ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

STUDIO-PI

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Το Studio_Pi είναι ένα δυναμικό εργαστήρι αρχιτεκτονικής δημιουργίας με συγκεκριμένο όραμα και ταυτότητα. Η ομάδα μας δίνει σημασία στην παραγωγή χώρων και αντικειμένων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες αισθητικές και πρακτικές ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολιτισμικό και κοινωνικό τοπίο καθώς επίσης και τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που διατίθενται, το γραφείο μας αναγνωρίζει την κρισιμότητα του σχεδιασμού ευέλικτων χώρων ικανών να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις συχνά πολύπλοκες συνθήκες λειτουργίας τους και στους μεταβαλλόμενους και αστάθμητους τρόπους ζωής. Κάθε πρότασή μας είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας σε επίπεδο σχεδιασμού, τυποποίησης, κατασκευαστικών τεχνικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων.

Το Studio_Pi ιδρύθηκε από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Σωκράτη Γιαννούδη και Ευφροσύνη Τσακίρη.

 

E-mail: info@studio-pi.gr
Url: http://www.studio-pi.gr

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital