ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΞΥΛΟ

Η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

11 Φεβρουάριος, 2012

Η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Παρόλη την δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία για τον τόπο μας η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. συνεχίζει να στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε


Παρόλη τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία για τον τόπο μας και τη στιγμή που το ελληνικό κράτος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τα ελληνικά ιδρύματα  η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. συνεχίζει να στηρίζει  το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ήδη από πέρυσι η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. διέθεσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» όλα τα ξυλουργικά υλικά για τη δημιουργία της αίθουσας μελέτης και ηλεκτρονικών υπολογιστών στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πριν από μερικές μέρες η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. διέθεσε τον ξυλουργικό εξοπλισμό για το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι» στο ίδρυμα.

Η εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε. πιστή στην εφαρμογή του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης , παρόλες τις αντιξοότητες, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της καθότι τις θεωρεί απόλυτα αναγκαίες περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital