ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πολεοδομική Ανάπτυξη της Περιοχής Λαχανόκηπων:  Μεθοδολογία Εκπόνησης Εργασίας Πεδίου

28 Ιούλιος, 2014

Πολεοδομική Ανάπτυξη της Περιοχής Λαχανόκηπων: Μεθοδολογία Εκπόνησης Εργασίας Πεδίου

Ο οικισμός ως μια εκδήλωση της κοινωνίας είναι το χωρικό φαινόμενο που αποτελείται από ένα σύνολο χωρο- θετημένων πολεοδομικών λειτουργιών (χρήσεων γης) και των κελυφών που τις καλύπτουν ή όχι.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αστικός πολεοδομικός χώρος δεν καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες, προκύπτει το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του με τη μορφή της χωρικής πολεοδομικής επέμβασης. Η τελευταία προϋποθέτει μια θεωρία για το χώρο η οποία δεσμεύεται από κοινωνικούς παράγοντες (π.χ., γενικό / ειδικό πλαίσιο) και λοιπούς παράγοντες (όπως οικονομία, πολιτική, ιδεολογία) αλλά ιδιαίτερα και από το οικολογικό περιβάλλον.

Με αφορμή την πολεοδομική ανάπτυξη στην περιοχή Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης (μελέτη περίπτωσης) διατυπώνεται μια μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας πεδίου, ιδιαίτερα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού / σχεδιασμού αυτής της περιοχής που εμπίπτει στα όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης και Μενεμένης.

Η περιοχή βρίσκεται στα δυτικά όρια της εκτός του ιστορικού πυρήνα πόλης, γειτνιάζει με το λιμάνι, είναι εμφανώς επιβαρημένη περιβαλλοντικά, ενώ διέρχονται από αυτήν σημαντικοί υπερτοπικοί οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες. Από την άλλη, η περιοχή είναι σχετικά αδόμητη και εμφανίζεται ως ένας σημαντικός αναπτυξιακός οικονομικός πόλος για το σύνολο του βορειοελλαδικού οικονομικού χώρου που μπορεί να δεχτεί τριτογενείς δραστηριότητες επιπέδου πόλης και όχι μόνο.

Στην προκειμένη περίπτωση η πολεοδομική ομάδα (που συμπληρώνεται και από συνεργαζόμενες υποομάδες οικονομολόγων και νομικών) αποφάσισε να προβάλλει την αναλυτική εξέλιξή της διαδικασίας αποτύπωσης της υφιστάμενης κατατάστασης συμβάλλοντας έτσι στη θεωρητική καταγραφή μιάς σημαντικότατης φάσης της εργασίας πεδίου, η οποία συνήθως βιβλιογραφικά περνάει ασχολίαστη ή ακόμη και απαρατήρητη.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ (pdf)

ΠΑΝΟΣ ΑΣΗΜΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τεχνικά Χρονικά Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital