ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχές 2012

Τουρκοβούνια Αθήνας

29 Ιούνιος, 2013

Τουρκοβούνια Αθήνας

Πρόταση διαμόρφωσης της περιοχής των Τουρκοβουνίων Αθήνας ως χώρου υπερτοπικής αναψυχής.


Φοιτήτρια: Ευαγγελία Ντάφα
Επιβλέπων: Ηλίας Γιαννίρης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία παρουσίασης: 29 Ιουνίου, 2012

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αιτία για την επιλογή, την ανάλυση και τη μελέτη του θέματος αποτέλεσε η εξέταση του αστικού τοπίου της πόλης της Αθήνας. Αφορμή ήταν η παρατήρηση της έλλειψης ελεύθερων χώρων εξαιτίας της επέκτασης και της πύκνωσης του αστικού ιστού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της διπλωματικής μου εργασίας αποτέλεσε η μελέτη της οροσειράς των Τουρκοβουνίων στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Η οροσειρά αποτελείται από τρεις λόφους, αξονικά τοποθετημένους στο λεκανοπέδιο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η έντονη παρουσία του κατεστραμμένου γεωφυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της λατομικής εκμετάλλευσης που υπέστησαν στην περιοχή. Ο λόφος του αττικού άλσους αποτελεί μορφολογικά φυσική συνέχεια του κυρίως όγκου των Τουρκοβουνίων προς τα νότια.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις δήμους της Αθήνας τους οποίους ενώνει και παράλληλα χωρίζει. Σαν αποτέλεσμα παρατηρούνται ποικίλες καταστάσεις στα διάφορα μέτωπα της περιοχής, όσον αφορά την πυκνότητα των κατοικιών, τους όρους δόμησης και τις χρήσεις. Εξαιτίας της πίεσης που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια από την επέκταση του αστικού ιστού, περιλαμβάνει πλέον δυο ξεχωριστές περιοχές, από της οποίες η μια  ανήκει στην εκτός σχεδίου περιοχή και η άλλη στην εντός σχεδίου περιοχή με τον χαρακτηρισμό του άλσους.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η οροσειρά βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο του λεκανοπεδίου και αποτελεί έναν από τους λιγοστούς  ελεύθερους χώρους τέτοιας έκτασης που παραμένει ακόμα αδόμητος στον πυκνό αστικό ιστό της Αθήνας. Για το λόγο αυτό η σημασία διατήρησης του είναι μεγάλη, ιδιαίτερα καθώς μέσα στον τελευταίο αιώνα παρατηρήθηκε έντονη συρρίκνωση της αρχικής δασικής έκτασης και παράνομες καταπατήσεις του  εναπομείναντος ελεύθερου χώρου.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σκοπός της μελέτης είναι η ένωση των δυο εναπομεινάντων ελεύθερων περιοχών και η  διαμόρφωση τους σε έναν ενιαίο χώρο πρασίνου και υπερτοπικής αναψυχής για την Αθήνα μητροπολιτικής εμβέλειας, ώστε να αποτελέσει έναν πνεύμονα πρασίνου ο οποίος να εξυπηρετεί τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου. Για τη διαμόρφωση της μελέτης προηγήθηκε ανάγνωση του τοπίου και του ανάγλυφου της περιοχής σε συνδυασμό με τις λειτουργίες και τις χρήσεις της περιοχής των Τουρκοβουνίων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη διαμόρφωσης βασίζεται στην ιδέα δημιουργίας τριών ειδών πόλων δραστηριοτήτων στις ήδη διαμορφωμένες από το ανάγλυφο και τις ανθρώπινες επεμβάσεις περιοχές, (παιδείας και αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής, νεανικών δραστηριοτήτων) σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του ελεύθερου εναπομείναντος φυσικού περιβάλλοντος σε χώρο πρασίνου με τη συμβολή του υδάτινου στοιχείου.

Ως μέθοδος διαμόρφωσης της κίνησης στην περιοχή χρησιμοποιείται η λογική της λειτουργίας των νεύρων του φύλλου. Συγκεκριμένα, το πράσινο εισέρχεται στην περιοχή από το σημείο μεγαλύτερης έντασης και την τροφοδοτεί, με τον ίδιο τρόπο που τα νεύρα τροφοδοτούν τα φύλλα με ουσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη τους. Δημιουργείται έτσι ένα δίκτυο κυκλοφορίας το οποίο εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή αντίστοιχο με το δίκτυο των νεύρων του φύλλου. Στόχος είναι ένα δίκτυο κίνησης που θα ενώνει τους τρεις πόλους δραστηριοτήτων και θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στο πάρκο από όλες τις γύρω περιοχές.

 

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital