ΕΡΓΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

κειμενο

Θέλοντας να αναδείξουμε το σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο στην χώρα μας  καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να μας στείλουν έργα τους , τα οποία και θα παρουσιάσουμε στο e-περιοδικό μας.

Είναι επιθυμητό  η παρουσίαση των έργων να είναι και στα Αγγλικά ώστε να υπάρχει παράλληλη δημοσίευση και στην Αγγλική edition του site μας (www.greekarchitects.net)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας στείλουν έργα τους τα οποία και επιθυμούν να παρουσιάσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekarchitects.gr (με την ένδειξη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ).


Τα email θα πρέπει να είναι έως 10 MB (έως και 2 email),  διαφορετικά η αποστολή θα πρέπει να γίνει  στην ταχυδρομική διεύθυνση : Δαβάκη Πίνδου 1 (15773)

Οι προτάσεις  θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο.

2) Η θεματολογία των έργων είναι ελεύθερη. (πχ. κτήρια, πολεοδομικά έργα, εφήμερες κατασκευές, διαμόρφωση εσ. χώρου, παραδοσιακά κτλ.)

4) Οι φωτογραφίες στο σύνολο τους θα πρέπει να είναι μέχρι 15 και θα πρέπει να τις επισυνάπτετε στο email που θα μας στείλετε ξεχωριστά και όχι μέσα στο κείμενο του word. Το μέγεθος των φωτογραφιών και την τεχνική τους επεξεργασία , θα την κάνουμε εμείς. Τουλάχιστον δύο φωτογραφίες (συνοδευτικές πρώτης σελίδας) θα πρέπει να είναι οριζόντιας διάταξης με επιθυμητή διάσταση φωτογραφιών: 260X195 pixel & 680Χ300 pixel. Οι φωτογραφίες είναι επιθυμητό να έχουν ονομασία πχ. : vassilis.2011.1, vassilis.2011.2 κτλ. Τονίζουμε ότι οι φωτογραφίες θα πρέπει είτε να είναι δικές σας , είτε να έχετε την άδεια του κατόχου τους (την οποία θα πρέπει να μας την στείλετε) ή να μην είναι προστατευμένες από Copyright. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες και από τις δωρεάν τράπεζες φωτογραφιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
(Επιπλέον λεπτομέρειες αποστολής φωτογραφιών - για όσους έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας: Οι διαστάσεις των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό μας είναι έως και 600 pixel, στην οριζόντια διάσταση τους, και μπορείτε μέσω Photoshop να τις κάνετε save for web ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και να παραμείνει η ποιότητα τους. Στην περίπτωση που στις φωτογραφίες απαιτείται οριζόντια διάσταση μεγαλύτερη των 600 pixel πχ πινακίδες που δύσκολα διαβάζονται, μπορείτε να αποστείλετε και μεγαλύτερης διάστασης, επίσης save for web, όπου θα προβάλλονται σε pop up)

5) Σε κάθε παρουσίαση να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές (αρχιτέκτονες , πολ. μηχανικοί , Μηχανολόγοι , κτλ.) και αν είναι δυνατόν και με στοιχεία επικοινωνίας τους.

6) Οι προτάσεις  θα πρέπει να μας αποσταλούν σε word και οι φωτογραφίες (jpg) να επισυνάπτονται ξεχωριστά στο ίδιο email. Στο κείμενο να σημειώνεται η θέση της κάθε φωτογραφίας με το όνομά της (με bold) και τυχόν λεζάντες ακριβώς από κάτω.

7) Η παρουσίαση , μπορεί να είναι παράλληλα και στα Αγγλικά , ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης και στην Αγγλική edition του site μας. (www.greekarchitects.net) θα δοθεί προτεραιότητα στα δίγλωσσα αφιερώματα.

8) Σε κάθε παρουσίαση να υπάρχει ΤΙΤΛΟΣ και ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ (5-10 λέξεις)

9) Μαζί με την παρουσίαση , θα πρέπει να μας στείλετε και μία τυπική φόρμα παραχώρησης του κειμένου σας στο greekarchitects.gr , την οποία και θα βρείτε ΕΔΩ (Αποστολή με email) Κείμενα τα οποία δεν συνοδεύονται από τη φόρμα παραχώρησης δεν θα γίνονται αποδεκτά.

10) Η δημοσίευση έργων και όσον αφορά σε ελληνικά ηλεκτρονικά μέσα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (web site), επιτρέπεται μετά και το πέρας 25 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του στο greekarchitects.gr Στην περίπτωση που ένα έργο - κείμενο ήδη έχει δημοσιευτεί σε κάποιο άλλο ελληνικό site αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να μη δημοσιευτεί στο greekarchitects.gr.

Οι μελέτες που θα μας αποσταλούν , θα αξιολογηθούν από την συντακτική ομάδα του greekarchitects.gr και θα δημοσιευτούν στη θεματική Ενότητα ΕΡΓΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες :  210 3636631  ή info@greekarchitects.gr

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital