About us

Συντελεστές

Κωνσταντίνου Καρανάσου

Κωνσταντίνου Καρανάσου (Βιογραφικό)

Κωνσταντίνος Καρανάσος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός με ειδίκευση στις αποκαταστάσεις μνημείων και συνόλων
Ημερομηνία γέννησης: 5 Iανουαρίου 1969
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kkaran@ath.forthnet.gr  kstnkaranassos@gmail.com

1. ΣΠΟΥΔΕΣ

1.1 Προπτυχιακές-Μεταπτυχιακές σπουδές-Διδακτορικό
1998-2008 Διδακτορική διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., με θέμα «Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου και την διαχείριση των μνημείων στην πόλη της Ρόδου κατά την ιταλική κατοχή, 1912-1947» (υποστήριξη: 4 Μαΐου 2009)
1998 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master Europeo) στις αποκαταστάσεις κτηρίων, συνόλων και περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Università degli Studi di Roma Trè.
1993-1995 Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Diploma di Specialista) στις αποκαταστάσεις μνημείων του Πανεπιστημίου Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza'.
1986-1992 Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π

1.2 Υποτροφίες-Διακρίσεις
1994-1995 Υποτροφία της ιταλικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Εξωτερικών)
1994 Α΄ Βραβείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την πτυχιακή μου εργασία «Η μετατροπή σε συνεδριακό κέντρο παραδοσιακού οινοπνευματοποιείου στη Χαλκίδα» (1992-93).
1995-1996 Υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, Κληροδότημα Ι. Βόζου.
2002-2003 Υποτροφία του Ε.Μ.Π., Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας.

1.3 Ξένες Γλώσσες
Άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά), πολύ καλή γνώσης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

2.1 Ερευνητική δραστηριότητα
1997 Επιστημονικός Συνεργάτης του Ερευνητικού Προγράμματος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Σπουδαστήριο Μορφολογίας, με θέμα «Μελέτη-καταγραφή παραδοσιακών οικισμών Καρπάθου» (καθ. Κ. Κρεμέζη)
1996-1997 Επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, στο προπτυχιακό μάθημα «Αποκαταστάσεις Μνημείων και διατήρηση Συνόλων» (καθ. Μ. Μπίρης)
1998-2000 Επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης «Προστασία Μνημείων» (καθ. Μ. Μπίρης και Ε. Μαΐστρου)
2000-2003 Οργάνωση και αρχειοθέτηση της βιβλιοθήκης του Σπουδαστηρίου της Ιστορίας Αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.
2001-2007 Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της ενασχόλησής μου με το έργο Αποκατάστασης της Ανωδομής του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων της Αθηναϊκής Ακρόπολης

2.2 Δημοσιεύσεις θεωρητικού έργου
- «Η μετατροπή σε συνεδριακό κέντρο παραδοσιακού οινοπνευματοποιείου στη Χαλκίδα», Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχος 29/1995, σ. 49.
- «Το συγκρότημα του Μαξέντιου στην Αππία οδό», CORPUS, τεύχος 18/2000, σ. 60-71.
- «Αρχαιολογία και πόλη», CORPUS, τεύχος 24/2001, σ. 70-81.
- «Η αποκατάσταση του Νοσοκομείου των Ιπποτών και η μετατροπή του σε Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου», CORPUS, τεύχος 46/2003, σ. 80-87.
- «Η αποκατάσταση των θράνων και των υπερκείμενων λίθων στον νότιο τοίχο του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων», Πρακτικά της 5ης Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης, Αθήνα 4-6/10/2002, Αθήνα 2004, σ. 273-280.
- «Modi di integrare le lacune nelle attuali anastilosi dei monumenti dell'Acropoli di Atene», Πρακτικά Διεθνούς Συνάντησης για την αποκατάσταση των αρχαίων ναών της Ποσειδωνίας (Paestum), Il restauro dei templi di Poseidonia, un intervento tra conservazione e valorizzazione, Ποσειδωνία 26-27/6/2004, Ravenna, 2007, σ. 143-159.
- «Αναστηλώνοντας ξανά τους ιωνικούς κίονες των Προπυλαίων», Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων Ακρόπολης, Υ.Σ.Μ.Α., τεύχος 6/2006, σ. 19-22.
- Δημοσίευση (Αύγουστος 2009) εικονογραφημένης περίληψης της διδακτορικής μου διατριβής στον δικτυακό τόπο του περιοδικού Αρχαιολογία & Τέχνες (w.w.w. arxaiologia.gr)
- «Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου και τη διαχείριση των μνημείων στην πόλη της Ρόδου κατά την ιταλική κατοχή 1912-1947», δημοσίευση περίληψης της διδακτορικής διατριβής στη διμηνιαία έκδοση του Τ.Ε.Ε., «Τεχνικά Χρονικά», τεύχος 3ο, Μάιος-Ιούνιος 2010, σ.99-142.

2.3 Ανακοινώσεις-Διαλέξεις
- «L'anastilosi delle colonne ioniche dei Propilei», ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση για την αποκατάσταση του Ναού της Ομονοίας στον Ακράγαντα "II Giornata Gregoriana" Il tempio della Concordia. Storia e restauri, Ακράγαντας, 24-25/11/2006.
- «Αποκατάσταση της Ανωδομής του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων», πόστερ στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων της ΕΤ.ΕΠ.Α.Μ., Αθήνα 21-24/5/2009.
- Διάλεξη στις 4/12/2008 στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών με θέμα:Metodi adottati per la conservazione dell'ambiente urbano e criteri d'intervento sui monumenti della città di Rodi durante l'occupazione italiana 1912-1947.
- Διάλεξη στις 4/9/2009 με θέμα «Η αναστήλωση των Προπυλαίων» στο 7ο Διεθνές Σεμινάριο Μουσειογραφίας Premio Piranesi-Prix de Rome στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου της Ara Pacis στη Ρώμη.
- Μαθήματα-ενημερωτικές συναντήσεις, επιστημονικών-εκπαιδευτικών επισκέψεων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ξένων αρχαιολογικών σχολών στα έργα αναστήλωσης των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης.
- «The restoration of sixteen original blocks in the uppermost courses of the south wall of the Central Building of the Propylaia», 8ο Συμπόσιο για την προστασία των μνημείων της λεκάνης της Μεσογείου (MonuBasin 2010), Πάτρα 31/5-2/6/2010.
- «The politics for urban planning and monument management in the city of Rhodes during the Italian occupation 1912-1947: the case of the Hospital of Knights and the surrounding area», 8ο Συμπόσιο για την προστασία των μνημείων της λεκάνης της Μεσογείου (MonuBasin 2010), Πάτρα 31/5-2/6/2010.


3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

3.1 Αρχιτεκτονικές μελέτες και εφαρμοσμένο έργο
2000- Υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου (2006) της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνεργάτης στο Έργο Αποκατάστασης της Ανωδομής του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων της Αθηναϊκής Ακρόπολης
2002-2007 Μελέτη Αποκατάστασης της Ανωδομής του νότιου τοίχου του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων (έγκριση Κ.Α.Σ. Ιούλιος 2008)
1998-2000 Υπάλληλος με σύμβαση έργου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνεργάτης στο Πρόγραμμα «Κάστρων Περίπλους».
1999 Συνεργάτης του Γραφείου Μελετών «Φίλων» Α. Πανταζής, Π. Κυριακόπουλου & Συνεργάτες στη μελέτη: «Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου».
1997 Συνεργάτης του Γραφείου Μελετών Αναστηλωτικών Έργων του αρχιτέκτονα Σ. Μαμαλούκου.
1989 Εργασία στο Γραφείο Μελετών του αρχιτέκτονα Β. Γρηγοριάδη.

4 ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- Μέλος του Τ.Ε.Ε. (από το 1993)
- Μέλος του ελληνικού τμήματος του I.CO.MO.S. (από το 1996)
- Μέλος του Touring Club Italiano (από το 1998)

 

E-mail: kstnkaranassos@gmail.com

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital