ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

SERGHIDOU E.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Η Ελευθερία Σεργίδου γεννήθηκε το 1965 στη Λάρνακα. Αποφοίτησε το 1991 ως Αρχιτέκτων D.P.L.G., από το Ecole d’ Architecture de Paris la Defense. Ακολούθως, συνέχισε τις σπουδές της και το 1993 απόκτησε το D.E.A. «Jardins-Paysages-Territoires», από την Ecole d’ Architecture de Paris la Villette και την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Mrs. Eleftheria Serghidou was born in Larnaca in 1965.  In 1991 she graduated as Architect D.P.L.G., from the “Ecole d’ Architecture de Paris la Defense”. She continued her studies and in 1993 she received the D.E.A. «Jardins-Paysages-Territoires», from the “Ecole d’ Architecture de Paris la Villette” and the “Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”.

Τηλέφωνο: + 357 24656690
Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχιεπ. Μακαρίου, Αρ. 61, Γραφ. 401-402, 6017 Λάρνακα, Κύπρος
E-mail: eleftheria@armon-architects.com
Fax: + 357 24656944
Url: http://greekarchitects.gr/armon.choros.architektonikis
Url2: http://www.greekarchitects.gr/gr/κατοικιες/κατοικία-στη-λάρνακα-id2100
Url3: http://www.greekarchitects.gr/gr/κτηρια-δ-χρησης/ολυμπιακό-μέγαρο-και-πάρκο-στη-λευκωσία-id1995

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital