ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχες 2015

112.15 Επανάχρηση και επανένταξη

13 Σεπτέμβριος, 2015

112.15 Επανάχρηση και επανένταξη

Τα ιστορικά βιομηχανικά κτίρια στο παραλιακό μέτωπο της Ερμούπολης.

English version

Φοιτήτρια : Μαυρούκα Ειρήνη
Επ. καθηγητής : Πέτρος Μπαμπάσικας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ημερομηνία παρουσίασης : Ιούνιος 2015

Η εργασία εκκίνησε από την μελέτη και καταγραφή των σωζόμενων βιομηχανικών κτιρίων στην Ερμούπολη της Σύρου. Συγκεκριμένα εστίασε στο παραλιακό νοτιοδυτικό άκρο της, όπου μέχρι σήμερα υπάρχουν πέντε μονάδες, οι οποίες κρίθηκε σημαντικό να ενταχτούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο αξιοποίησης τους με σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες, βασισμένες στις βιομηχανικές αξίες του νησιού.

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί συνέχεια της μελέτης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας με τίτλο: Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ-1830-1940, Βιομηχανικές αξίες του χθες-παρακαταθήκες του αύριο.

Τα βιομηχανικά κελύφη της βιομηχανικής ανάπτυξης της πόλης, αποτελούν σήμερα ένα «δυναμικό απόθεμα» γης σε κεντρικές θέσεις στον ιστό της πόλης, τα οποία ενσωματώνου και διατηρούν πολύ σημαντικές ιστορικές μνήμες και βιομηχανικές παραδόσεις, οι οποίες ως παρακαταθήκες είναι σε θέση να συμβάλλουν θετικά στην εξέλιξη του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος, εντασσόμενα σε ένα οργανωμένο σχέδιο διατήρησης και σύγχρονης αξιοποίησής τους.

Στο νοτιοδυτικό παραλιακό μέτωπο της Ερμούπολης, το οποίο ξεκινά από το Ναυπηγείο του Νεωρίου και εκτείνεται μέχρι το Εργοστάσιο του Λαδόπουλου στη δυτική πλευρά της πόλης, σώζονται σήμερα πέντε βιομηχανικές μονάδες της εποχής της βιομηχανικής ανάπτυξης, οι οποίες μετά από πάρα πολλά χρόνια αχρηστίας και υποβάθμισης, αναζητούν νέο ρόλο ως σύστημα αναφοράς και προσανατολισμού του αστικού της χώρου.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναβιώσει πέντε παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων βασισμένες στις παλιές τους χρήσεις, αναπλάθοντας και παρεμβαίνοντας παράλληλα το χωρικό μέτωπο, προκειμένου να αποκτήσει νέα ταυτότητα, να καλύψει σύγχρονες ανάγκες και να βελτιώσει την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Οι πέντε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής που διασώζονται μέχρι τις μέρες μας είναι αυτές των Αφών Βελισσαρόπουλου, του Καρέλα-Αιγαίον , του ταρσανά, του Κορνηλάκη και του Λαδόπουλου, οι οποίες θα ενταχθούν στην πρόταση , ως ένα δίκτυο με ενιαία λειτουργική δομή.

 

Οι δραστηριότητες, που θα ενταχθούν στο δίκτυο των επαναχρησιμοποιούμενων παλιών εργοστασίων, θα διέρχονται από τη διαδικασία του σχεδιασμού και τις παραγωγής, υποστηριζόμενες από ένα δίκτυο εκπαίδευσης, τεχνολογίας και προώθησης και θα συνδέονται με:

- Σύγχρονες βιομηχανικές χρήσεις σύμφωνα με την ιστορία της Ερμούπολης (π.χ Κλωστοϋφαντουργία- Ένδυση, Δέρμα, ναυπηγική).
- Χρήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του νησιού και της περιφέρειας ευρύτερα.
- Την εναρμόνιση με το τοπίο της πόλης καθότι έχουν πολύ χαμηλό βαθμό περιβαλλοντικής όχλησης, γεγονός που δεν επηρεάζει την ποιότητά του και δεν δημιουργεί μείζονες αλλαγές αυτό.
- Την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού και επιχειρηματικού δυναμικού της πόλης και παράλληλα να την έλξη νέων ανθρώπων.

 

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital