ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχές 2012

Σημειακές Επεμβάσεις στον Αστικό Ιστό

15 Ιούλιος, 2013

Σημειακές Επεμβάσεις στον Αστικό Ιστό

Η βιοπολιτική οικονομία της ανταλλαγής.


Φοιτήτρια: Μαρία Δαμιανού
Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Αγγελιδάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία Υποστήριξης: 17 Φεβρουαρίου 2012

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η οργάνωση και ανάπτυξη μιας περιοχής της πόλης, της οποίας τα κτίρια θα λειτουργούν τόσο σαν σύνολο όσο και σαν μονάδες, πάντα σε συνάρτηση με την υπόλοιπη πόλη. Η οργάνωσή της θα βασίζεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων μέσω ενός δομικού, οικονομικού, πολιτισμικού και ενεργειακού συστήματος ανταλλαγών, με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων της και τελικά να προσελκύσουν νέους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της, τόσο στον εμπορικό τομέα, όσο και στον τομέα της κατοίκησης, έχοντας σαν κοινό παρανομαστή τον εκμηδενισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των κατασκευών στο περιβάλλον και την επίτευξη μερικής γεωργικής αυτάρκειας για την περιοχή.

Η πόλη της Πάτρας, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μονάχα ως προς την ποικιλομορφία των κτιρίων, αλλά και εξαιτίας της σύνθεσης του πληθυσμού της. Χάρη στην ύπαρξη του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ, η πόλη αποτελείται από τους μόνιμους κατοίκους της, αλλά και από ένα μεγάλο αριθμό προσωρινών κατοίκων, των φοιτητών, οι οποίοι συνθέτουν τον πληθυσμό της και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή αναπτύσσεται.

Στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, που βρίσκεται στην τελευταία στάση του τρένου που εξυπηρετεί την σύνδεση του κέντρου με το Πανεπιστήμιο, τα κτίρια έχουν μεγάλη ποικιλία σε ύψος, ηλικία, κατάσταση και χρήση, συνθέτοντας μια όψη της πόλης με εμφανή την διαφορετικότητα των κτισμάτων που την αποτελούν, καθώς και την επίδραση της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

 


Μακροσκοπική μελέτη και επέμβαση στην περιοχή - Επέμβαση σε επίπεδο πόλης.

 

Απαραίτητη είναι η βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ της περιοχής και των σημείων ενδιαφέροντος των φοιτητών, αλλά και η αλλαγή των διατομών των οδικών αρτηριών με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την άνετη και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών που διασχίζουν ή επισκέπτονται την περιοχή.Μεσοσκοπική επέμβαση στην περιοχή - Επέμβαση σε επίπεδο περιοχής.

 

Η οργάνωση και επανενεργοποίηση της περιοχής θα επιτευχθεί με τον επαναπροσδιορισμό και των καλύτερο δυνατό καταμερισμό των χρήσεων και των λειτουργιών των κτιρίων της, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της.

 


Διάγραμμα επεμβάσεων σε επίπεδο κτιριακών όγκων.

 

Κατηγορίες Επεμβάσεων

α. Κτίρια που στερούνται χρήσης
Στην περιοχή υπάρχουν ανολοκλήρωτες κατασκευές , οι οποίες  καταλαμβάνουν τμήμα της πόλης χωρίς να έχουν καμία χρήση. Λόγω της ύπαρξης του φορέα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός νέου συστήματος κατοίκησης, το οποίο οργανώνεται με σχετική ευελιξία, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες στέγασης νέων και προσωρινών κατοίκων της πόλης.

Ανολοκλήρωτη κατασκευή
Ο ισόγειος χώρος φιλοξενεί κοινόχρηστες χρήσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενοίκων αλλά και των κατοίκων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής ενώ οι όροφοι καλύπτονται από μικρές, «παρασιτικές» μονάδες κατοίκησης. Ο αριθμός τους εξαρτάται από τις ανάγκες κατοίκησης που προκύπτουν, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μια συνεχή μεταβολή της όψης του κτιρίου, της πυκνότητας των κατοικιών που φιλοξενεί και του ενδιάμεσου, κοινόχρηστους χώρου που δημιουργείται.

 


«Κατάληψη» φορέα ανολοκλήρωτης κατασκευής.

 

Κενός σταθμός των τρένων
Κατά αντιστοιχία, προτείνεται η «κατάληψη» του σκελετού του κτιρίου του παλιού σταθμού των τρένων για την ένταξη νέων χρήσεων.  Αναλυτικότερα, στο ανατολικό τμήμα του κτιρίου οργανώνονται οι μονάδες κατοίκησης, ενώ το δυτικό παραλαμβάνει συμπληρωματικές χρήσεις, οι οποίες προσελκύουν τόσο τους ενοίκους του κτιρίου, όσο και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

 


πανενεργοποίηση σταθμού τρένων.

 

β. Ερείπια
Προτείνεται η κατεδάφισή των ερειπωμένων κατασκευών της περιοχής με στόχο την απελευθέρωση τμημάτων των οικοδομικών τετραγώνων και την δημιουργία πρόσβασης στον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο τους, για την οργάνωση δημόσιων χώρων πρασίνου και συνάθροισης. Σε αντικατάσταση του δομημένου χώρου που καταργείται, προτείνεται η ανάπτυξη χώρων κατοίκησης - αντίστοιχων εκείνων της προηγούμενης κατηγορίας -πάνω από το επίπεδο του ισογείου.

 


Οργάνωση εμβόλιμων δημόσιων χώρων μεταξύ των κτιρίων.

 

Μονάδα κατοίκησης
Οι μονάδες που προτείνεται να δημιουργηθούν για να επανδρώσουν τις παραπάνω κατηγορίες κτιρίων και να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες στέγασης, οπτικοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία σταδιακά - με κάθε επέμβαση - προσδίδονται στην περιοχή. Μικρές σε μέγεθος, με περιορισμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας μονάδας - παρασίτου με περιορισμένο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που λειτουργεί αυτόνομα από τον φορέα των κατασκευών στις οποίες τοποθετείται και μπορεί να ικανοποιεί άρτια τις ανάγκες στέγασης ενός ή δύο ατόμων.

 


Μεταβλητότητα μονάδων κατοίκησης - μεταβολή της εσωτερικής τους οργάνωσης κατά την διάρκεια της ημέρας.

 

γ. Κενά Διαμερίσματα
Πολλά διαμερίσματα παραμένουν ανοίκιαστα εδώ και αρκετό καιρό, με αποτέλεσμα τμήματα του αστικού ιστού να παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Προτείνεται η αναδιαμόρφωση των διαμερισμάτων σε υπέργειους κοινόχρηστους, ημιδημόσιους χώρους με έντονη παρουσία πρασίνου.

 


Επέμβαση στο κέλυφος των κατασκευών - επανενεργοποίηση κενών διαμερισμάτων.

 

δ. Κενά Καταστήματα
Προτείνεται η ένταξη νέων χρήσεων (πολιτιστικού χαρακτήρα, εξυπηρέτησης πολιτών, προώθησης τοπικών γεωργικών προϊόντων, κλπ), που θα ικανοποιούν τις ανάγκες παλιών και νέων κατοίκων της περιοχής και θα προσφέρουν μια μερική αυτάρκεια στην κατά τα άλλα εξωστρεφή γειτονιά που δημιουργείται.

 


Επανάχρηση κενών καταστημάτων - βελτίωση του πολιτιστικού «χάρτη» της περιοχής.

 

Όλες οι παραπάνω επεμβάσεις θα έχουν αντίκτυπο, όχι μονάχα στη  μορφή κα τη χρήση των κατασκευών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ζει και αναπτύσσεται η εν λόγω γειτονιά, καθώς και στην αξία των οικοπέδων και των κτιρίων που την αποτελού

 


Άποψη μακέτα.

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital