ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

POLYZOIDIS T.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Thanasis Polyzoidis is an architect (NTUA Athens) and a landscape architect (MLA Master UPC ETSAB). He works as a freelancer but has also collaborated with firms of architecture/landscape design both in Barcelona and in Athens, where he has taken part in various architectural, urban and landscape projects at all design scales (private properties, urban regenerations, public space, natural landscape) in Spain, Greece and the Middle East. The main objective of his work is the holistic approach of the design of space within the framework of ecological - bioclimatic design, the sustainability, the landscape ecology, the integration of the project in the landscape with respect to the unique qualities of its location (genius loci), and the socio-cultural conditions of place. Among his special interests are the design solutions that emphasize a close connection to nature and its processes, the natural vegetation dynamics and the biodiversity, the conceiving of building and landscape as a unique entity and the ambition to design places where people will feel involved and will take the responsibility for their maintenance. He has been granted awards and distinctions in architectural – landscape design competitions and his work has been presented in various architectural exhibitions and publications in Greece and abroad.

 

Ο Θανάσης Πολυζωίδης είναι αρχιτέκτονας (Ε.Μ.Π) και αρχιτέκτονας τοπίου (MLA UPC - ETSAB). Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας κι ως συνεργάτης σε μελετητικά γραφεία και εταιρείες (Αθήνα, Βαρκελώνη) όπου έχει συμμετάσχει σε μελέτες αρχιτεκτονικής και τοπίου σε όλες τις κλίμακες φυσικού σχεδιασμού (ιδιωτικά έργα, αστικές αναπλάσεις, δημόσιο χώρο, περιαστικό – φυσικό τοπίο) σε έργα που αφορούν στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μέση Ανατολή. Βασικός θεματικός άξονας της δουλειάς του είναι η ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό του χώρου μέσα στο πλαίσιο του οικολογικού – βιοκλιματικού σχεδιασμού, της αειφορίας, της οικολογίας τοπίου και της ένταξης του έργου στο τοπίο μέσα από τη διερεύνηση των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών του (genious loci) και των κοινωνικο-πολιτισμικών στοιχείων του. Τα ενδιαφέροντα του προσανατολίζονται σε σχεδιαστικές λύσεις που αναδεικνύουν τη σχέση με τη φύση και τις διεργασίες της, τη δυναμική των συστημάτων βλάστησης και τη βιοποικιλότητα, τη σύλληψη του κτιρίου και του τοπίου ως μια αδιάσπαστη ενότητα και τη φιλοδοξία οι σχεδιαστικές λύσεις να δημιουργούν χώρους όπου οι χρήστες εμπλέκονται και βιώνουν ενεργά λαμβάνοντας ιδεατά και την ευθύνη της συντήρησης τους. Έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και το έργο του έχει παρουσιαστεί τόσο σε εκθέσεις όσο και σε δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τηλέφωνο: (0030) 6979719028
Διεύθυνση: Αθήνα - Περιοχή Πύργου Αθηνών
E-mail: ath.polyzoidis@gmail.com
Url: http://www.polyzoidis-architect.gr
Url2: http://greekarchitects.gr/polyzoidis.t

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital