ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

TZOKAS architects

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

TZOKAS architects is a creative team of architects and engineers with long experience in planning and constructing residential and professional  buildings.
Being in constant contact with our clients enable us not only to fully understand their needs, but also to analyse together all possible alternatives with an objective to conclude to a unique solution specifically dedicated on our clients’ style and needs. By this approach we are able to meet the requirements of any assignment.
Each project is faced separately, taking into account the functionality, the structural adequacy and the cost of each project as well as its compliance with the environment. In doing so, we create spaces of minimal layout consistent with each specific landscape and plot.
We undertake not only the design of the project but also the administration and supervision of the construction which gives the advantage of constant quality control during the entire design and construction process.
Emphasising in detail, our goal is to create architectural projects of unique character that are to be used as a quality point of reference.
Η TZOKAS architects είναι μια δημιουργική ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών, με πολυετή εμπειρία σε μελέτες και κατασκευές κτηριακών έργων.
Διατηρώντας συνεχή επαφή με τους πελάτες μας, κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες τους  και διερευνώντας μαζί όλες τις δυνατές επιλογές, καταλήγουμε πάντα σε λύσεις μοναδικές, προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας. Mε αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις οποιουδήποτε έργου.
Κάθε μελέτη αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, με κριτήριο τη λειτουργικότητα, την κατασκευαστική αρτιότητα, το κόστος, αλλά και το σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι δημιουργούνται χώροι, λιτοί στη διάταξη, που εναρμονίζονται σε κάθε συγκεκριμένο έδαφος και τοπίο.
Αναλαμβάνουμε τόσο την εκπόνηση μελετών, όσο την διοίκηση και επίβλεψη της κατασκευής, με πλεονέκτημα το συνεχή ποιοτικό έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου.
Δίνοντας βαρύτητα στη λεπτομέρεια, στόχος μας είναι η δημιουργία αρχιτεκτονικών έργων με ξεχωριστό χαρακτήρα που θα είναι σε θέση να αποτελούν ένα ποιοτικό σημείο αναφοράς.
Τηλέφωνο: +30 6944 887673
Διεύθυνση: Aristodimou 58, Kalamata 24100
E-mail: atzokas@yahoo.gr
Fax: +30 27210 20502
Url: http://www.tzokasarchitects.com
Url2: http://greekarchitects.gr/tzokas.architects

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital