ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

GFRA

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Ο Τάσος Γούσης, ο Joost Frijda και ο Έντυ Ρόμπερτς γνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας τους σε προηγούμενα μελετητικά γραφεία. Η διαρκής αναζήτηση για νέες ιδέες και μορφές στην εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική, μεγάλης αλλά και μικρής κλίμακας, οδηγεί το 2004 στη δημιουργία του γραφείου 'gfra architecture'.
Το 2008 η Νότα Τσάλτα εντάσσεται στο σχήμα, προσθέτοντας την πείρα της από την πολύχρονη συνεργασία με σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία. Η Φωτεινή Αναγνώστου γίνεται μέλος του γραφείου το 2007 και η Άλκηστις Καρακώστα το 2008.

Μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση και με στενή συνεργασία με τον πελάτη και τους σύμβουλους μηχανικούς, στόχος του γραφείου αποτελεί η ανύψωση της ποιότητας σχεδιασμού και τεχνολογίας της αρχιτεκτονικής στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.
Το γραφείο βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με μια έμπειρη ομάδα εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο ευελιξία στον αριθμό και στο μέγεθος των θεμάτων που επεξεργάζεται, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, που αφορούν σε κατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, κινηματογράφους / θέατρα, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, δημόσιους υπαίθριους χώρους, κ.α.

 

Tasos Gousis, Joost Frijda and Eddie Roberts have a common background of many years of cooperation in previous associations. Continuous quest for new ideas and forms in architecture, both in small and large scale, leads to foundation in 2004 of the office 'gfra architecture'.
In 2008 Nota Tsalta joins and supplements the team with the experience she gained at prominent architecture offices. Fotini Anagnostou becomes part of the office in 2007 and Alkistis Karakosta in 2008.

Through a realistic approach and close cooperation with the client and with the consulting engineers the aim of the office is to lift the quality of design and technology of architecture to a maximum.
The office cooperates with numerous associates on a regular basis, combining flexibility and low overhead with a large workforce/experience, with many specializations which include: housing, office, cinema/theatre, hotels, public urban/green spaces, re-use/restoration etc.

 

Τηλέφωνο: +30 210 6427972
Διεύθυνση: Κομνηνών 37, 11473 Αθήνα-Komninon 37, 11473 Athens, Greece
E-mail: info@gfra.gr
Fax: +30 210 6427203
Url: http://www.gfra.gr/

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital