ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχές 2011

Πρόταση για το Ο.Τ. 152

11 Ιούλιος, 2013

Πρόταση για το Ο.Τ. 152

Σκέψεις για τα φαινόμενα υποβάθμισης των μεγάλων αστικών κέντρων.

English version


Φοιτητές: Καραγιάννη Λεμονιά, Κορομπέλη Ευανθία, Τσατίρη Ζωή-Πηγή
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αλκμήνη Πάκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Ημερομηνία παρουσίασης: 21 Οκτωβρίου 2011

Η λειτουργική και αισθητική υποβάθμιση του δομημένου χώρου, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρασίνου, έχουν σαν αποτέλεσμα την ερήμωση των αστικών κέντρων. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός εργαλείου-αλγόριθμου με στόχο τον επανασχεδιασμό τέτοιων χώρων, με σύγχρονα πρότυπα, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση και τέλος, η επανένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης.

Κίνητρα
Προβληματισμός για τα φαινόμενα υποβάθμισης των μεγάλων αστικών κέντρων. Εντοπισμός προβληματικών καταστάσεων και μελέτη για ανάπλαση του υπάρχοντος αστικού ιστού. Στόχος είναι η αναβάθμιση των αστικών κέντρων των ελληνικών μεγαλουπόλεων και η επανένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης, με την αξιοποίηση του μεγάλου κτιριακού αποθέματος και την επαναφορά της χρήσης της κατοικίας. Η παρακάτω μελέτη αποτελεί ένα εργαλείο αντιμετώπισης αντίστοιχων περιπτώσεων υποβάθμισης ατικών κέντρων.

Αναγνώριση
Αρχικά εξετάστηκε η περιοχή ανάμεσα στις οδούς Δωδεκανήσου -Τσιμισκή - Ίωνος Δραγούμη -Εγνατία με την εμπειρική ονομασία φραγκογειτονιά. Η περιοχή είχε έντονο εμπορικό χαρακτήρα από το 1910 ενώ το 1960-85 συγκεντρώνει πολλές βιοτεχνίες. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη πολλών κενών χώρων που φιλοξενούσαν στο παρελθόν βιοτεχνίες.

Το οικοδομικό τετράγωνο που επιλέχτηκε βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Ορφανίδου-Φράγκων Λέοντος Σοφού-Βαλαωρίτου. Αποτελείται από 9 κτίρια 7-9 ορόφων και ένα κενό χώρο που είναι σήμερα οργανωμένος χώρος στάθμευσής. Τα τρία κτίρια (βιοτεχνικά) από τα 9 διαμορφώνουν στο ισόγειο στοές που καταλήγουν στο κλιμακοστάσιο του κάθε κτιρίου.

 Ανάλυση
Γίνεται ανάπλαση με σκοπό την επανάχρηση των κελυφών και κύριο γνώμονα το περιβάλλον. Επιδιώκεται η διάχυση των κινήσεων μέσω του Ο.Τ. και η προσέλκυση επισκεπτών στο εσωτερικό του. Συνεπώς αξιοποιείται το υπάρχον κτιριακό απόθεμα και μετασχηματίζονται οι όψεις βάσει της λειτουργίας των κτιρίων. Επιτυγχάνεται ανάκτηση του κοινόχρηστου χώρου με τη διάνοιξη στοών, την ενοποίηση του ακαλύπτου, την κατεδάφιση μονώροφων προσθηκών στο εσωτερικό του Ο.Τ., την εκμετάλλευση του δώματος των κτιρίων και τη δημιουργία κάθετων πυρήνων και διαδρομών. Ταυτόχρονα προτείνεται η φύτευση στο εσωτερικό του Ο.Τ., στις προσόψεις και στα δώματα. Η τοποθέτηση πρασίνου μαζί με την μη κατεδάφιση αλλά αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος υποδηλώνει μια σχεδιαστική προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον Η αποφυγή της ερημοποίησης απαντήθηκε με τη μείξη χρήσεων . η χρήση της κατοικίας συναντάται στα κενά βιοτεχνικά κελύφη, διατηρούνται τα γραφεία και ο εμπορικός χαρακτήρας, ενώ εντάσσεται σαν χρήση και η αναψυχή.

Συνεπώς διαμορφώνονται ενότητες στο εσωτερικό του Ο.Τ. και στα δώματα, που την προσπέλαση τους εξυπηρετούν στοές, γέφυρες και κάθετες διαδρομές.  Οι διαφορετικές ενότητες χρήσεων σε συνδυασμό με τις οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις συνθέτουν τις τελικές χαράξεις.

 

Πιο συγκεκριμένα
Στο επίπεδο +0.00 διαμορφώνεται ένας υπαίθριος χώρος ανοιχτός προς το κοινό, ορίζει δύο κύριες διαδρομές που ξεκινούν μέσα από τις στοές στων κτιρίων Ορφανίδου 4και 8 και μία δευτερεύουσα κάθετη στις προηγούμενες που ξεκινά από την στοά της Βαλαωρίτου 10.

 

 

Πλαισιώνονται από γρασίδι, νερό, και φυτεύσεις.  Στο ισόγειο τα κτίρια φιλοξενούν καταστήματα εμπορίου και αναψυχής. Οι Δ' φοιτητικές εστίες του Α.Π.Θ. της Λέοντος Σοφού 11, επεκτείνονται στο κτίριο τις Ορφανίδου 8.

Δύο κάθετες διαδρομές ενώνουν το επίπεδο +0.00 με τα δώματα. Αγκυλώνονται στα σόκορα ή στις πίσω όψεις των κτιρίων και οδηγούν στα φυτεμένα δώματα αποτελώντας την συνέχεια του πάρκου.

 

 

Τέλος οι εξωτερικές όψεις του Ο.Τ. μετασχηματίζονται με βιοκλιματικά κριτήρια ακλουθώντας ένα κοινό λεξιλόγιο με λιτές γραμμές πράσινα και μεταλλικά στοιχεία.

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital