ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχές 2011

31 Μάρτιος, 2013

Deployable kinetic arch pavilion

Η σημερινή εντατικοποίηση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολυπλοκότητας ενισχύει τη ζήτηση για ευέλικτα και ισχυρά αρχιτεκτονικά προϊόντα, ικανά να φιλοξενήσουν με επιτυχία και να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους απαιτήσεις.

 

English version


Φοιτητής : Βραχίμης Μουτήρης
Επιβλέπων καθηγητές: Μιχάλης Γεωργίου, Πέτρος Λαπίθης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
Hμερομηνία παρουσίασης : Μάϊος 2011

 

 

Το σχέδιο προτείνει μια έξυπνη, με γνώμονα τον χρήστη συνεύρεση ανεξάρτητων κελυφοποιημένων δομών. Το προσαρμόσιμο σύστημα επιτρέπει πολλαπλές χωρικές διατάξεις για τη φιλοξενία προσωρινών ή μακροχρόνιων γεγονότων, αντιμετωπίζοντας έτσι την αυξημένη ζήτηση για την εξατομίκευση και την παραμετροποίηση. Στο παραπάνω πλαίσιο, το έργο στοχεύει να προσφέρει εύκολες, γρήγορες και μετατρέψιμες συνθέσεις απαντώντας σε μια ποικιλία παραμέτρων όπως ο τύπος και οι απαιτήσεις του κάθε γεγονότος, πληρότητας, προϋπολογισμού, πρόσβασης, τοποθεσίας και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Το φυσικό προϊόν συνδέεται με το ψηφιακό ισοδύναμό του. Ένα παραμετρικό λογισμικό, που συντίθεται ως μια ανεξάρτητη εfαρμογή διευκολύνει την απευθείας απεικόνιση, την εκτίμηση του κόστους και τη διαμόρφωση της μονάδας του επιθυμητού παραδείγματος, κατάλληλου για τον χρήστη.

Το έργο αποβλέπει να μετατοπίσει τα όρια της σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής και προσπαθεί να απεικονίσει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, ειδικότερα του παραμετρικού σχεδιασμού στη διαχείριση πολύπλοκων προβλημάτων διαμόρφωσης. Συνακόλουθα, ένα σύστημα παλιάς τεχνολογίας με δομικά μέλη που χειρίζονται χειροκίνητα επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία στις δυνατότητες και στην αποτελεσματικότητα συνδυαζόμενα με ένα ελεγχόμενο και ψηφιακό σύστημα. Δυαδικό και ψηφιακό, επομένως, συνδυάζονται σε ένα μεμονωμένο προϊόν ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικό-χωρικές πολυπλοκότητες.

 

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital