ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

I ARCHITECTS

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Στην Αθήνα του 2005, η Νικόλ Σαμπανίδου και η Αμαλία Κατωπόδη ιδρύουν το αρχιτεκτονικό γραφείο i.architects.

Έκτοτε, έχουν ασχοληθεί με διάφορες πτυχές της “σύνθεσης” με σκοπό να εξερευνήσουν τις δυναμικότητες της αρχιτεκτονικής πράξης και να διευρύνουν τη φιλοσοφία του γραφείου τους. Έχουν πραγματοποιήσει σειρά ιδιωτικών και δημοσίων έργων, συμπεριλαμβανομένων μελετών και χαρτογραφήσεων προγραμμάτων ανάπλασης μεγάλης κλίμακας. Επίσης έχουν σχεδιάσει και παράγει διάφορα έπιπλα, όπως έχουν επιμεληθεί έργα σκηνογραφίας και καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων. Τέλος, έχουν συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις.

Το γραφείο ιδρύθηκε με σκοπό να εξερευνήσει το ρόλο της Αρχιτεκτονικής σύνθεσης στην σύγχρονή εποχή. Πιστεύουμε ότι ο καλός σχεδιασμός είναι μόνον η βάση από την οποία προκύπτει το αρχιτεκτόνημα, ενώ ολοκληρώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης του με τον χρήστη και το περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται – φυσικό η τεχνητό.

Πιστεύουμε στην απλότητα και στην καινοτομία. Αποφεύγουμε κάθε σπατάλη χώρου, υλικών, ενέργειας και συναισθημάτων.

In Athens 2005, Nicole Sampanidou and Amalia Katopodis teamed up to create the i.architects design studio.

Since, they have been involved with different aspects of design so as to explore the full potentials of the architectural practice and expand the studio’s philosophy. They have carried out a number of architectural and interior design projects, both public and private, the study and mapping of large-scale regeneration schemes. They have designed and produced different furniture pieces, as well as various art-directing and installation works. They have taken part in various international architectural competitions and exhibitions.

The studio was primarily formed in order to question the roles of architecture and design, within the contemporary world. We believe that good design is simply the basis from which “real” architecture emerges; that is through the interaction of the user and the environment in which it is embedded, both natural and built.

We believe in simplicity and innovation. We avoid the waste of space, materials, energy and emotions.

 

Τηλέφωνο: 210-3417832
Διεύθυνση: Αχαιών 9, Α.Πετράλωνα
E-mail: info@i-architects.gr
Url: http://www.i-architects.gr
Url2: http://greekarchitects.gr/i.architects

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital