικαιολογία ότι βελτιστοποιείται η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.

Ανεπίκαιρες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες ΙV:
Συζητείται ο χειρισμός του «πλεονάζοντος» -σε αντίθεση με το περιττό- ως μηχανισμός γένεσης αισθητικής αξίας. Σχολιάζεται επίσης η αναζήτηση της ιδιαιτερότητας και το ζήτημα της προσωπικής γραφής σε αντιπαράθεση με τη συνθετική διαδικασία που εκκινεί από τη φύση του προβλήματος

Η εκπομπή αρχειοθετείται στις μόνιμες στήλες ("Αρχιτεκτονικά Σχόλια") και στο GRATV (www.gratv.gr) στην ενότητα εκπομπές / Αρχιτεκτονικά Σχόλια.

 

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital