ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORMS-Team

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Η FORMS-Team είναι μια πολυδιάστατη ομάδα από νέους επαγγελματίες που συνδυάζουν τις διάφορες ειδικότητες τους με στόχο την ολοκληρωμένη πρόταση και λύση στον χώρο της αρχιτεκτονικής, του interior design, του βιομηχανικού σχεδιασμού και της κατασκευής. Βλέπει με μεγάλο ενδιαφέρον διάφορα φιλόδοξα έργα σε όλες τις τοποθεσίες της Ελλάδας. Επιλύει τα τεχνικά, αρχιτεκτονικά και οικονομικά θέματα μέσα από το ίδιο το γραφείο και μέσα από το δίκτυο συνεργατών όλων των ειδικοτήτων που δημιούργησε με την πάροδο του χρόνου.

FORMS-Team is a multi-disciplinary group of young professionals who combine their various specialties aiming to complete proposals and solutions in the field of architecture, interior design, industrial design and construction. FORMS-Team seeks with great interest for different challenging projects all over Greece and solves their technical, architectural and economical aspects in the office as well as through a network of external collaborations it has created through these years.

Τηλέφωνο: 2310414650
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 30, Καλαμαριά/Θεσσαλονίκη, 55133
E-mail: info@forms-team.com
Url: http://www.forms-team.com

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital