ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

Συμμετοχές 2012

(113.12) Δημαρχείο στο Λουτράκι

09 Ιανουάριος, 2013

(113.12) Δημαρχείο στο Λουτράκι

Τόπος διαβούλευσης, κοινωνικής συνάθροισης, σύμβολο και σημείο αναφοράς των πολιτών.Cry

English version


Φοιτητής: Αντώνιος Θώδης
Επιβλέποντες: Claudio Conenna, Κυριακή Τσουκαλά
Θέμα διπλωματικής εργασίας: Δημαρχείο στο Λουτράκι
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομήνια παρουσίασης: Ιούλιος 2012

Η πρόταση στη καρδιά του νέου πολεοδομικού σχεδίου το οποίο προωθεί ένα σύγχρονο όραμα για την πόλη θέλει να λειτουργήσει, αναγνωρίζοντας την απαξιώση του δημόσιου χώρου των ελληνικών πόλεων, ως πυκνωτής κινήσεων και δραστηριοτήτων, σημείο αναφοράς των πολιτών αλλά και σύμβολο για την αλλαγή συμπεριφοράς προς το δημόσιο αγαθό εν γένει. Ένας χώρος κοινωνικοποίησης, σημείου επαφής και διαλόγου των πολιτών.

Θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός του νέου Δημαρχείου του δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, για την επιλογή του οποίου καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η διαπίστωση του χαμηλού επιπέδου, λόγω της ανυπαρξίας οράματος, του δημόσιου χώρου της χώρα μας και ο συλλογισμός του πώς ένα σύγχρονο δημόσιο κτίριο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου που αναζητά την ενημέρωση, είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία και τα νέα ψηφιακά μέσα και ζει σε ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο επιζητά συνεχώς νέες εμπειρίες-ιδέες-εικόνες. Ο άθρωπος, φύση κοινωνικό ον αναπληρώνει το κενό για επαφή με τον άλλο, είτε σε ψευδεπίγραφους δημόσιους χώρους, όπως τα ιδιωτικώς ελεγχόμενα εμπορικά κέντρα τύπου mall, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του κυβερνοχωρού, απομακρυσμένος από το φυσικό περιβάλλον και την άμεση ανθρώπινη επαφή.

Επομένως, με ποια μέσα μπορεί ένα σύγχρονο δημόσιο κτίριο να ανταγωνιστεί τις υπάρχουσες καταστάσεις και να φέρει κοντά τον πολίτη στις διεργασίες των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή του και παράλληλα να αποτελέσει χώρο επαφής με τους συνανθρώπους του; μία ακόμη συνισταμένη που θα τον μετατρέψει σε συμμέτοχο των εξελίξεων αντί για παθητικό παρατηρητή;

Το Δημαρχείο είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο δημόσιο κτίριο, σήμα μιας πόλης, που μπορεί να είναι συγχρόνως, εκτός από τοπικό κοινοβούλιο, κέντρο ελέγχου και προγραμματισμού του Δήμου, επίσης σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, στην πόλη του Λουτρακίου η έλλειψη σύγχρονων δημοσίων κτιρίων και η πολυδιάσπαση τους, σε συνδυασμό με τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων του νέου Δήμου και την διαμόρφωση του δημόσιου χώρου που προτείνει το νέο πολεοδομικό (ζώνες πρασίνου, προσβασιμότητα πεζών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, δίκτυα πεζοδρομήσεων-ποδηλατοδρομήσεων, περιορισμός Ι.Χ.), το καθιστούν ιδανικό τόπο για το σχεδιασμό νέου Δημαρχείου, το οποίο να ικανοποιεί τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου και να μεταλαμπαδεύει μια καινούρια νοοτροπία και οπτική για το δημόσιο χώρο.

 

 

Το Δημαρχείο με την επιλογή της τοποθεσίας παρέμβασης σε κεντροβαρικό σημείο στο μεταίχμιο της πόλης και της μελλοντικής της επέκτασης, όπου καταλήγουν οι κύριες οδικές αρτηρίες και όλα τα μελλοντικά δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, καθίσταται ο κεντρικότερος κόμβος κινήσεων. Αλλά και πέρασμα, με την αποκατάσταση της ομαλής συνέχειας εδάφους-κτιρίου, κτιρίου-εδάφους μέσω της βατής φυτεμένης επιφάνειας του κελύφους της πρότασης.

 

 

Στο κέλυφος χωροθετούνται καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών σε τέσσερις τομείς, από τους οποίους τρείς είναι αυτόνομοι (διοικητικός-διαβουλεύσεως-πολιτιστικός) και ένας ενοποιητικός (μεσοπάτωμα) των τεχνικών υπηρεσιών, επεκτείνοντας με αυτό το τρόπο το τυπικό πρόγραμμα ενός Δημαρχείου, το οποίο συμπληρώνεται με το δυόροφο υπερυψωμένο όγκο γραφείων των κομμάτων και του τομέα προγραμματισμού του Δήμου.

 

 

Το δώμα του υπερυψωμένου όγκου είναι συνεχώς διαθέσιμο στους πολίτες με αυτόνομη κατακόρυφη πρόσβαση καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο. Με αυτό το τρόπο μετατρέπεται σε χώρο ανάπαυσης και περισυλλογής, δίνοντας την δυνατότητα παρατήρησης από τους πολίτες του ευρύτερου περιβάλλοντος. Ενώ η μεγάλη επιφάνεια του κελύφους στην στάθμη του αστικού επιπέδου μαζί με την πλατεία παραμένουν εντελώς ελεύθερες,

 

 

Για κάθε είδους απρόβλεπτες υπαίθριες δραστηριότητες, καθιστώντας το Δημαρχείο ένα κέντρο συνεχούς δραστηριότητας, αναψυχής και κοινωνικοποίησης.

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης είναι, πρώτον η τοποθέτηση των κυρίων δραστηριοτήτων σε υπόσκαφο και η συνέχεια του ελεύθερου δημόσιου χώρου που διαπερνά το κέλυφος, καθιστώντας μη ξεκάθαρη τη διάκριση του ΄μέσα΄ από το ΄έξω΄ καθώς και η ελαχιστοποίηση των οπτικών ορίων και εμποδίων, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση στο επίπεδο της πόλης. Η είσοδος στο κυρίως σώμα γίνεται τόσο μέσω των ραμπών όσο και από τους κατακόρυφους πυλώνες. Οι χώροι στο εσωτερικό του κελύφους ενοποιούνται και σε συνδυασμό με την επιλογή οργανικής γεωμετριάς και κατακόρυφου και αμφίπλευρου φωτισμού δια των οπών, επιτείνεται η αίσθηση του μεγάλου εσωτερικού χώρου και το αίσθημα ελευθερίας.

 

 

Δεύτερον, από τον υπερυψωμένο τεθλασμένο όγκο γραφείων, ο οποίος είναι περίβλεπτος με καθαρή και λιτή γεωμετριά, σύμβολο κύρους και σταθερότητας. Η συνέχεια των όψεων διακόπτεται μόνο από ελαφρά προεξέχοντες ορθογωνικούς όγκους 'μάτια' που αποτελούν και τα σημεία στάσης και οπτικής φυγής του εσωτερικού χώρου κυκλοφορίας, που 'αγκαλιάζει' τους πυλώνες, προς τις διαφορετικές κατευθύνσεις του ορίζοντα. Μέσω των ψηφιακών εικονοστοιχείων (pixel) του περιβλήματος του μετατρέπεται σε 'φάρο΄ εκπομπής μηνυμάτων και δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, δίνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα συνεχούς μεταβολής και δημιουργίας εν δυνάμει 'άπειρων' όψεων.

 


 

Τρίτον, οι οπές αερισμού και ηλιασμού, οι 'νευρώνες' των ανοιγμάτων φωτισμού στην επιφάνεια του κελύφους, οι δενδροειδούς μορφής υποστηλώματα του διάτρητου στεγάστρου, έχουν την αφετηρία τους σε δομές της φύσης. Το στέγαστρο δίνει κλίμακα στον εξωτερικό χώρο και παράλληλα σκιάζει τον υπερυψωμένο όγκο και το δώμα του, όσο και την ελεύθερη επιφάνεια του κελύφους καθιστώντας την έναν ευχάριστο χώρο ανάπαυσης και αναψυχής. Το πράσινο που περιβάλλει το κτίριο και η εμφατική παρουσία του τρεχούμενου νερού, αντιπροσωπευτικό τόσο της πόλεως που είναι φημισμένη για τις ιαματικές πηγές της, όσο και της κίνησης, της διαύγειας, της δημιουργίας.

 

 

Με αυτά τα μέσα εκφράζεται, ο διττός χαρακτήρας του Δημαρχείου ως θεσμού δημοκρατιάς και εξουσίας, η μεταβολή και ρευστότητα της σύγχρονης κατάστασης, το αίτημα για μια νέα σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον.

 

 

 

 

Διπλωματικές & Ερευνητικές Εργασίες - Το greekarchitects.gr, προτείνει μια  θεματική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες φοιτητών από σχολές πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι /νες μπορούν να μας στείλουν την διπλωματική τους εργασία.


Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2019. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by GREED PROMO