Δ.Αρεοπαγίτου

Επιστροφή

Περί...Διαγωνισμού Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Η στήλη αυτή με τον τίτλο «Διάλογοι» στοχεύει να καλύπτει πολύπλευρα ένα επιλεγμένο θέμα με κείμενα προσκεκλημένων αρθρογράφων, αναγνωστών και επισκεπτών της στήλης. Κάθε νέο θέμα τίθεται από ένα εισαγωγικό άρθρο το οποίο και εγκαινιάζει την κάθε ξεχωριστή ενότητα των «Διαλόγων».
Σε αντιστοιχία με τα έντυπα περιοδικά, τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στη στήλη «Διάλογοι» είναι αυτοτελή και ενυπόγραφα.
Η ιδιαιτερότητα σε σχέση με την έντυπη μορφή αρθρογραφίας είναι ότι η συγκρότηση των κειμένων στους «Διαλόγους» είναι δυναμική και πολυδιάστατη. Είναι δηλαδή ανοιχτή σε κάθε άποψη και χωρίς εκ των προτέρων καθορισμό των συμμετεχόντων.
Οι νέες πρόσθετες συμμετοχές μπορούν βέβαια να εμπλουτίζουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα επιχειρήματα εκείνων που θα έχουν προηγηθεί. Πρόκειται όμως τελικά για μία δυναμική μεν αρθρογραφία αλλά κλασική στη δομή της εφόσον έχει μία αντίληψη προσθετική (το ένα κείμενο διαδέχεται το άλλο).
Δεν επιδιώκεται δηλαδή η δημιουργία ενός forum διαλόγου ή μίας κοινότητας blog όπως συναντάμε συχνά στο διαδίκτυο, αλλά η επεξεργασμένη προσέγγιση του κάθε θέματος και η κατάθεση ιδεών από την πλευρά του κάθε συμμετέχοντα χωρίς να αναμένεται κάποια ανταπάντηση ή δευτερολογία.
Ο «Διάλογος» αναπτύσσεται έτσι με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των επιχειρημάτων και με την παράθεση του μεγαλύτερου δυνατού εύρους απόψεων για το κάθε θέμα.

Μανώλης Αναστασάκης-αρχιτέκτων

Διάλογοι 2:

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17: εμπόδιο ή ευκαιρία;


Τρόποι συμμετοχής
Τα κείμενα μπορεί να είναι δύο ειδών. Είτε ένα «πλήρες άρθρο» με έκταση από 1.500 έως 5.000 λέξεις, είτε μία «παρέμβαση» με έκταση από 500 έως 1.000 λέξεις. Οι συμμετοχές είναι ελεύθερες και ενυπόγραφες, μπορούν δε να περιέχουν γραφικά και εικόνες. Δημοσιεύονται με χρονολογική σειρά. Για την αποστολή των προς δημοσίευση κειμένων καθώς και για πληροφορίες, τα emails επικοινωνίας είναι: anastasakis@greekarchitects.gr, info@greekarchitects.gr

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital