ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γεωμετρικός Σχεδιασμός Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων

25 Σεπτέμβριος, 2013

Γεωμετρικός Σχεδιασμός Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων

Η παρούσα διπλωματική εργασία άπτεται του αντικειμένου των σύγχρονων ισόπεδων κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων, εξετάζοντας και αναλύοντας όλα τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν κάθε ένα είδος κόμβου της μορφής αυτής.

Διπλωματική Εργασία:«Γεωμετρικός Σχεδιασμός Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων»
Φοιτητής: Δημήτρης Νίκου
Επιβλέπων:Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Συνεπιβλέπων:Φ. Μερτζάνης
Αθήνα, Ιούλιος 2012
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η παρούσα διπλωματική εργασία άπτεται του αντικειμένου των σύγχρονων ισόπεδων κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων, εξετάζοντας και αναλύοντας όλα τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν κάθε ένα είδος κόμβου της μορφής αυτής. Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην κυκλοφοριακή ικανότητα, τη στάθμη εξυπηρέτησης της διακινούμενης κυκλοφορίας, κυρίως όσον αφορά στις χρονικές καθυστερήσεις των εισερχόμενων στον κόμβο οχημάτων, το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται στους χρήστες του κόμβου (οδηγούς Ι.Χ. οχημάτων, πεζούς, ποδηλάτες κ.λπ.), καθώς και τα ευρύτερης κλίμακας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την κατασκευή κυκλικών κόμβων έναντι άλλου είδους διαμορφώσεων ισόπεδης σύνδεσης οδών, όπως οι σηματοδοτημένοι κόμβοι. Το μείζονος όμως σημασίας θέμα, το οποίο και καταλαμβάνει σημαντικό χώρο στο πλαίσιο της εργασίας, είναι ο γεωμετρικός σχεδιασμός ισόπεδων κυκλικών κόμβων και οι παράμετροι από τις οποίες αυτός καθορίζεται. Θεμελιώδη στόχο του παρόντος πονήματος αποτελεί η λεπτομερής ανάλυση εθνικών κανονισμών και οδηγιών τόσο βρετανικών και γερμανικών, όσο και αμερικανικών, που αφορούν στο γεωμετρικό σχεδιασμό και τη μελέτη κυκλικών κόμβων, η σύγκρισή τους και, κατόπιν διερεύνησης, ο προσδιορισμός των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες καθίσταται δόκιμο να υιοθετηθούν στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, τμήμα της εργασίας αποτελεί η δημιουργία κατάλληλου λογισμικού για Η/Υ, προκειμένου να είναι εφικτός ο σχεδιασμός ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου μίας λωρίδας και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας της γεωμετρικής χάραξης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο δέχεται αριθμητικές τιμές συγκεκριμένων παραμέτρων σχεδίασης του κόμβου και «παράγει» την κάτοψή του σε περιβάλλον CAD.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ (pdf 270 σελίδες)

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital