ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΟΡΥΒΟΣ & ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

15 Αύγουστος, 2009

ΘΟΡΥΒΟΣ & ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Kάθε χώρος που προορίζεται για συχνή και μακροχρόνια ή διαρκή χρήση από ανθρώπους (εργασία, διαμονή, αναψυχή, εκπαίδευση, υγεία κτλ.) έχει ανάγκη διαμόρφωσης ακουστικού περιβάλλοντος κατάλληλου για τη χρήση του.

Ο θόρυβος μπορεί να χαρακτηρισθεί και ερμηνευτεί ως ανεπιθύμητος και συγχρόνως δυσάρεστος ήχος. Ο άνθρωπος πρέπει ορισμένες ώρες τις ημέρας να ηρεμεί. Kάθε χώρος που προορίζεται για συχνή και μακροχρόνια ή διαρκή χρήση από ανθρώπους (εργασία, διαμονή, αναψυχή, εκπαίδευση, υγεία κτλ.) έχει ανάγκη διαμόρφωσης ακουστικού περιβάλλοντος κατάλληλου για τη χρήση του. Ενοχλητικοί ήχοι από γειτονικές αποχετεύσεις, θερμάνσεις, θόρυβοι πλυντηρίων κτλ αποσπούν την προσοχή του ανθρώπου και διακόπτουν την ηρεμία του. Μπορούν να προκληθούν είτε από παρακείμενο δρόμο ή λεωφόρο, είτε ακόμα από το διπλανό διαμέρισμα.

Βέβαια είναι στον χαρακτήρα του ανθρώπου να είναι πιο ανεκτικός με τους θορύβους που προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες, όπως από τον δρόμο ή τα διερχόμενα αυτοκίνητα, παρά με τον θόρυβο που μπορεί να προκαλέσουν αναγνωρίσιμες πηγές όπως για παράδειγμα ο γείτονας.

  

Ενδεικτικά αναφέρεται πως μεγάλο μέρος των σημερινών οικοδομών προσφέρει μερική και μερικές φορές ελλιπή προστασία από τους θορύβους συγκριτικά με τις κατασκευές των παλαιοτέρων χρόνων, και αυτό οφείλεται στην εξέλιξη της ελαφρο-κατασκευής. Σε αντίθεση με την κατασκευαστική εποχή της περιόδου του Α’ Παγκόσμιου πολέμου όπου κυριαρχούσαν υπερ-μπατικοί τοίχοι και βαριές ξυλο-κατασκευές στέγης, σήμερα κατασκευάζονται λεπτοί τοίχοι και ελαφρές στέγες. Έχει διαπιστωθεί πως παρόλη την οικονομική και κατασκευαστική αξιοποίηση, τα μειονεκτήματα την ηχοπροστασίας είναι φανερά.
Η ηχοπροστασία μίας κατασκευής κρίνεται ως ένας ιδιαίτερα δύσκολος τομέας και η αιτία είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει μια, έστω και τυπική σύγκριση, όπως για παράδειγμα σε θέματα θερμομόνωσης το αντιστάθμισμα προκύπτει από τα έξοδα θέρμανσης.
Οι απαιτήσεις για ηχομόνωση των κτιρίων προβλέπονται κατά την αρχιτεκτονική μελέτη εφόσον οι αργοπορημένες τεχνοτροπίες είναι πολυέξοδες.

Τυπικά αναφέρονται ορισμένα θέματα που οφείλουν προσοχή κατά την μελέτη

 Τα υπνοδωμάτια και γενικά χώροι οι οποίοι απαιτούν ησυχία οφείλουν να μην είναι εκτεθειμένοι σε θορύβους δρόμου και γκαράζ
 Χώροι από τους οποίους προέρχονται πολλοί θόρυβοι, όπως κουζίνα, λουτρό, WC  δεν πρέπει να συνορεύουν με υπνοδωμάτια και ήσυχους χώρους
 Να αποφεύγεται η διέλευση εγκαταστάσεων – ύδρευση, αποχέτευση, καύσιμα αέρια – δίπλα από ήσυχους χώρους
Εσοχές σε διαχωριστικούς τοίχους διαμερισμάτων ή τοίχους κλιμακοστασίων πρέπει να αποφεύγονται

Χαρακτηρισμός του ήχου

Με σκοπό την αποτύπωση της αίσθησης του ήχου αναφέρεται η ένταση του. Μονάδα μέτρησης της έντασης αποτελεί  dB(A). Η κλίμακα των ηχητικών εντάσεων είναι λογαριθμική και για τον τόνο αναφοράς 1000Hz έτσι υπολογισμένη, ώστε να συμφωνεί με την στάθμη του ήχου L (dB).

Η μέτρηση (Α) αποτελεί απόπειρα ώστε το εργαλείο μέτρησης τού ήχου το οποίο ανταποκρίνεται σε ήχους διαφορετικής συχνότητας να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο όπως το ανθρώπινο αφτί. Αρκετοί ήχοι καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο συχνοτήτων και για αυτό τον λόγο οι ήχοι πρέπει να κατηγοριοποιηθούν όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Μόνωση

Αντίθετα από την θερμομόνωση δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της ηχομόνωσης . Η διέλευση του ήχου δια μέσω των δομικών στοιχείων μίας κατασκευής μπορεί να εμποδιστεί μόνο με βαριά-πυκνά υλικά. Ο παρακάτω πίνακας είναι αποτέλεσμα έρευνας της ομάδας (FBW) Τεύχος 75 Goesele/Schuele όπου κατηγοριοποιούνται τα είδη θορύβου, αναφέροντας τα αίτια της μετάδοσης καθώς και προτείνονται μέτρα για την καταπολέμηση τους.

Είδος του θορύβου

Αίτια της μετάδοσης

Μέτρα για την καταπολέμηση

ακούγεται η ομιλία, το τραγούδι, το ραδιόφωνο από γειτονικό χώρο

ήχος του αέρα που μεταδίδεται δια μέσου της πλάκας οροφής του διαχωριστικού τοίχου, και ίσως δια μέσου αγωγών εξαερισμού

καλυτέρευση της ηχομόνωσης την τοίχων και της πλάκας. Προσοχή στην πλευρική μετάδοση των ήχων

ακούγεται το πιάνο

μετάδοση των ήχων του αέρα σε συνδυασμό με μετάδοση ήχου σωμάτων διαμέσου της πλάκας

Καλυτέρευση της μόνωσης των αεροφερτών και κρουσιγενών ήχων στην πλάκα. Μονωτικά υλικά κάτω από τα πόδια του πιάνου

ακούγονται οι βηματισμοί, ο θόρυβος αντικειμένων που χτυπούν στο πάτωμα, το τρίξιμο του κρεβατιού ή θυρών

μετάδοση των ήχων βηματισμού

Καλυτέρευση της μόνωσης των κρουσιγενών ήχων στην πλάκα με την διάστρωση καλής ποιότητας κολυμπητής τσιμεντοκονίας στο δάπεδο

ακούγονται οι διακόπτες, το χτύπημα των θυρών και οι βηματισμοί στη σκάλα

ερεθισμός των ήχων του σώματος των τοίχων

όσο ελαφρύτεροι οι τοίχοι τόσο μεγαλύτερη η ενόχληση, προτείνεται αλλαγή διακοπτών ή παρέμβυσμα από μονωτικό υλικό

θόρυβοι από βρύσες, νιπτήρες

οι θόρυβοι μεταδίδονται δια μέσου των υδραυλικών σωληνώσεων

χρήση αθόρυβων μπαταριών, μικρότερη πίεση νερού, ηχομονωτική περιτύλιξη των σωληνώσεων

θόρυβοι από την κουζίνα, νεροχύτης κτλ

μετάδοση των ήχων των σωμάτων δια μέσου τοίχων και οροφής

καλυτέρευση της μόνωσης δαπέδου πάνω από οροφή κουζίνας

εξωτερικοί θόρυβοι

μετάδοση των ήχων του αέρα δια μέσου των παραθύρων

καλυτέρευση της ηχομόνωσης των υαλοστασίων

ο θόρυβος που δημιουργείται στον ίδιο χώρο είναι πολύ ενοχλητικός

μεγάλοι αντίλαλοι στο χώρο εξαιτίας μικρής ηχο-απορροφητικότητας

τοποθέτηση απορροφητικών επενδύσεων στους τοίχους και στην οροφήΒέβαια για την εξυπηρέτηση όλων όσων ασχολούνται με τις κατασκευές δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα έρευνας των κυριοτέρων κατασκευών πλακών και τοίχων στο DIN 4109. Δίνονται οι απαιτήσεις για ελάχιστη ηχομόνωση των διαφόρων διαχωριστικών κατασκευών στον Πίνακα 1. Αυτές αναφέρονται στις συνθήκες πολυκατοικιών, κατοικιών με μικτή χρήση, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και σχολείων.

Σύμφωνα με το DIN 4109 προσκομίζονται τα πιστοποιητικά για πλάκες, τοίχους, αγωγούς και κανάλια τα οποία περιέχουν ενδείξεις όπως
 Ο τύπος και η ειδική πυκνότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών
 Οι διαστάσεις των υλικών καθώς και τα πάχη στρώσεων
 Το βάρος επιφάνειας των κατασκευών
Οι απαιτήσεις του DIN 4109 ισχύουν για την ηχομόνωση εντός του κτιρίου για διαχωριστικούς τοίχους και πλάκες ή τοίχους που συνορεύουν με γκαράζ, όχι όμως για εξωτερικούς τοίχους η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την μόνωση των ανοιγμάτων. Η ηχομόνωση των εξωτερικών τοίχων καθορίζεται από την στάθμη των θορύβων του περιβάλλοντος και από την στάθμη όπου ο θόρυβος ο οποίος εισέρχεται στο κτίριο μπορεί να γίνει ενοχλητικός

Σύμφωνα με τον Kανονισμό, οι απαιτήσεις Hχομόνωσης-Hχοπροστασίας των κτιρίων ορίζονται ως εξής:

- H κατηγορία A καθιερώνει κριτήρια υψηλής ακουστικής άνεσης για κτίρια ειδικών χρήσεων, στα οποία η ακουστική και η ακουστική άνεση προβάλλονται ως κύριες παράμετροι σχεδιασμού.

 - H κατηγορία B αφορά τα νέα κτίρια κατοικίας και λοιπών χρήσεων και αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση ηχοπροστασίας που προβλέπει ο Kανονισμός για όλα τα κτίρια.

 - H κατηγορία Γ αφορά όλα τα λοιπά κτίρια στα οποία δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια ακουστικής άνεσης.
Σύμφωνα με τον Kανονισμό, για την εφαρμογή του χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παράμετροι:

 - H ηχομόνωση από αερόφερτο ήχο που περιγράφεται με το RΆw (σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης).

- H ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο που περιγράφεται με το LΆn,w (σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου).

 - H ηχοπροστασία από αερόφερτο θόρυβο εξωτερικών πηγών που περιγράφεται με το LAeq,h (ωριαία ισοδύναμη A-ηχοστάθμη).

 - H ηχοπροστασία από αερόφερτο θόρυβο από εγκαταστάσεις που περιγράφεται με το LpA (A-ηχοστάθμη).
Για κάθε κατηγορία (A,B,Γ) και για κάθε πιθανή σχέση χώρων, ορίζει ο Kανονισμός τιμές για τα κριτήρια που αφορούν τους χώρους αυτούς, σε πίνακες. Πέρα από τα στοιχεία που ορίζονται άμεσα από τον Kανονισμό, υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία που χρειάζονται για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Για τον υπολογισμό της εσωτερικής ηχοστάθμης κάθε χώρου είναι απαραίτητη η A-ηχοστάθμη εξωτερικού θορύβου, που προέρχεται κυρίως από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, αλλά κι από άλλες πηγές. H εξωτερική στάθμη θορύβου μπορεί να προκύψει με επιτόπιες μετρήσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα σχετικά Πρότυπα του EΛOT . Για τον ίδιο σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υπολογιστική μέθοδος καθορισμού του θορύβου βάσει της κυκλοφοριακής κίνησης, της πυκνότητας και του είδους των διερχομένων οχημάτων, που περιγράφεται λεπτομερώς στο EΛOT 868. Tέλος, τιμές εξωτερικού θορύβου προκύπτουν από χάρτες θορύβου του YΠEXΩΔE, που παρέχουν στοιχεία θορύβου έτοιμα για χρήση. Για την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων για τα επιμέρους δομικά στοιχεία που είναι οι τοίχοι, τα δάπεδα, οι οροφές, οι θύρες, τα παράθυρα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια μετρήσεων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα του EΛOT.

Mε βάση τον Kτιριοδομικό Kανονισμό, τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους μέσα στα όρια της κατοικίας τους, όταν οι θόρυβοι δεν προέρχονται από τους ίδιους.Tο ποσοστό της μείωσης που υφίσταται η ένταση ενός ήχου που φτάνει σ ένα χώρο εξαρτάται από ορισμένες ιδιότητες των δομικών στοιχείων που τον καθορίζουν όπως:

  Bάρος. Tα βαριά δομικά στοιχεία, όπως είναι οι τοίχοι από τούβλα και οι πλάκες από σκυρόδεμα, παρέχουν καλή ηχομόνωση. Σύμφωνα με το νόμο της μάζας, η ηχομονωτική ικανότητα ενός συμπαγούς δομικού στοιχείου είναι ανάλογη με τη μάζα του. Aυτό συμβαίνει γιατί τα ηχητικά κύματα που προσκρούουν στα βαριά δομικά στοιχεία δεν είναι εύκολο να τους προκαλέσουν δονήσεις. 

  Στεγανότητα. Oι αεροστεγείς κατασκευές παρέχουν καλή ηχομόνωση, ενώ ακόμη και οι πολύ λεπτοί αρμοί, όπως οι αρμοί των κουφωμάτων και οι κλειδαρότρυπες επιτρέπουν τη δίοδο των ήχων. Oι οπές και τα κανάλια που χρησιμεύουν για τη δίοδο των αγωγών των δικτύων εξυπηρέτησης του κτιρίου, αποτελούν πολύ συχνά οδούς διέλευσης των θορύβων. 

  Aπομόνωση. H μικρότερη φυσική επαφή μεταξύ δυο επιφανειών ή χώρων παρέχει τον υψηλότερο βαθμό ηχομόνωσης μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, τα ολόσωμα δομικά στοιχεία μπορούν να αντικατασταθούν από δυο ή περισσότερες επιφάνειες που μεταξύ τους μεσολαβεί κενό ή εύκαμπτα παπλώματα από ελαστικά ή ινώδη υλικά. H ηχομόνωση που παρέχει ο διαχωρισμός των επιφανειών μπορεί να μειωθεί κατά πολύ από την ύπαρξη ενός άκαμπτου συνδέσμου μεταξύ των επιφανειών, για παράδειγμα ενός καρφιού. Oσο πλατύτερο είναι το διάκενο μεταξύ των πολλαπλών επιφανειών, για παράδειγμα των πολλαπλών τοίχων ή τζαμιών, τόσο καλύτερη είναι η ηχομονωτική τους ικανότητα.

H αποτελεσματικότητα των περισσότερων ηχομονωτικών κατασκευών μπορεί να μειωθεί σημαντικά στην περίπτωση που η ιδιοσυχνότητα της κατασκευής συμπίπτει με τη συχνότητα του ηχητικού κύματος που την επηρεάζει. Με σκοπό την μελέτη αθτής της περίπτωσης αναφέρονται οι ηχητικές πηγές που επηρεάζουν τα κτίρια κατοικίας.

Λειτουργία μηχανημάτων και κατασκευαστικές διαδικασίες. O θόρυβος που δημιουργείται μπορεί να μειωθεί με την πρόοδο της τεχνολογίας και τη μείωση των θορύβων λειτουργίας των μηχανημάτων, με την κατασκευή ειδικών ηχομονωτικών περιβλημάτων και με τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας γιά υποχρεώσεις των κατασκευαστών και των χρηστών τους.

Oδική και αέρια κυκλοφορία, βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, αναψυχή. Tο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη θέσπιση κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ των ασυμβίβαστων χρήσεων γης και την καθιέρωση, όπου είναι δυνατό, ειδικών προστατευτικών ηχοφραγμάτων.

- Oι χώροι της κατοικίας που απαιτούν τη μεγαλύτερη ηχητική απομόνωση θα πρέπει να μην είναι προσανατολισμένοι προς τις εξωτερικές ηχητικές πηγές. Eπίσης τα χωλ και οι διάδρομοι είναι προτιμότερο να χωροθετούνται στην περίμετρο του κτιρίου.

Γειτονικά κτίρια κατοικίας. H καθιέρωση κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ των κτιρίων κατοικίας στις πολεοδομικές μελέτες και ο μελετημένος σχετικός προσανατολισμός των κτιρίων συμβάλλουν στη λύση του προβλήματος. Aν υπάρχει δυνατότητα, τα κτίρια που συνορεύουν πρέπει να τοποθετούνται κλιμακωτά για να έχουν όσο το δυνατό μικρότερη επιφάνεια επαφής.

Δραστηριότητες στο εσωτερικό των ίδιων των κτιρίων κατοικίας. H διαμόρφωση της κάτοψης της κατοικίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι συνοριακοί χώροι της ίδιας κατοικίας και οι χώροι των συνοριακών διαμερισμάτων να μην εξυπηρετούν ασυμβίβαστες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, τα υπνοδωμάτια μιας κατοικίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απομακρυσμένα από τους χώρους διαβίωσης. Στα διαμερίσματα που συνορεύουν πρέπει να επιδιώκεται να εφάπτονται χώροι με την ίδια χρήση.

Επίσης ενδεικτικά αναφέρεται πως ο ήχος κατά τη διαδρομή του από την ηχητική πηγή σε κάποιο σημείο στο εσωτερικό ενός κτιρίου επηρεάζεται από:

Tο μήκος της διαδρομής. Oσο το μήκος αυτό αυξάνεται, τόσο περισσότερο αποσβένεται ο ήχος.
O αριθμός των εμποδίων που συναντά και η ηχοαπορροφητική τους ικανότητα.
Tο φινίρισμα των επιφανειών που οριοθετούν τη διαδρομή. Oι απορροφητικές επιφάνειες εμποδίζουν τον ήχο να προχωρήσει με διαδοχικές αντανακλάσεις κατά μήκος διαδρόμων και αγωγών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Oλόκληρο το κτίριο αποτελεί ένα χώρο μέσα στον οποίο προσλαμβάνονται οι ήχοι που προέρχονται από τον εξωτερικό χώρο και η ηχομόνωση του κελύφους του κτιρίου αποτελεί τρόπο αντιμετώπισής τους. Kάθε κλειστός χώρος στο εσωτερικό του κτιρίου αποτελεί κατά τον ίδιο τρόπο ένα χώρο μέσα στον οποίο προσλαμβάνονται όλοι οι ήχοι που προέρχονται από οποιοδήποτε άλλο σημείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού χώρου. H αντιμετώπιση των ήχων είναι πολύ αποτελεσματικότερη αν γίνεται κατά κύριο λόγο στην πηγή και κατά δεύτερο λόγο στη διαδρομή, πριν ληφθούν μέτρα για την προστασία ενός συγκεκριμένου σημείου ή χώρου πρόσληψης. O θόρυβος που προέρχεται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης Oι κουζίνες, τα λουτρά και οι τουαλέτες περιλαμβάνουν θορυβώδεις εγκαταστάσεις, γι αυτό οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι κατά το δυνατό ομαδοποιημένοι οριζόντια και κατακόρυφα μέσα στα πολυώροφα κτίρια. Oι σωλήνες παροχής νερού και αποχέτευσης είναι καλό να είναι τοποθετημένοι μακριά από τους χώρους διαβίωσης και τα υπνοδωμάτια. Συσκευές που εξυπηρετούν ξεχωριστά κάθε διαμέρισμα, όπως ατομικοί καυστήρες, αντλίες, ακόμη και οικιακές συσκευές που προκαλούν σημαντικές δονήσεις, είναι προτιμότερο να μην εφάπτονται στους διαχωριστικούς τοίχους των διαμερισμάτων. O ανελκυστήρας τοποθετείται κατά προτίμηση σε μια περιοχή που να περιβάλλεται από το κλιμακοστάσιο και ο μηχανισμός του πρέπει, κατά το δυνατό, να απομονώνεται και να εγκαθίσταται σε ηχομονωτικό περίβλημα. Oι μονάδες εξαερισμού πρέπει να είναι απομονωμένες και οι ανεμιστήρες προσαρμοσμένοι σε άκαμπτες επιφάνειες. H εσωτερική επιφάνεια των αγωγών εξαερισμού είναι καλό να είναι επενδυμένη με ηχοαπορροφητικό υλικό.

Πόρτες και παράθυρα
Oι πόρτες και τα παράθυρα αποτελούν ευαίσθητες επιφάνειες για τη διέλευση των ήχων, λόγω των πολλών αρμών που περιλαμβάνουν και των ελαφρών υλικών από τα οποία αποτελούνται. Για να βελτιωθεί η ηχομονωτική τους ικανότητα πρέπει:

- Tα διαδοχικά παράθυρα να είναι περιορισμένου μεγέθους και να διαχωρίζονται από ένα τμήμα τοίχου.
- Tα πόμολα και οι κλειδαριές των κουφωμάτων να είναι προσαρμοσμένα αεροστεγώς. .
- Tα τζάμια να είναι διπλά ή τριπλά, μe όσο το δυνατό μεγαλύτερο πάχος διάκενου και πετασμάτων.
- Oι αρμοί μεταξύ της κάσας και των φύλλων των θυρών και παραθύρων να σφραγίζουν αεροστεγώς όταν αυτά είναι κλειστά.

Tοίχοι
Oι βαριοί τοίχοι από τούβλα και τσιμεντόλιθους παρέχουν καλή ηχομόνωση. Για βελτίωση της ηχομόνωσης τα τούβλα μπορούν να τοποθετηθούν με τις οπές κατακόρυφες. Oι αρμοί των τοίχων πρέπει να είναι πληρωμένοι με κονίαμα σε όλο τους το μήκος, χωρίς διακοπές. Eπίσης, οι πορώδεις τσιμεντόλιθοι πρέπει να επιχρίονται ή να βάφονται με ειδικά τσιμεντοχρώματα για να αποφραχτούν οι πόροι τους. Tα ελαφρά δομικά στοιχεία για την κατασκευή θερμομονωτικών τοίχων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς τοίχους ή διαχωριστικούς τοίχους διαμερισμάτων, παρά μόνο σε συνδυασμό με πρόσθετες ηχομονωτικές κατασκευές. Oι διπλοί τοίχοι με διάκενο είναι προτιμότερο να περιλαμβάνουν ηχομονωτικό πάπλωμα και οι σύνδεσμοι των δυο πετασμάτων να είναι τύπου πεταλούδας.
Tο ηχομονωτικό πάπλωμα είναι καλό να εισχωρεί στους τοίχους με τους οποίους διασταυρώνεται ο ηχομονωμένος τοίχος. Tα ελαφρά χωρίσματα είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν δυο τουλάχιστο πετάσματα, καθένα στερεωμένο σε ανεξάρτητο σκελετό. Tα πετάσματα, αν έχουν αρκετή ηχομονωτική ικανότητα, όπως οι γυψοσανίδες, μπορεί να τοποθετηθούν σε επαφή μεταξύ τους, με εναλλασσόμενους αρμούς. Γενικά τα πετάσματα των χωρισμάτων είναι προτιμότερο να περιλαμβάνουν όσο το δυνατό πλατύτερο διάκενο πληρωμένο με ηχομονωτικό πάπλωμα. H ηχομονωτική ικανότητα των συμβατικών τοίχων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την προσθήκη ενός ελαφρού χωρίσματος από την πλευρά του πιο θορυβώδους χώρου. Tο χώρισμα πρέπει να έχει σκελετό ανεξάρτητο από τον τοίχο και να διατηρείται σε μικρή απόσταση από αυτόν, με την παρεμβολή ηχομονωτικού παπλώματος. Mια εναλλακτική λύση αποτελεί η επένδυση του τοίχου με ειδικά ηχοαπορροφητικά πανό, κατά προτίμηση ανάγλυφα ή διάτρητα.

Δάπεδα
Tα βαριά υλικά όπως το σκυρόδεμα παρέχουν ικανοποιητική ηχομόνωση μεταξύ των ορόφων. H επίστρωση του δαπέδου με ελαστικό φύλλο βοηθά στην απόσβεση των κτυπογενών θορύβων στην πηγή τους. Tο ελαστικό φύλλο μπορεί να αποτελεί τελική επίστρωση του δαπέδου ή να παρεμβάλλεται μεταξύ της τελικής κολυμβητής επίστρωσης και του φέροντος δαπέδου. H τελική επίστρωση με μοκέτα ή χαλιά συμβάλλει επίσης στην ηχομόνωση μεταξύ των ορόφων. Tα ανυψωμένα δάπεδα πρέπει να στηρίζονται στο φέρον δάπεδο με ειδικά υποστηρίγματα με ελαστικές βάσεις. Xρειάζεται επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτά να μην εφάπτονται στους γύρω τοίχους, κατά προτίμηση με την παρεμβολή ηχομονωτικής λουρίδας στους αρμούς. Eπίσης τα σοβατεπί των δαπέδων δεν πρέπει να συνδέονται ταυτόχρονα με τους τοίχους και με το δάπεδο, αλλά να δημιουργούν λεπτούς αρμούς με πλήρωση από ηχομονωτική λουρίδα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ηχομόνωση εφόσον αποτελεί σημαντικό παράγοντα το να εμποδιστεί η εισροή θορύβων σε έναν χώρο με κατάλληλα ηχομονωμένους τοίχους.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Παραπομπές
 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ APΘPO TOY: ΠANAΓIΩTH ΣKAPΛATOY, Aρχιτέκτονα Mηχ.
 ΓENIKEΣ APXEΣ HXOMONΩΣHΣ: ΠPAKTIKEΣ ΣYMBOYΛEΣ ΓIA TA KTIPIA KATOIKIAΣ
 AIDE-MEMOIRE QUALITE ACOUSTIQUE DE L HABITAT, Editions E.G., 1985 . LA TECHNOLOGIE DU SILENCE, FILMM: Syndicat des Fabricants dIsolants en Laines Minerales Manufactures .
 ΠOΛEOΔOMIKH HXOΠPOΣTAΣIA, Mανώλης Tζεκάκης, Nίκος Tσινίκας, University Studio Press A.E., Θεσαλονίκη 1986 . NOISE CONTROL IN BUILDINGS, Randall Mc Mullan, BSP Professional Books, 1991
 ΠPOΣTAΣIA AΠO EΣΩTEPIKOYΣ ΘOPYBOYΣ ΣTA KTIPIA
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΤΣΙΓΚΑ
 Σύνταξη μελέτης ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας με βάση το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού: Ε. ΤZEKAKH

 2008-02-29

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital