ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σκυροδέματα με Ανακυκλωμένα Αδρανή

26 Οκτώβριος, 2014

Σκυροδέματα με Ανακυκλωμένα Αδρανή

Επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης. (Της Σάββα, Α.)

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης μια εναλλακτική λύση τόσο για τους φυσικούς πόρους, όσο και για τους χώρους ταφής των μπαζών είναι η ανακύκλωση και η χρήση του σκυροδέματος, που προκύπτει από οικοδομικά απορρίμματα και κατεδαφίσεις. Αυτό το «απόβλητο» σκυρόδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αδρανές και, επομένως, το σκυρόδεμα με τέτοια ανακυκλωμένα αδρανή αποτελεί υλικό φιλικό προς το περιβάλλον.

Στην εργασία αυτή διερευνάται η επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης στην εφελκυστική και θλιπτική αντοχή στους 20 ο C μέχρι την ηλικία των 6 μηνών και στη θλιπτική αντοχή μετά από θέρμανση για 2h στους 100, 300 και 550 ο C, σκυροδεμάτων με ανακυκλωμένα αδρανή. Τα ίδια σκυροδέματα ελέγχονται και για την ανθεκτικότητά τους έναντι χλωριόντων, όταν τα ιόντα διεισδύουν είτε από την κάτω πλευρά τους είτε μετά από κύκλους ύγρανσης – ξήρανση 28 ημερών. Τα σκυροδέματα παρασκευάζονται αφενός με όλα τα αδρανή τους ανακυκλωμένα, αφετέρου με ανακυκλωμένα μόνο τα χονδρόκοκκα αδρανή. Τα ανακυκλωμένα αδρανή προέρχονται ή από σκυροδέματα μιας ενιαίας ποιότητας και ηλικίας ή από σκυροδέματα που προήλθαν από τη θραύση συμβατικών δοκιμίων διαφορετικών ηλικιών και αντοχών. Η ομοιογένεια του αρχικού σκυροδέματος επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τις εξε- ταζόμενες ιδιότητες.

Διαβάστε την μελέτη της ΕΔΩ

Σάββα, Α. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ.

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 2 2010

 

Share |
 

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2021. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital