ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ

Πέμπτη Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

04 Νοέμβριος, 2006

Πέμπτη Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων, για την Πέμπτη Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2007. Στόχος των εκδηλώσεων της Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.

Στην Μπιενάλε γίνονται δεκτές συμμετοχές αρχιτεκτόνων ηλικίας έως και 45 ετών που αφορούν σε κτισμένα έργα ή ακόμη και σε μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις μελετών ή σε συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών.

Στον χώρο της έκθεσης θα οργανωθεί σειρά ανοιχτών συζητήσεων, με προσκεκλημένους εισηγητές, με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των συμμετοχών.

Η επιλογή των προτάσεων που θα εκτεθούν, θα γίνει από τους αρχιτέκτονες Σταύρο Γυφτόπουλο και Τάσο Κωτσιόπουλο οι οποίοι είναι και οι επιμελητές της εκδήλωσης. Τον σχεδιασμό της έκθεσης έχει αναλάβει η αρχιτέκτων Κατερίνα Γιαμαλάκη. Την έκθεση θα συνοδεύει κατάλογος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε μελετητής ή ομάδα μελετητών μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3) το πολύ προτάσεις. Στην έκθεση, κάθε μελετητής μπορεί να εκπροσωπηθεί με ένα ή το πολύ δύο (2) έργα. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων καθορίζεται σε δύο (2) μήνες από την  δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε.

Για την κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:

Α. Μια σελίδα Α4, με τα στοιχεία του μελετητή ή της μελετητικής ομάδας, δηλαδή τα ονοματεπώνυμα, τις ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρα ή των εδρών, τους αριθμούς τηλεφώνου και fax, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον χρόνο κτήσης του διπλώματος, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδος στη μελέτη.

Β. Μία σελίδα Α4, με τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης, διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στοιχεία του διαγωνισμού αν πρόκειται για τη συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, βαθμός ή προοπτική υλοποίησης της μελέτης), σύνοψη του ζητούμενου κτιριολογικού προγράμματος, ανάλυση των βασικών αρχών της σύνθεσης.

Γ. Έως τρεις σελίδες Α3, με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, αξονομετρικά ή προοπτικά, φωτογραφίες (ελάχιστη διάσταση 13x18), καθώς και όσα επιπλέον στοιχεία θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμα για την κατανόηση της πρότασης.

Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στα γραφεία του  Ε.Ι.Α., Κλεομένους 5, 106.75 Αθήνα, ώρες: 9.00 – 15.00 με την ένδειξη «Για την 5Η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων»

Το υλικό για την έκθεση όσων μελετών επιλεγούν, θα καθοριστεί κατά περίπτωση έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους μελετητές.

Όλο το υλικό, εκτός από τα προπλάσματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν, θα αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα επανέκθεσης και δημοσίευσης.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ε.Ι.Α. στα τηλέφωνα: 210-7216.670, 210-7259410.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

· 1 Δεκεμβρίου 2006       :λήξη υποβολής συμμετοχών.

· 9 Μαρτίου 2007            :ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

· 18 Μαρτίου 2007          :υποβολή υλικού από του επιλεχθέντες.

· Νοέμβριος 2007            :έκθεση και εκδηλώσεις της Πέμπτης Μπιενάλε

                                       Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Share |

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2020. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO