ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

PAPAEFSTATHIOU

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

μελέτες | επιβλέψεις | κατασκευές | συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με έδρες στην Καλαμάτα και την Αθήνα υποστηρίζεται οποιαδήποτε μορφή οικοδομικής εργασίας στη Νότια Ελλάδα, από την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κατοικιών, καταστημάτων, βιοτεχνικών και ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικών κτηρίων μέχρι την παροχή κάθε είδους συμβουλευτικής υπηρεσίας. Τα παραπάνω projects δίνουν το στίγμα της 40χρονης πορείας του τεχνικού γραφείου ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. Μια πορεία που τη χαρακτηρίζει η δημιουργία και υλοποίηση χώρων ξεχωριστής ταυτότητας, αποφεύγοντας την \"εύκολη\" λύση της επανάληψης.

Based in Kalamata and Athens, any engineering project is supported in Southern Greece from designing and constructing residencies, shops, factory buildings and hotels to consultaning services. The above projects constitute a representative example of the 40 years old direction of PAPAEFSTATHIOU office. This approach has always its primary goal the creation and implementation of spaces with special identity, while avoiding the convenience of repetition.

Τηλέφωνο: 2721021567
Διεύθυνση: αριστομένους & π. καίσαρη 1, 24100 καλαμάτα
E-mail: mail@papaefstathiou.gr
Fax: 2721021640
Url: http://www.papaefstathiou.gr
Url2: http://greekarchitects.gr/papaefstathiou

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital