Κοινωνική ευθύνη

Επιστροφή

Συμμετοχή

Η κοινωνική ευθύνη των Αρχιτεκτόνων

-ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Οι εισαγόμενοι σύμβουλοι για την αναβάθμιση του Ελληνικού αστικού χώρου
-Η Αρχιτεκτονική ως πολιστικό αγαθό
-Δημόσιος χώρος και η ευθύνη των Αρχιτεκτόνων

Αποστολή κειμένων στο info@greekarchitects.gr με την ένδειξη ΔΙΑΛΟΓΟΣ

 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 
 
Το e-περιοδικό GreekArchitects.gr ανοίγει το διάλογο στους φορείς της Αρχιτεκτονικής πανελληνίως, με στόχο να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων για τις οφειλόμενες δράσεις του κλάδου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το e-περιοδικό GreekArchitects.gr έχοντας συμπληρώσει 8 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην Αρχιτεκτονική σκηνή της Ελλάδας ανοίγει το διάλογο στους φορείς της Αρχιτεκτονικής πανελληνίως, με στόχο να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος  προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων για τις οφειλόμενες δράσεις του κλάδου.

Διαπίστωση:
Όσοι συμμετέχουν στους αρχιτεκτονικούς συλλόγους στην Περιφέρεια, και σε πανελλαδική κλίμακα στον ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), στην Επιστημονική Επιτροπή αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ, στο ελληνικό τμήμα της UIA, στις Αρχιτεκτονικές Σχολές  γνωρίζουν ότι ασχολούνται με τις επιλεγμένες προτεραιότητες που θέτουν οι Φορείς τους, λειτουργούν ''παράλληλα'' καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασταυρωθούν, να καλλιεργήσουν μια πιο μόνιμη συνεργασία και κοινή δράση, να προχωρήσουν στέρεα σε επεξεργασίες για θέματα ζωτικής σημασίας για τον κλάδο των αρχιτεκτόνων.

Πρόβλημα:
Απλοποιώντας ένα πολύπλοκο ζήτημα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα.
Το ένα είναι καθαρά θεσμικό και αφορά το πρωτοφανές αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο (Ν.4663/30) το οποίο επιτρέπει σε πλήθος διαφόρων τεχνικών επαγγελμάτων να 'αρχιτεκτονίζουν'.
Το δεύτερο είναι βαθιά κοινωνικό και αφορά την έλλειψη κατάλληλης παίδευσης και αισθητικής μόρφωσης των πολιτών, απόρροια της πολύχρονης κατοίκησης και διαβίωσης στα 'α'σχημα αστικά κέντρα.

Θεσμικό πλαίσιο:
Για πολλές δεκαετίες, αφού ξεπεράστηκε και η ανάγκη περί άμεσης στέγασης μεγάλων κοινωνικών ομάδων και το μόνο που απέμεινε από εκείνη την εποχή είναι το καταστροφικό σύστημα της αντιπαροχής, το Κράτος αφήνει την κατάσταση να διαιωνίζεται. Υπολογίζοντας κυρίως το πολιτικό κόστος αποφεύγεται δηλαδή το προφανές, η θέσπιση δηλαδή των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κάθε κλάδου των μηχανικών.
Τι κάνει λοιπόν η αρχιτεκτονική κοινότητα ύστερα από τόσα χρόνια άκαρπων προσπαθειών (έχοντας ως δεδομένο ότι έχουν γίνει προσπάθειες) για να αντιμετωπίσει δραστικά το ζήτημα αυτό που δεν είναι απλά αισθητικό, πολιτιστικό ή θέμα αστικού τοπίου και διαβίωσης αλλά καθημερινής βιοπάλης όλων των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η λύση μπορεί να έρθει ανοίγοντας τη συζήτηση για τη θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, μέσα από τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. 36/2005) για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από κράτη-μέλη που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη-μέλη.

Πρόταση:
Η αναγκαιότητα του διαλόγου και της χάραξης μιας κοινής στρατηγικής μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Αρχιτεκτονικής κοινότητας είναι πλέον όχι απλά επιβεβλημένη, αλλά επιτακτική.


Το GreekArchitects.gr δημιουργεί μια ενότητα με τίτλο:

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ και την επαγγελματική υπόσταση των αρχιτεκτόνων
στην οποία καθένας από τους συμμετέχοντες φορείς μπορεί να παραθέσει κάποιο θέμα για συζήτηση και κοινή επεξεργασία.

Ο διάλογος θα είναι διττός.
Τα κείμενα προς δημοσίευση θα εκφράζουν είτε τον εκάστοτε φορέα στο σύνολο του είτε συναδέλφους με θεσμικό ρόλο σε προσωπικό επίπεδο. Θα είναι τεκμηριωμένα είτε επιστημονικά είτε θεσμικά.
Δικαίωμα δημοσίευσης ενυπόγραφου άρθρου - παρέμβασης θα έχουν επίσης όλοι οι συνάδελφοι με την προϋπόθεση ότι το κείμενο θα είναι επίσης τεκμηριωμένο.
Τα κείμενα θα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή word και το μέγεθος τους να είναι από 400 έως 3000 λέξεις.

Συντονισμός:
Το GreekArchitects.gr  θα αναλάβει το συντονισμό του διαλόγου και την ευθύνη συγκέντρωσης και οργάνωσης των κειμένων - θέσεων.
Παράλληλα θα επιχειρηθεί η δημόσια παρουσίαση και ο διάλογος όταν κριθεί αναγκαίο για κάποιο από τα τρέχοντα ζητήματα.

Η μεγάλη αναγνωσιμότητα και αποδοχή του e-portal από την αρχιτεκτονική κοινότητα, στα πλαίσια της ολοένα αυξανόμενης διαδικτυακής πληροφόρησης θεωρείται ότι θα προσφέρουν στο εγχείρημα μια δυναμική που μέχρι σήμερα ήταν πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί λόγω της έλλειψης του άμεσα διαδραστικού μέσου.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εξετάσουν την παρούσα πρόταση και να συμμετάσχουν σε ένα δημόσιο Διάλογο για την Αρχιτεκτονική που θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων να καθορίσει  τον τρόπο οργάνωσης του κλάδου, τις θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, την ενιαία παρουσία του κλάδου έναντι των μεγάλων επαγγελματικών προβλημάτων, την αρχιτεκτονική εκπαίδευση και πολλά άλλα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης.


Αποστολή κειμένων στο info@greekarchitects.gr με την ένδειξη ΔΙΑΛΟΓΟΣ

 

Προτεινόμενη  θεματολογία:

 Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλματος

- Αναθεώρηση Θεσμικού Πλαισίου για την άσκηση του Επαγγέλματος
- Οδηγία για την αναθεώρηση των επαγγελματικών προσόντων (36/2005)
- Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από άλλο κράτος-μέλος
- Διαδικασίες ΣΑΕΙ-Επαγγελματικές ισοτιμίες χωρίς εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος / Φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων
- Πρακτική επαγγελματική εξάσκηση
- Επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων και θεσμική κατοχύρωση


Αρχιτεκτονική εκπαίδευση 

- Προγράμματα σπουδών
- Ενιαίο πτυχίο
- Δια βίου εκπαίδευση και Αρχιτεκτονική
- Νέα τμήματα Αρχιτεκτόνων
- Αρχιτεκτονική Παιδεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Θεσμικά Εργαλεία - Αστικές Πολιτικές

- Θεσμικές μεταβολές στη δόμηση, στην αστική πολιτική για την αναζωογόνηση των πόλεων, των οικισμών, του περιβάλλοντος
- Ενεργοποίηση και τρόπος λειτουργίας ΑΠΑΣ
- Εθνικό Χωροταξικό και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια - ο ρόλος των Αρχιτεκτόνων
- Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί


Οργάνωση Κλάδου

- Τρόπος Οργάνωσης του Κλάδου / ΤΕΕ και Αρχιτέκτονες
- Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος

Νομοθετικό Πλαίσιο

- Λειτουργία Πολεοδομικών γραφείων
- Σκοπός και λειτουργία ΕΠΑΕ
- Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών - έλεγχος εφαρμογής
- ΓΟΚ - ριζική ανανέωση
- Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91 και οι επιπτώσεις στον τρόπο παραγωγής του κτισμένου περιβάλλοντος


Προβολή - Δράσεις. Αρχιτεκτονικά Συνέδρια - Αρχιτεκτονικός Τύπος - Προβολή της Αρχιτεκτονικής

- Αρχιτεκτονικά Συνέδρια - Παρελθόν, παρόν και μέλλον
- Αρχιτεκτονικός Τύπος και εκδόσεις - Παρελθόν, παρόν και μέλλον
- Μ.Μ.Ε. και Αρχιτεκτονική
- Εκθέσεις Αρχιτεκτονικής
- Προβολή αρχιτεκτονικού έργου

Η κοινωνική ευθύνη των Αρχιτεκτόνων

-ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Οι εισαγόμενοι σύμβουλοι για την αναβάθμιση του Ελληνικού αστικού χώρου
-Η Αρχιτεκτονική ως πολιστικό αγαθό
-Δημόσιος χώρος και η ευθύνη των Αρχιτεκτόνων

 


Με εκτίμηση,

Βασίλης Μιστριώτης,
Αρχιτέκτων, Διευθυντής σύνταξης e-περιοδικού GreekArchitects.gr

Βανδώρος Αλέξιος,
Αρχιτέκτων, Αρχισυντάκτης e-περιοδικού GreekArchitects.gr

 

Πίνακας Αποδεκτών:

ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Σύλλογοι και Τμήματα Αρχιτεκτόνων
Επιστημονική Επιτροπή αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ
Ελληνικό τμήμα της UIA
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής


Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πάτρας
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Χανίων

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γραφείο Υπουργού, Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, ΑΠΑΣ, Γρ. Γεν. Γραμματέα)
ΥΠ.ΠΟ. (Γραφείο Υπουργού, Δίκτυο Αρχιτεκτονικής)
Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, ΣΑΕΙ,
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (γραφείο Υπουργού, γραφείο ΕΟΤ)

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital