ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

360º Αρχιτεκτονική

29 Μάιος, 2010

Η Μόνιμη Διεθνής Έκθεση του Oscar Niemeyer στην Τρίπολη

Η Ανεξέλεγκτη Νεοφιλελεύθερη Αναπτυξιακή Πολιτική του Λιβάνου Απειλεί την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά της Χώρας και τον Αστικό Δημόσιο Χώρο.

Της Στυλιανής Φιλίππου

English version

Το 2006, η Μόνιμη Διεθνής Έκθεση της Τρίπολης, στο Λίβανο, ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό έργο του Oscar Niemeyer (1962-74, ολοκληρώθηκε μερικώς, μετονομάστηκε σε Διεθνή Έκθεση Rashid Karami, δεν λειτούργησε ποτέ) συμπεριελήφθη στον κατάλογο του Παγκόσμιου Ταμείου Μνημείων (WMF) με τα 100 μνημεία που απειλούνται (World Monuments Watch List).

Δείτε ολόκληρο το άρθρο στην αγγλική έκδοση >>

 

philippou.2010.05.04.jpg philippou.2010.05.05.jpg

Oscar Niemeyer, Μόνιμη Διεθνής Έκθεση, Τρίπολη (1962-74, ολοκληρώθηκε μερικώς, μετονομάστηκε σε Διεθνή Έκθεση Rashid Karami): αριστερά, Google Earth, δεξιά, τοπογραφικό διάγραμμα

 

philippou.2010.05.06.jpg philippou.2010.05.07.jpg  

Oscar Niemeyer, Μόνιμη Διεθνής Έκθεση, Τρίπολη, φωτογραφίες μακέτας

 

philippou.2010.05.23.jpg

philippou.2010.05.57.jpg

philippou.2010.05.29.jpg

philippou.2010.05.33.jpg

philippou.2010.05.38.jpg

philippou.2010.05.39.jpg philippou.2010.05.22.jpg

philippou.2010.05.37.jpg

philippou.2010.05.42.jpg

Oscar Niemeyer, Μόνιμη Διεθνής Έκθεση, Τρίπολη, φωτογραφίες Στυλιανής Φιλίππου

 

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital