ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

2014

 

 

Διπλωματικές Εργασίες - Βραβεία 2014
Ανάδειξη και Ετήσια Βράβευση Διπλωματικών Εργασιών

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προτάσεων -  31η Ιανουαρίου 2015


Οι διπλωματικές και ερευνητικές εργασίες από τη φύση τους θέτουν πρωτότυπα ερωτήματα και υποδεικνύουν νέες κατευθύνσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Οι εργασίες αυτές αξίζει να αναγνωριστούν από την κοινότητα των αρχιτεκτόνων, να λάβουν ευρύτερη δημοσιότητα και να εμπλουτίσουν ενεργά τον διάλογο για την αρχιτεκτονική.

Θέλοντας να αναδείξουμε αυτές τις αρχιτεκτονικές εστίες δημιουργίας και έμπνευσης, καλούμε όλους τους νέους Έλληνες αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να μας στείλουν προς δημοσίευση την διπλωματική τους εργασία. Στόχος μας είναι η δημοσίευση και βράβευση των αξιολογότερων εργασιών καθώς και η δημιουργία ενός ενεργού αρχείου που πιστεύουμε πως θα αποτελέσει αφορμή για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή νέων ιδεών.

 

Βραβεία 2014

Συνεχίζοντας για 5η χρονιά (Δείτε παλαιότερα αποτελέσματα ΕΔΩ) την ενότητα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, προχωράμε με εκείνες οι οποίες έχουν υποστηριχθεί μέσα στο 2014. Στην αρχή του επόμενου έτους θα βραβεύονται και θα προβάλλονται εκτενώς οι καλύτερες εργασίες που θα έχουν επιλεγεί από μία κριτική επιτροπή αποτελούμενη από αναγνωρισμένους για το έργο τους αρχιτέκτονες.

 

Κριτική επιτροπή

Το GreekArchitects.gr θα επιδιώξει η Κριτική Επιτροπή να αποτελείται από πρόσωπα που διασφαλίζουν με το έργο και την πορεία τους το ανοιχτό πνεύμα του θεσμού.

Μέλη της κριτικής επιτροπής, τα προηγούμενα έτη, έχουν υπάρξει: Μανώλης Αναστασάκης, Νίκος Γεωργιάδης, Αγνή Κουβελά, Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Κωστής Λάμπρου, Άντα Δαμαλά, Δέσποινα Γουναροπούλου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, Θωμάς Δοξιάδης, Γιάννης Ζαχαριάδης, Θεοφάνης Μπομπότης. Τα ονόματα των κριτών για το 2014 θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

- Πρωτοτυπία της εργασίας και ποιότητα του σχεδιασμού

- Ανάδειξη πρωτότυπων ερωτημάτων για το σχεδιασμό και διερεύνηση νέων συνθετικών κατευθύνσεων

- Εξερεύνηση καινοτόμων συνθετικών επιλογών και συνδυασμού υλικών

- Ευκρίνεια και ποιότητα της παρουσίασης

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες και Κύπριοι φοιτητές που έχουν υποστηρίξει τις εργασίες τους  σε αρχιτεκτονικές σχολές ή παρόμοιες της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί (ή ακόμα και μικτές ομάδες) αρχιτέκτονες οι οποίοι πραγματοποίησαν τις σπουδές τους και την διπλωματική τους εργασία σε ελληνικά και κυπριακά πολυτεχνεία. (Οι εργασίες που προέρχονται από άλλες σχολές, αντίστοιχης εκπαίδευσης, μπορούν επίσης να δημοσιευτούν στο Greekarchitects.gr αλλά δεν θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ)

 

Οργάνωση

Η διαδικασία διεξαγωγής των ετήσιων βραβείων διπλωματικών εργασιών  γίνεται από το e-περιοδικό GreekArchitects.gr . Το GreekArchitects.gr  έχει ορίσει Οργανωτική Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την άρτια οργάνωση των βραβείων με οργανωτικό υπεύθυνο τον Μανώλη Αναστασάκη.

 

Βραβεία:

Τα βραβεία που θα αποδοθούν είναι τα ακόλουθα:

1ο βραβείο: Θα ανακοινωθεί σύντομα

2ο βραβείο: Θα ανακοινωθεί σύντομα

3ο βραβείο: Θα ανακοινωθεί σύντομα

 

Δημοσιεύσεις - καταληκτική ημερομηνία αποστολής

Οι εργασίες που μας αποστέλλονται, αξιολογούνται αρχικά από την οργανωτική ομάδα του Greekarchitects.gr και δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (με σειρά προτεραιότητας) στην αντίστοιχη ενότητα του περιοδικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ /ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2014

Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις αρχές του 2015 ενώ καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προτάσεων - διπλωματικών είναι η 31η Ιανουαρίου 2015. (Οι εργασίες που θα αποσταλούν μετά και την 31η Ιανουαρίου, θα δημοσιευτούν αλλά δεν θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση)

Απαιτούμενα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το υλικό προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekarchitects.gr (με την ένδειξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ 2014). Είναι επιθυμητό η παρουσίαση των μελετών να είναι και στην αγγλική γλώσσα, ώστε να υπάρχει παράλληλη δημοσίευση και στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας (www.greekarchitects.net)

Το μέγεθος των emails που θα στέλνονται θα πρέπει να είναι μέχρι 5 MB (μέγιστο) το κάθε ένα (μέχρι 3 emails στα οποία θα περιλαμβάνονται οι φωτογραφίες, το κείμενο και η πινακίδα). Οι συμμετέχοντες συνιστάται να χρησιμοποιήσουν προγράμματα αποστολής email τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής. Το GreekArchitects.gr δεν αποστέλλει επίσημη επιβεβαίωση παραλαβής, πέραν εκείνης που ορισμένα προγράμματα αυτόματα ενεργούν.Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τις εργασίες σας και μέσω Wetransfer (συνιστάται)

Σημαντική Επισήμανση: Παρακαλούμε οι εργασίες να μας αποστέλλονται έγκαιρα ώστε να δημοσιεύονται και στη κεντρική σελίδα του Greekarchitects.gr. Οι εργασίες που θα μας αποσταλούν λίγο καιρό πριν την καταληκτική ημερομηνία, ενδέχεται να μην προλάβουμε να τις δημοσιεύσουμε στην κεντρική σελίδα.

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Διπλωματικές εργασίες φοιτητών (Ελλήνων ή αλλοδαπών) που έχουν υποστηριχθεί σε αρχιτεκτονικές ή αντίστοιχες σχολές σε Ελλάδα,  Κύπρο και εξωτερικό.

2) Η θεματολογία των εργασιών είναι ελεύθερη (πχ. νέα κτήρια, ανακατασκευές, αστικές αναπλάσεις, διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων, βιομηχανικός σχεδιασμός κτλ.).

3) Οι φωτογραφίες* θα πρέπει να είναι έως 10, συνολικού μεγέθους 5 MB για κάθε εργασία. Η κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο 200-800 λέξεων.

4) Σε κάθε παρουσίαση, θα πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές (φοιτητές, επιβλέπων καθηγητής, σχολή και τυχόν συνεργάτες), η ημερομηνία υποστήριξης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή ή των φοιτητών εάν η εργασία είναι ομαδική. (email, τηλέφωνο)

5) Οι προτάσεις  πρέπει να μας αποσταλούν σε κείμενο word (doc) και οι φωτογραφίες (σε μορφή jpg) πρέπει να επισυνάπτονται ξεχωριστά, στο ίδιο όμως email. Το κείμενο θα πρέπει να έχει ονομασία πχ. vassilis.2012.doc και οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ονομασία πχ.:  vassilis.2012_1.jpg, vassilis.2012_2.jpg, κτλ. Στο κείμενο του word, μπορείτε να σημειώνετε (με bold) τη θέση της κάθε φωτογραφίας ( το όνομά της), αν το κρίνετε απαραίτητο. Στην παρουσίαση δίδεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης σχετικού βίντεο για το οποίο θα πρέπει να μας αποστείλετε το link (ή κώδικα embed) από την ιστοσελίδα που το διατηρείτε (πχ. YouTube). Τουλάχιστον δύο φωτογραφίες (συνοδευτικές πρώτης σελίδας) θα πρέπει να είναι οριζόντιας διάταξης με επιθυμητή διάσταση φωτογραφιών: 260X195 pixel & 680Χ300 pixel.

*(Επιπλέον λεπτομέρειες αποστολής φωτογραφιών: Οι διαστάσεις των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό μας είναι έως και 600 pixel, στην οριζόντια διάσταση τους, και μπορείτε μέσω Photoshop να τις κάνετε save for web ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και να παραμείνει η ποιότητα τους. Στην περίπτωση που στις φωτογραφίες απαιτείται οριζόντια διάσταση μεγαλύτερη των 600 pixel πχ πινακίδες που δύσκολα διαβάζονται, μπορείτε να αποστείλετε και μεγαλύτερης διάστασης, επίσης save for web, όπου θα προβάλλονται σε pop up)

6) Σε κάθε παρουσίαση πρέπει να υπάρχει ΤΙΤΛΟΣΥΠΟΤΙΤΛΟΣ (έως 10 λέξεις) καθώς και μία σύντομη περιγραφή μέχρι 60 λέξεις που θα συνοδεύει τον τίτλο (θα περιέχονται μέσα στο κείμενο word).

7) Μαζί με την παρουσίαση, θα πρέπει να μας στείλετε και μία τυπική φόρμα παραχώρησης της εργασίας σας προς το greekarchitects.gr. (Αποστολή με email)

8) Σε κάθε παρουσίαση πρέπει να αποστέλλεται και μία συνολική παρουσίαση της διπλωματικής σε μία πινακίδα σε μορφή αρχείου pdf οριζόντια σε αναλογίες 3:4 με καλή ανάλυση για πιθανή εκτύπωση σε μέγεθος Α1.

 

Οι εργασίες που μας αποστέλλονται, αξιολογούνται αρχικά από την συντακτική ομάδα του Greekarchitects.gr και δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην αντίστοιχη ενότητα του περιοδικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Οι δημοσιευμένες εργασίες μέσα στο τρέχον έτος θα αξιολογούνται από κριτική επιτροπή και θα βραβεύονται και προβάλλονται στην αρχή του επόμενου έτους. Εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε άλλα ελληνικά ηλεκτρονικά μέσα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να μην γίνουν αποδεκτές.

 

 

Υπεύθυνος θεματικής ενότητας:
Μανώλης Αναστασάκης
, Σύμβουλος έκδοσης GRA

Επιμέλεια:
Βασίλης Μιστριώτης
, Διευθυντής Σύνταξης GRA

Μανώλης Οικονόμου, Αρχισυντάκτης GRA

 

Για περισσότερες πληροφορίες : 210 3636631  ή info@greekarchitects.gr


GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital