ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

A SOLIDarc

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Ο Αλέξανδρος Μπαμπανικολός και ο Χρίστος Μπίλλης, γνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας τους από τις σπουδές αρχιτεκτονικής στο Μετσόβιο Πολυτεχνίο της Αθήνας καθώς και της επαγγελματικής τους ζωής. Η διαρκής αναζήτηση για νέες ιδέες και μορφές στην εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική, μεγάλης αλλά και μικρής κλίμακας, οδηγεί το 2005 στη δημιουργία του γραφείου \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'aSOLIDarc\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'.
Μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση και με στενή συνεργασία με τον πελάτη και τους σύμβουλους μηχανικούς, στόχος του γραφείου αποτελεί η ανύψωση της ποιότητας σχεδιασμού και τεχνολογίας της αρχιτεκτονικής στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, με ταυτόχρονη επιμονή, όπου είναι δυνατόν στην απλότητα και αμεσότητα της προσέγγισης. Το γραφείο βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με μια έμπειρη ομάδα εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων.
Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο ευελιξία στον αριθμό και στο μέγεθος των θεμάτων που επεξεργάζεται, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, που αφορούν σε νέα έργα, ή εσωτερικές ανακατασκευές. Κατοικίες, κτίρια γραφείων, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, αναδιαμορφώσεις κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, έχουν δουλευτεί και ολοκληρωθεί, καθώς και συμμετοχές ή διακρίσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Alexandros Babanicolos and Christos Billis met during their long-lasting collaboration since the years of their studies in the Polytechnic School of Athens, as well as in their professional life. The non stop search for new ideas and forms in applied architecture, of small or bigger scale, leads since 2005 in the permanent collaboration within the architectural office, named “ aSOLIDarc”.
With a realistic approach and close cooperation with the customer and Engineers of other disciplines, we achieve the maximum possible flexibility in the kind, size and number of the projects we undertake. These projects, within the multiple interests of the various disciplines concerning architects and engineers have been new constructions or refurbishments. Residences, Office buildings, Renovations, Public spaces, Refurbishments of private or professional spaces, have been accomplished within the “aSOLIDarc” office. Additionally we have participated in public or private Architectural Competitions, having been awarded or not and sometimes published.

Τηλέφωνο: +306944268992
Διεύθυνση: POULIOU 13, 115 23 AMBELOKIPI, ATHENS, GREECE
E-mail: tang1babas@yahoo.com
Fax: +302106856239
Url: http://www.architizer.com/en_us/firms/view/asolidarc/18715/?sr=1
Url2: http://www.solid-arc.com/
Url3: http://greekarchitects.gr/a.solidarc

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital