ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΞΥΛΟ

Ξύλινες πόρτες πυρασφάλειας

28 Δεκέμβριος, 2011

Ξύλινες πόρτες πυρασφάλειας

Η πόρτα πυρασφαλείας είναι μια πόρτα που χαρακτηρίζεται από το δείκτη πυρασφάλειας ( πχ. 60 λεπτών ), χρησιμοποιείται σαν μέρος της παθητικής πυροπροστασίας ενός συστήματος, με σκοπό να περιορίσει την επέκταση της φωτιάς ή του καπνού ανάμεσα στα διαμερίσματα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ασφαλή διαφυγή (έξοδος διαφυγής) στους χρήστες πχ ενός κτιρίου.

Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε


Πάντα όταν αναφερόμαστε στις ειδικές αυτές πόρτες, αναφερόμαστε στο σύνολο της κατασκευής (κούφωμα) με όλα τα λειτουργικά εξαρτήματα, δηλ. :

α) Την κάσα, ξύλινη/μεταλλική/αλουμινίου
β) Το θυρόφυλλο (αποτελούμενο από γέμισμα πυρασφαλείας, θερμοδιογκούμενες ταινίες, διακοσμητική επιφάνεια (HPL)).
γ) Τους μεντεσέδες πυρασφαλείας
δ) Την κλειδαριά πυρασφαλείας
ε) Το  πόμολο ή μπάρα πανικού (κατ΄επιλογή) πυρασφαλείας
στ) Τον μηχανισμό επαναφοράς πυρασφαλείας

Στην ελληνική αγορά υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά το όρο πυρασφάλεια και πυραντοχή.

Μια πόρτα χαρακτηρίζεται σαν πυρασφαλείας όταν ικανοποιεί 3 βασικούς παράγοντες σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, πάντα σε σχέση με τον χρόνο πυρασφάλειας :

1) Ικανοποίηση του δείκτη πυρασφάλειας : εξασφαλίζει την μη περατότητα της φλόγας της φωτιάς για τον δεδομένο χρόνο πχ για 30 λεπτά
2) Θερμοπερατότητα/Ακτινοβολία : Η μετάδοση της φωτιάς μπορεί να γίνει και λόγο αυξημένης θερμοπερατότητας και ακτινοβολίας (πχ υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στην έξοδο διαφυγής). Παράλληλα μια αυξημένη θερμοκρασία και ακτινοβολία δεν επιτρέπει την χρήση της εξόδου διαφυγής στους χρήστες.
3) Σταθερότητα : Η πόρτα θα πρέπει να παραμείνει σταθερή και κλειστή στο οικοδομικό άνοιγμα

Ο όρος πυραντοχή αναφέρεται στα επιμέρους στοιχεία που αποτελούν μια πόρτα πυρασφαλείας, και εκδηλώνει την ικανότητα του επιμέρους υλικού στην αντίσταση στην φωτιά, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ικανοποίηση άλλων παραγόντων (πχ λειτουργικότητα, θερμοπερατότητα ). Γενικά η χρήση του  όρου πυραντοχή  είναι λάθος γιατί όλα τα υλικά προσβάλλονται από την φωτιά και την θερμοκρασία με την έκθεσή τους για ικανό χρόνο.

Λειτουργικότητα

Η χρήση των πορτών πυρασφαλείας εξασφαλίζει την ασφαλή διαφυγή των ατόμων από ένα κτίριο μέσω της εξόδου διαφυγής.

Η έξοδος διαφυγής  ( ή πυροδιαμέρισμα ) είναι προϊόν μελέτης των αρχιτεκτόνων στην φάση σχεδιασμού ενός κτιρίου(Μελέτη Πυρασφάλειας), η οποία λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των χρηστών και το είδος του κτιρίου. βασικό μέλημα είναι η  χρήση των κλιμακοστασίων για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Για την ασφαλή χρήση της εξόδου διαφυγής παίζουν μεγάλο ρόλο οι πόρτες πυρασφαλείας, οι οποίες κατά την διάρκεια της φωτιάς πρέπει να παραμένουν κλειστές.

Αυτό εξασφαλίζεται με την χρήση μηχανισμών επαναφοράς, οι οποίοι επαναφέρουν την πόρτα στην κλειστή θέση.

Εάν ο χώρος απαιτεί οι πόρτες να είναι μονίμως ανοιχτές (πχ ξενοδοχεία,   νοσοκομεία) για την καθημερινή χρήση, τότε αυτό γίνεται με την χρήση ηλεκτρομαγνητών οι οποίοι κρατάνε τις πόρτες ανοιχτές μέχρι να δεχτούν σήμα από το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης, οπότε και πάλι μέσω των μηχανισμών επαναφοράς επιστρέφουν στην κλειστή θέση.

Πιστοποίηση

Είναι απαραίτητο για κάθε κατασκευαστή να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις πόρτες που παράγει.

Η Ελλάδα δυστυχώς δεν διαθέτει ακόμα Επίσημο Ινστιτούτο Δοκιμής Καύσης, με αποτέλεσμα οι Ελληνικές Κατασκευαστικές Εταιρίες να απευθύνονται στο Ινστιτούτα των Ευρωπαϊκών χωρών.

Μετά την διαδικασία της πυρασφάλειας, οι πιστοποιήσεις από τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα καταθέτονται στον Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.), για την έκδοση Πιστοποίησης

Η εταιρία μας είναι στο πλευρό του κατασκευαστή, και του αρχιτέκτονα, διαθέτοντας :

1) Όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα πυρασφάλειας για την κατασκευή, της ξύλινης πόρτας πυρασφαλείας
2) Την τεχνική υποστήριξη στο κατασκευαστή που θέλει να εντάξει μια ειδική πόρτα στην παραγωγή του
3) Την υποστήριξη σε θέματα πιστοποιήσεων σε Ινστιτούτα του εξωτερικού
4) Την υποστήριξη του Αρχιτέκτονα σε θέματα λειτουργίας της πόρτας πυρασφαλείας,

 

Μ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.Ε
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τον κο Ανδρέα Κιμούλη :
Τηλ      : 210.3421290/210.3457368
Fax       : 210.3410171
Email   : akimoulis@katsaras.gr

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital