ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων  σε σχέση με τη θερμότητα

23 Ιούνιος, 2014

Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα

Στην εργασία αυτή, διερευνάται η επίδραση των υποστρωμάτων στη θερμική συμπεριφορά των δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους και στη θερμική αίσθηση που προκαλούν τα δάπεδα στους ενοίκους. (Γεώργιος Ι. Πουλάκος)

Στην εργασία αυτή, διερευνάται η επίδραση των υποστρωμάτων στη θερμική συμπεριφορά των δαπέδων σε εσωτερικούς χώρους και στη θερμική αίσθηση που προκαλούν τα δάπεδα στους ενοίκους. Εξετάζονται οι θερμικές ιδιότητες υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δαπέδων, όπως σκυρόδεμα, μάρμαρο, μωσαϊκό, κεραμικά πλακάκια, γαρμπιλόδεμα, περλιτόδεμα, κονίαμα.

Τα δάπεδα κατατάσσονται, σε σχέση με την αίσθηση θερμότητας, σε μια κλίμακα από το «πολύ ψυχρό» μέχρι το «πολύ θερμό», με κριτήριο τη θερμική επίχυση του υλικού. Ακολούθως, μελετάται η θερμική συμπεριφορά 6 τύπων δαπέδων με υποστρώματα σε αντιστοιχία με την αίσθηση θερμότητας.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εργασίας προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση των υλικών στην κατασκευή δαπέδων εσωτερικού χώρου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ

Γεώργιος Ι. Πουλάκος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 2 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital