ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

10 Σεπτέμβριος, 2013

LEED 101 by Vitex (Πρόσκληση)

Βασικές αρχές Πράσινων Κτιρίων και LEED» Η ημερίδα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές βιώσιμων κτιρίων. (Τρίτη 1 Οκτωβρίου) Embarassed

 


Half Day LEED Introduction Presentation

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΟΤΕ
Τρίτη 1 Οκτωβρίου
13:30 - 18:00

ΠΟΙΟΣ
VITEX
210 5589 400

ΠΟΥ
VITEX Αμφιθέατρο,
Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 139,
Ημερος Τόπος,
GR 193 00

Η παρουσίαση «LEED 101: Βασικές αρχές Πράσινων Κτιρίων και LEED» αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές βιώσιμων κτιρίων, στις βέλτιστες πρακτικές
αειφόρου δόμησης, και τα κίνητρα και τις έννοιες για κάθε κατηγορία βαθμολογίας σύμφωνα με την μέθοδο Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Κτιρίων LEED.

Η παρουσίαση αναφέρεται σε επαγγελματίες και στελέχη με ενδιαφέρον σε θέματα αειφόρου δόμησης.

Στόχοι
Περιγραφή μεθόδων, βασικών εννοιών και όρων της αειφόρου δόμησης
Παρουσίαση και ανάλυση της μεθόδου Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Κτιρίων LEED
Ανάλυση των στόχων της κάθε κατηγορίας βαθμολόγησης της μεθόδου LEED
Προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών πράσινων κτιρίων


The workshop «LEED 101: Green Building Basics & LEED» provides an introduction to USGBC, green building principles and the basics of LEED. Learn about green
building motivators, best practices, incentives, and intentions of LEED concepts and terms for each LEED credit category.

This presentation is designed for professionals and managers with an interest in the sustainable building.

Objectives
Describe green building and the role of USGBC
Analysis of objectives and intentions of each LEED credit category
Identify green building best practices
Examine cutting-edge examples of green building and explain cost considerations

Program is attached.
Application form for participation, due to limited number of seats, is required.

 

Half Day LEED Introduction Presentation

ΠΡΟΓΡΑΜΜA

13:00 - 13:30 Προσέλευση / Arrival
13:30 - 14:00 Ξενάγηση σε εργοστάσιο Vitex / Vitex factory tour
14:00 - 14:15 Καλωσόρισμα από τους οργανωτές / Welcome from the hosts
14:15 - 15:30 Παρουσίαση Α' μέρος/ Presentation part A'
15:30 - 16:00 Διάλειμμα / Break
16:00 - 17:30 Παρουσίαση Β' μέρος / Presentation part B'
17:30 - 18:00 Ξενάγηση σε εργοστάσιο Vitex / Vitex factory tour

Ομιλητής - Εισηγητής / Speaker - Lecturer: Vessela Valtcheva-McGee, LEED AP BREEAM International Assessor, DGNB BG Auditor

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. / No cost of participation is required.
Η παρουσίαση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. / Presentation will be in english witout simultaneous translation.
Η συμμετοχή είναι εφικτή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης από τους οργανωτές. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν διάγραμμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις
της Vitex μαζί με την ονομαστική πρόσκληση. / Participation is possible at nominal invitation from the organizers. Participants will receive directions for
their access to the facilities of Vitex along with their nominal invitation.
Η παρουσίαση απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη με ενδιαφέρον σε θέματα αειφόρου δόμησης. / The course is aimed at professionals and
executives with interest in the sustainable building.
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων. / Application form for participation is required due to limited number of seats.
Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον μπείτε στο site της Vitex (www.vitex.gr) και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής έως 20 Σεπτεμβρίου. /
To express interest enter the site of Vitex (www.vitex.gr) and fill in the application form until the 20th of September.
Η ξενάγηση στο εργοστάσιο είναι προαιρετική - ο εκάστοτε συμμετέχων θα δηλώσει τον χρόνο επιλογής του μέσω της αίτησης συμμετοχής. / The factory tour is
optional - each participant may choose the time through the application form.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital