ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

IXNOS07 architects

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο «ιxνος07» δημιουργήθηκε μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας αρχιτεκτόνων με κοινό όραμα και επιδιώξεις, ως συνέχεια μιας πορείας που ξεκινάει από τα φοιτητικά χρόνια.

Στόχος του γραφείου είναι η υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής που δίνει ιδιαίτερη σημασία σε βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού, όπως η σχέση του εσωτερικού χώρου με το ύπαιθρο, η σωστή λειτουργική διάρθρωση των χώρων, οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, οι αναλογίες, τα σχήματα, τα υλικά, τα χρώματα. Μιας αρχιτεκτονικής που εκφράζεται με απλά μέσα και λιτές μορφές, η οποία προσπαθεί να αρθρώσει έναν σύγχρονο αρχιτεκτονικό λόγο και η οποία παράλληλα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα ανάπτυξης της πόλης και οικειοποίησης του δημόσιου χώρου.

Τα μέλη του γραφείου, με πολύχρονη εμπειρία σε έργα ποικίλων απαιτήσεων και με ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, αναλαμβάνουν μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ανεξάρτητα από την κλίμακα και το είδος του έργου, αυτό που επιδιώκεται σε κάθε μελέτη είναι η εκπλήρωση των στόχων που τίθενται από κοινού με τον εργοδότη, η πρωτοτυπία της πρότασης και ο λεπτομερής και σαφής σχεδιασμός της.

 

Ixnos07 architectural office (pronounced: ichnos07) was created by a collective effort of a team of architects who share common visions and goals, being itself the continuation of a course that starts at the student years in Polytechnic School.

The office aims at the implementation of an architecture that gives great importance at basic priorities of design, like the relation between inner space and its surroundings, the correct functional structure of spaces, the principles of bioclimatic design, proportions, shapes, materials, colors. An architecture that expresses itself by simple means and austere forms, that attempts to articulate a contemporary architectural speech and tries at the same time to provide answers to issues like development of the city and familiarizing of the public space.

The office’s members have a long-lasting experience in projects of various challenges and in various scales of design and have the support of a group of associate engineers of all disciplines. Thus, the office takes over projects that cover a wide range of commissions, both private and public. Regardless the size and the type of project, the aspiration of every design is to accomplish the goals that are set in common with the clients, the originality of the proposal and its accurate and clear drafting.

Τηλέφωνο: 2107665654
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 12, Καρέας
E-mail: info@ixnos07.gr
Fax: 2107665654
Url: http://www.ixnos07.gr

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital