ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

COUVELAS ARCHITECTS

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Κουβελά - Παναγιωτάτου, Αγνή, γ.1943, αρχιτέκτονας ΕΜΠ 1966.

Από το 1969 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα. Αντιπροσωπευτικά έργα της είναι το Επιτόπιο Μουσείο και η πλατεία Μητρόπολης Νάξου, το αρχαιολογικό πάρκο Τύμβου Μαραθωνομάχων, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, το ‘Σπίτι των Ανέμων’ στη Σαντορίνη και το Οικολογικό Πάρκο Ευρυάλης.

Αναζητώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής προσέγγισης στο έργο της Α. Κουβελά, μπορεί κανείς να διακρίνει ένα είδος επικοινωνίας με το “πνεύμα του τόπου”, που εκδηλώνεται με τρόπο δυναμικό, μέσα από ένα διάλογο με την ιδιαίτερη χωρική, κοινωνική και πολιτισμική “πραγματικότητα΅ του τόπου.

Η αίσθηση ισορροπίας και συνοχής που πηγάζει πρωτίστως από το λιτό και περιεκτικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, εμφανίζεται και στο επίπεδο της ολιστικής προσέγγισης κάθε κτηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της “οικονομίας” διατρέχει το κτήριο όχι μόνο σε υλικό επίπεδο αλλά και στην κατανομή του αρχιτεκτονικού μόχθου μεταξύ των επιμέρους και του όλου.

Συμμετέχει στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση με διαλέξεις και άρθρα, ενώ παρουσιάζει το έργο της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Agnes Couvelas - Panagiotatou, b. 1943 Architect, NTUA 1966.

Since 1969, Agnes Couvelas has operated her own architecture firm in Athens, realizing a broad spectrum of projects. Among these projects are the In-Situ Archaeological Museum in Naxos, the Marathon Tumulus Archaeological Park, The museum of Prehistoric Thera rehabilitation and “The house of the Winds” at Santorini.

Tracing the nature of the architectural approach in her works, one could discern a sense of correspondence of the finished work with the “genius loci”, the spirit of the site. This relation manifests itself in a dynamic way, by means of a continuous dialogue with the particular physical, social and cultural “reality” of the surroundings.

Nonetheless, the majority of Couvelas’ designs share common ground in terms of internal consistency and economy of form. An austere geometrical language features prominently in the majority of her buildings.

 

Agnes Couvelas has published on a variety of topics in these fields, and lectures frequently on architecture in Greece and abroad.

E-mail: agnes@couvelas.net
Url: http://www.couvelas.net/
Url2: http://greekarchitects.gr/couvelas.architects
Url3: http://

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital