ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιστροφή

Συμμετοχή

Μία εργασία μπορεί να θέτει πρωτότυπα ερωτήματα και να υποδεικνύει νέες κατευθύνσεις στο σχεδιασμό και την κατασκευή του χώρου. Τότε της αξίζει να αναγνωριστεί από την κοινότητα των μηχανικών, να λάβει ευρύτερη δημοσιότητα και να εμπλουτίσει έτσι ενεργά τον διάλογο. Θέλοντας να αναδείξουμε τις πιο φρέσκιες και ζωντανές ιδέες, καλούμε όλους τους νέους μηχανικούς, (από όλες τις πολυτεχνικές & τεχνικές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού) να μας στείλουν προς δημοσίευση τη διπλωματική ή προπτυχιακή τους εργασία.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το υλικό προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekarchitects.gr με την ένδειξη "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ Τεχνικός κόσμος" ή "ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Τεχνικός κόσμος". Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τις εργασίες σας και μέσω Wetransfer.

Είναι επιθυμητό η παρουσίαση των μελετών να είναι και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να υπάρχει παράλληλη δημοσίευση και στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας (www.greekarchitects.net)

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Διπλωματικές ή προπτυχιακές εργασίες που έχουν υποστηριχθεί σε πολυτεχνικές & τεχνικές σχολές (ή αντίστοιχες σχολές) σε Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και εργασίες Ελλήνων φοιτητών από σχολές του εξωτερικού. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και ξένοι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποίησαν τις σπουδές τους και την διπλωματική τους εργασία σε ελληνικά και κυπριακά πολυτεχνεία.

2) Η θεματολογία των εργασιών είναι ελεύθερη (ανεξαρτήτως ημερομηνίας παρουσίασης - ακόμα και πολύ παλιές)

3) Οι φωτογραφίες* θα πρέπει να είναι έως 5 MB για κάθε εργασία και έως 10 σε αριθμό. Η κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο 200-600 λέξεων το οποίο θα την περιγράφει. Στην παρουσίαση δίδεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης σχετικού βίντεο για το οποίο θα πρέπει να μας αποστείλετε το link (ή κώδικα embed) από την ιστοσελίδα που το διατηρείτε (πχ. YouTube).

*(Επιπλέον λεπτομέρειες αποστολής φωτογραφιών: Οι διαστάσεις των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό μας είναι έως και 600 pixel, στην οριζόντια διάσταση τους, και μπορείτε μέσω Photoshop να τις κάνετε save for web ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και να παραμείνει η ποιότητα τους. Στην περίπτωση που στις φωτογραφίες απαιτείται οριζόντια διάσταση μεγαλύτερη των 600 pixel πχ πινακίδες που δύσκολα διαβάζονται, μπορείτε να αποστείλετε και μεγαλύτερης διάστασης, επίσης save for web, όπου θα προβάλλονται σε pop up)

4) Σε κάθε παρουσίαση, θα πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές (φοιτητές, επιβλέπων καθηγητής, σχολή και τυχόν συνεργάτες), η ημερομηνία υποστήριξης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή ή των φοιτητών εάν η εργασία είναι ομαδική. Προαιρετικά μπορείτε να αποστέλλετε και 1 φωτογραφία (του φοιτητή ή της ομάδας φοιτητών).

5) Οι προτάσεις πρέπει να μας αποσταλούν σε κείμενο word (doc) και οι φωτογραφίες (σε μορφή jpg) πρέπει να επισυνάπτονται ξεχωριστά στο ίδιο όμως email. Το κείμενο θα πρέπει να έχει ονομασία πχ. vassilis.2010.doc και οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ονομασία πχ.: vassilis.2010_1.jpg, vassilis.2010_2.jpg, κτλ.
Οι εργασίες μπορούν επίσης να μας αποσταλούν και σε pdf αρχείο όπου δεν υπάρχει περιορισμός στις σελίδες παρουσίασης. Μαζί με το pdf θα πρέπει να μας αποσταλεί και μια περιγραφή έως 200 λέξεις (σε word) καθώς και τουλάχιστον μία φωτογραφία εισαγωγής.

6) Σε κάθε παρουσίαση να υπάρχει ΤΙΤΛΟΣ, ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ (5 έως 10 λέξεις) καθώς και μία σύντομη περιγραφή μέχρι 60 λέξεις που θα συνοδεύει τα παραπάνω (θα περιέχονται μέσα στο κείμενο word).

7) Μαζί με την παρουσίαση, θα πρέπει να μας στείλετε και μία τυπική φόρμα παραχώρησης του κειμένου σας στο greekarchitects.gr. Τη φόρμα θα την βρείτε ΕΔΩ (Αποστολή με email ή στην ταχυδρ. διεύθυνση : Γκάλλι Ροβέρτου 35, Ακρόπολη, 11742 Αθήνα.)

Οι εργασίες που αποστέλλονται, αξιολογούνται αρχικά από την συντακτική ομάδα του greekarchitects.gr και θα δημοσιεύονται με σειρά προτεραιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα στην αντίστοιχη ενότητα του περιοδικού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες : 210 3636631 ή info@greekarchitects.gr


GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital