ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Reporting from the front

29 Ιούνιος, 2016

Reporting from the front

Ελληνικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών. «Reporting from the front». Alejandro Aravena, Βενετία 2016. (Προθεσμία υποβολής έργων έως  16.09.2016)Embarassed

Ελληνική πρόταση συμμετοχής: "Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης" Στο πλαίσιο του κοινωνικού προσανατολισμού του θέματος της φετινής Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, η Ελληνική συμμετοχή δια του Επιτρόπου της - του συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - καλώντας ανοιχτά σε συμμετοχή όλους τους Έλληνες αρχιτέκτονες, έρχεται να προβάλει με έναν ουσιαστικά συλλογικό τρόπο, την ήδη διαπιστωμένη αγωνία τους, με κύριο ζητούμενο τον επαναπροσδιορισμό του αρχιτεκτονικού αντικειμένου, αλλά και την αποτίμηση της ευρύτερης πραγματικότητας, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στις μέρες μας.

"Τα νέα από την Ελλάδα", σε απευθείας σύνδεση από το γεωγραφικό μέτωπο, ίσως ξαφνιάσουν όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και ένα ευρύτερο διεθνές αρχιτεκτονικό περιβάλλον που αφορά στη διαμόρφωση των ορίων (επαγγελματικών, χωρικών, ανθρωπολογικών κ.τ.λ.). Το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι το πώς η Ελλάδα, ταυτόχρονα χώρα σε κρίση αλλά και διεθνές μονοπάτι - σταυροδρόμι πληθυσμιακών ροών, καταγράφει και επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική πράξη, σε σχέση με τις νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην εποχή μας. Και πιο συγκεκριμένα το πώς, ένα τέτοιο πλαίσιο, ωθεί στην ανεύρεση πιθανών νέων προτάσεων και
σχεδιαστικών μεθόδων μέσα στη συνθήκη της εξαναγκαστικής λιτότητας και φτωχοποίησης, αλλά και στην προοπτική της υπέρβασης τους.

Οι αρχιτεκτονικές πρακτικές καλούνται να επινοήσουν -κυρίως μέσα από συλλογικά σχήματα- νέες λύσεις προσανατολισμένες σε προτάσεις που αναδεικνύουν την τοπικότητα και την κοινωνική δικτύωση. Ζητήματα όπως οι εγκαταλελειμμένες περιοχές των κέντρων των πόλεων και των οικισμών, η ποικιλόμορφη απαξίωση του κατοικημένου χώρου δημόσιου και ιδιωτικού, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η αναίρεση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (περιλαμβανομένου του δικαιώματος στη στέγη), καθώς επίσης και οι κάθε λογής πρωτοβουλίες δημιουργίας τόπων
αλληλεγγύης, αποκαλύπτουν πρωτόγνωρες χωρικές συνθήκες που επείγει να αναδειχθούν.

Στο πνεύμα της ελληνικής πρότασης συμμετοχής: «Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης: #ThisIsACo-op», το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στον ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών, για την Μπιενάλε αρχιτεκτονικής της Βενετίας με θέμα: «REPORTING FROM THE FRONT».

Πρόκειται για διαγωνισμό ιδεών, με στόχο την επιτυχή αναπαράσταση σε εικόνα όλων των εννοιών εκείνων, που συνδέονται άμεσα με το θέμα της ελληνικής συμμετοχής: «Επινοώντας στο εργοτάξιο της κρίσης». Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε νέους Αρχιτέκτονες & Φοιτητές Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UIA-UNESCO.

Για αρχιτέκτονες:

- Να είναι αρχιτέκτονας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Να είναι ενεργό και επομένως οικονομικά ενήμερο μέλος του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης

Αρχιτεκτόνων ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας του (δηλ. όσοι έχουν εγγραφεί και έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι έτους 2015).

- Η ομαδική συμμετοχή είναι δυνατή.
- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για τους αρχιτέκτονες είναι 30 ευρώ.
- Οι αρχιτέκτονες μέλη ή συγγενείς τόσο του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, όσο και των επιτροπών συντονισμού: οικονομική, επιστημονική, οργανωτική και προβολής, για την ελληνική συμμετοχή, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Για φοιτητές:

- Να είναι φοιτητής της Αρχιτεκτονικής.
- Η ομαδική συμμετοχή είναι δυνατή.
- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για τους φοιτητές αρχιτεκτονικής είναι δωρεάν.
- Οι φοιτητές αρχιτέκτονες μέλη ή συγγενείς των μελών τόσο του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, όσο και των επιτροπών συντονισμού: οικονομική, επιστημονική, οργανωτική και προβολής, για την ελληνική συμμετοχή δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Όλοι οι τίτλοι και τα κείμενα των εγγράφων αναφορικά με τα έργα του διαγωνισμού πρέπει να είναι γραμμένα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- Ανακοίνωση διαγωνισμού: 02.06.2016
- Προθεσμία για ερωτήσεις: 13.06.2016
- Προθεσμία για απαντήσεις των ερωτήσεων: 27.06.2016
- Προθεσμία υποβολής των έργων: 16.09.2016
- Αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής: 19.09-30.09.2016
- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: 03.10.2016

 

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό ιδεών θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 13.06.2016. Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού έως 27.06.2016. Όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα «http://www.sadas-pea.gr» κατά την ημερομηνία αυτή, με βάση την κατηγοριοποίηση τους.

- Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν και θα κριθούν ανώνυμα. Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν έναν κωδικό ταυτότητας που θα εμφανίζεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται. Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από 3 αριθμούς (μη συνεχόμενους) και 2 γράμματα. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να αναγράφεται στο 15 χιλιοστών λευκό φόντο με μαύρα γράμματα και θα γραφτεί στην πάνω δεξιά γωνία όλων των εγγράφων που απαρτίζουν την κάθε καταχώρηση.
- Η τεχνική επιτροπή θα καλύψει αυτούς τους κωδικούς ταυτότητας με αύξοντα αριθμό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής.
- Όταν η επιτροπή έχει κάνει την τελική επιλογή, και μόνον τότε, οι φάκελοι ταυτοποίησης θα ανοιχτούν με αποτέλεσμα την άρση την ανωνυμίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

- Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται ανωνύμως.
- Η κάθε υποβολή θα περιλαμβάνει ένα σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του φακέλου με τον οποίο οι αιτούντες υποβάλουν ευκρινώς: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση επικοινωνίας, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου τους, τον αριθμό εγγραφής τους στο ΤΕΕ εφόσον υπάρχει, βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στη γραμματεία του συλλόγου (δηλ. όσοι έχουν εγγραφεί και έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι έτους 2015) και αποδεικτικό πληρωμής των 30 ευρώ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό (εξαιρούνται οι φοιτητές).
- Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας, τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία όλων των μελών της ομάδας θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κλειστό φάκελο ταυτότητας.
- Οι πινακίδες παρουσίασης της πρότασης, ώστε η συμμετοχή να είναι έγκυρη, θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές: πινακίδες διαστάσεων Α1 (594 x 841 χιλιοστά) που θα υποβληθούν ψηφιακά χωρίς εκτύπωση, σε ανάλυση τουλάχιστον 150dpi, μορφή CMYK, έγγραφο τύπο TIFF / JPEG / EPS σε DVD / CD.
- Το DVD / CD και οι φάκελοι ταυτότητας των συμμετοχών θα πρέπει να συσκευάζονται ενώ πάνω στη συσκευασία αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016 και να αποστέλλονται ή να παραδίδονται στην πιο κάτω διεύθυνση: Γραφεία ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, Βρυσακίου 15, 10555 Αθήνα, Τηλ.: 210 3215146, Fax: 210 3215147, E-mail: info@sadas-pea.gr, Ώρες λειτουργίας: 9.00 - 15.00 καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου.
- Για τα σχέδια που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ορίζεται το ανώτατο όριο των 2 ημερών για την παράδοση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
- Το κόστος της αποστολής θα πρέπει να καταβληθεί από τον συμμετέχοντα.

Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού, αυτοπροσώπως από τους συμμετέχοντες, η λήξη της προθεσμίας είναι μέχρι τις 16.09.2016, ώρα 13.00 το αργότερο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

- Ένα περιγραφικό κείμενο παρουσίασης της κεντρικής ιδέας της πρότασης, το οποίο θα αποσταλεί σε γραπτή μορφή μέγιστης έκτασης 500 λέξεις.
- Η πρόταση θα παρουσιαστεί κάθετα, σε έντυπη πινακίδα διαστάσεων Α1 (594 x 841 χιλιοστά). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή σε DVD / CD: οι πινακίδες με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi (dot per inch), σε «.pdf» format, και το περιγραφικό κείμενο παρουσίασης της κεντρικής ιδέας της πρότασης σε «.doc», έγγραφο Word.
- Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρουσιάσει μόνο μια πρόταση.
- Ο κωδικός ταυτότητας πρέπει να διατίθενται στην πάνω δεξιά γωνία σε όλα τα έγγραφα.

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO