ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ARCHITECTS UNFOLDING

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Architects Unfolding δημιουγήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 από την αρχιτέκτονα Μαρία Γκίατα και έχει έδρα στην Αγία Παρασκευή. Τα έργα του γραφείου κυμαίνονται από αρχιτεκτονικές μελέτες και κατασκευές κτιρίων (όπως κατοικίες) μέχρι πλήρεις και ολοκληρωμένες εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων (κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ).

Δύο είναι οι βασικοί παράμετροι που χαρακτηρίζουν την δουλειά μας και προσπαθούμε πάντοτε να τους λαμβάνουμε υπόψη στην διάρκεια του σχεδιασμού: ο στόχος μας να δημιουργούμε χώρους που υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι τον αρχιτεκτονικό μας εγωισμό, και μία διαρκή προσπάθεια να αφήνουμε όσο το δυνατόν μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, κτίζοντας βιοκλιματικά.

Μέσα από την χρήση των υλικών, την σύνδεση των χώρων μεταξύ τους, τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται το φως μέσα στο κτίριο, έχουμε ως πρωταρχικό μας στόχο μία πιο ‘ανθρωπιστική’ αρχιτεκτονική. Τα κτίρια μας αντανακλούν μία διαρκή προσπάθεια να επιτρέψουμε στον χρήστη να νιώσει άνετα και ‘σαν στο σπίτι του’.

Maria Ghiata founded her architectural office “architects unfolding”, in October 2009, located in Aghia Paraskevi, Athens. The practice’s portfolio ranges from complete design and construction of buildings such as houses to fully detailed interior design of houses, apartments, offices, shops etc. There are two parameters that we try to take into account during the process of design: our aim to create a space that serves the people rather than our architectural ego, and the idea that whatever we do, we try to respect the environment by building bioclimatically.

Through the use of materials, the interconnection of spaces, the sensitivity to the surrounding, the detailed approach of how light enters the building, we aim towards a more humane built environment. Our buildings reflect a continuous effort in allowing the user to feel comfortable and ‘at home’.

 

 

Τηλέφωνο: 0030 2117005309
Διεύθυνση: Δρυάδων 11, Αγία Παρασκευή, Αθήνα
E-mail: info@unfolding.gr
Fax: 0030 2117005309
Url: http://www.architectsunfolding.gr/
Url2: http://greekarchitects.gr/architects.unfolding

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital