ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ADRIANOPOULOS + ASSOCIATES

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Τα παραπάνω projects δίνουν το στίγμα της πορείας του αρχιτεκτονικού γραφείου Αδριανόπουλος+συνεργάτες. Μια πορεία που τη χαρακτηρίζει η δημιουργία και υλοποίηση χώρων ξεχωριστής ταυτότητας, αποφεύγοντας την "εύκολη" λύση της επανάληψης. Η τεχνογνωσία στη χρήση του φυσικού και τεχνητού φωτισμού είναι το καθοριστικό κοινό σημείο των παρακάτω projects, και ικανότητα που έχει αναγνωριστεί από τον "International Association of Lighting Designers" (professional member of IALD).


The above projects constitute a representative example of the current direction of the architectural office of Adrianopoulos + associates. This approach has always has as its primary goal the creation and implementation of spaces with special identity, while avoiding the convenience of repetition. This is achieved through precise manipulation of light, as it is the determinant common thread among all of the following projects. This skill has been recognized by the International Association of Lighting Designers (professional member of IALD).

 

Τηλέφωνο: 2107298111
Διεύθυνση: Ησιόδου 24, 106 74, Αθήνα
E-mail: info@d-na.gr
Fax: 2107293005
Url: http://www.d-na.gr
Url2: http://greekarchitects.gr/adrianopoulos.+.associates

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital